Με το προφανές «µέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως ορίζεται και από τον ευρωπαϊκό κανονισµό» απάντησε ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών στο θέµα της καθυστέρησης της πληρωµής των υπολοίπων από τα προγράµµατα της περσινής χρονιάς, που του έθεσε ο Λαρισαίος βουλευτής Χρήστος Κέλλας.

Την εξόφληση σε Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, σπάνιες φυλές και εξισωτική πρέπει να αναµένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου, δεδοµένου ότι πρακτικά δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα. Κι αυτό γιατί τρέχουν ακόµα οι προθεσµίες για τροποποιήσεις και µεταβιβάσεις στα Βιολογικά, κατάθεση επικαιροποιηµένων µητρώων αιγοπροβάτων και χοίρων για τις σπάνιες φυλές, ενώ ακόµα δεν έχει ανακοινωθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα για ενστάσεις επί της εξισωτικής. Μετά από αυτά θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για να βγει η λίστα πληρωµής, γεγονός που µεταθέτει τις παραπάνω πιστώσεις για το τέλος Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου του αυστηρού κοινοτικού πλαισίου και τον φόβο καταλογισµών, η πληρωµή αυτή θα «γραφτεί» έως την Πέµπτη 30 Ιουνίου, µε τους δικαιούχους να βλέπουν χρήµατα στους λογαριασµούς τους ενδεχοµένως και κάποια 24ωρα αργότερα.

Πιο έτοιµα πρέπει να θεωρούνται τα Νιτρικά και οι υπόλοιπες συνδεδεµένες, µε τον πρόεδρο ∆ηµήτρη Μελά βέβαια να τοποθετεί την πληρωµή τους µέσα στον επόµενο µήνα. Κάπου ενδιάµεσα, ενδεχοµένως και µε ξεχωριστές πιστώσεις, ανάλογα µε το πως προχωράνε οι σχετικοί έλεγχοι, θα κλείνουν και οι εκκρεµότητες της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσµατος, των γεωργών νεαρής ηλικίας και του Εθνικού Αποθέµατος, αλλά και της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος για όσους παραγωγούς κυρίως από τη Θεσσαλία δεν έπιασαν το πλαφόν και δεν πληρώθηκαν.

Μέχρι τέλος Μαΐου µητρώα αιγοπροβάτων-χοίρων για το αυτόχθονες φυλές

Αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στη δράση των αυτόχθονων φυλών καλούνται να προσκοµίσουν οι παραγωγοί µέχρι και τις 31 Μαΐου. Μάλιστα, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας, ενώ και το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των παραστατικών είναι ανελαστικό δεδοµένου ότι µέχρι 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο προβλεπόµενες πληρωµές εκκαθάρισης (περιλαµβανοµένων και των πληρωµών των ενδικοφανών προσφυγών) για το έτος αιτήσεων 2021.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου τροποποιήσεις στο Μέτρο 11 των Βιολογικών

Εν τω µεταξύ περιθώριο µέχρι τις 15 Ιουνίου έχουν οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί προκειµένου να προχωρήσουν σε ανακλήσεις ένταξης πράξης, αιτήµατα τροποποίησης πράξης και µεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι «το Πληροφοριακό Σύστηµα και συγκεκριµένα η εφαρµογή που αφορά τις Ανακλήσεις Ένταξης Πράξης – Αιτήµατα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» έχει ανοίξει και θα παραµείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόµενους µέχρι και την 15η Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59:59. Όσοι ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι επιθυµούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν µια ενταγµένη στο Μέτρο 11 πράξη µπορούν να το πραγµατοποιήσουν µε αίτηµά τους µέσω του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήµατος».

Όλοι δικαιούχοι στη νέα προκήρυξη για Απονιτροποίηση

Το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εντάσσεται στην Απονιτροποίηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης που δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014 και οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Στη 2η Πρόσκληση με τις δεσμεύσεις Α και Β και προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ εντάσσεται το σύνολο των αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας πλην 40 υποψηφίων των οποίων η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολο της, και 13 υποψηφίων στην αίτηση των οποίων απορρίπτονται κάποια αγροτεμάχια με τον κωδικό λάθους 21030 «Το αγροτεμάχιο υπάρχει σε οριστική αίτηση στήριξης». Ο κωδικός λάθους 21030 προκύπτει λόγω υποβολής και οριστικοποίησης αίτησης στήριξης σε πρόσκληση του Μέτρου 11 η οποία ήταν σε ισχύ ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη Δράση 10.1.04. Σύμφωνα με το σημείο Δ της παραγράφου 3.2 «Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης» της Πρόσκλησης: «Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αφενός στη Δράση 10.1.04, αφετέρου σε άλλη δράση των Μέτρων 10 και 11 την ίδια περίοδο, ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει σε ποια από τις δυο αιτήσεις θα συμπεριλάβει καθένα από τα αγροτεμάχια προς ένταξη. Σε αντίθετη περίπτωση το αγροτεμάχιο απορρίπτεται». Συνεπώς ενδικοφανείς προσφυγές επί του ευρήματος αυτού δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών της ΔΑΟΚ.

Πήρε ΦΕΚ η πληρωμή αποζημιώσεων για ζημιές στο προανθικό στάδιο

Εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ (Β’, 2482) που προβλέπει αποζημιώσεις με ad hoc πρόγραμμα ύψους 23 εκατ. ευρώ για ζημιές σε δενδρώδη αλλά και ακρόδρυα που αφορούν απώλεια παραγωγής έτους 2021 για το χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 20 Απριλίου. Προηγουμένως, τη ρητή διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν σε προανθικό στάδιο από τον παγετό του 2021, θα αποζηµιωθούν κανονικά, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος σε συνέντευξη Τύπου στην Κοζάνη. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώµη από τους παραγωγούς για την καθυστέρηση, ωστόσο, όπως τόνισε, «οφείλεται στην ΕΕ, στην οποία όµως η κυβέρνηση, από τις 17 Ιουλίου 2021, κατέθεσε όλο τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά, για αποζηµιώσεις συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Λυκουρέντζος απέδωσε επίσης σε γραφειοκρατικό λάθος των υπηρεσιακών στελεχών την απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στύλου όπου αναφερόταν ότι «οι κερασιές, µηλιές και καρυδιές, λόγω παγετών της Άνοιξης 2021, που ήταν σε προανθικό στάδιο, δηλαδή στάδιο µη καλυπτόµενο σύµφωνα µε τον Κανονισµό κι ως εκ τούτου η ακαρπία τους δεν δύναται να αποζηµιωθούν από τον ΕΛΓΑ».

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση