Στα τελειώματα και της β’ αξιολόγησης πλέον βρίσκεται η διαδικασία της έγκρισης των Νέων Αγροτών και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από βδομάδα τα πρώτα αποτελέσματα θα βρίσκονται στα χέρια των διαχειριστικών αρχών, ώστε να ξεκινήσει η ανάρτηση των προσωρινών εντάξεων από τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου.

Μετά την ανάρτηση η οποία θα πραγματοποιηθεί ανά περιφέρεια, θα ακολουθήσει για 15 ημέρες η διαδικασία των ενστάσεων για απορριπτόμενους και επιλαχόντες. Μένει να φανεί αν το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την πληρωμή της πρώτης δόσης 24.500 έως 28.000 ευρώ έως τα τέλη του ερχόμενου μήνα, θα τηρηθεί.

Η δεύτερη και τελική δόση του προγράµµατος θα καταβληθεί µετά το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου του δικαιούχου, εφόσον έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση του ΕΛΓΟ.

Υπενθυμίζεται πως σύµφωνα µε την κατανοµή των 520 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, σε Αττική, Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Ήπειρο, ∆υτική Μακεδονία εντάσσονται όλοι όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα.

Σε Κεντρική Μακεδονία εντάσσονται 2.410 δικαιούχοι (3.020 αιτήσεις), στην Κρήτη 1.864 δικαιούχοι (2.599 αιτήσεις), στη ∆υτική Ελλάδα 1.726 δικαιούχοι (2.244 αιτήσεις), στην Θεσσαλία 1.628 δικαιούχοι (1.968 αιτήσεις), στην Πελοπόννησο 1.507 δικαιούχοι (1.873 αιτήσεις) και στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 1.461 δικαιούχοι (1.257 αιτήσεις).

Στη Στερεά Ελλάδα εντάσσονται σχεδόν όλοι (1.043 δικαιούχοι σε σύνολο 1.067 αιτήσεων). Το ίδιο ισχύει και στο Βόρειο Αιγαίο µε 704 δικαιούχους και 859 αιτήσεις.

Από του χρόνου οι δικαιούχοι θα πρέπει να πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο. Παράλληλα, ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης οφείλει να υπαχθεί εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Ο δρόμος προς τη νέα πρόσκληση

Τον επόμενο χρόνο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προγραμματίζει ακόμη μία προκήρυξη Νέων Αγροτών, αυτή τη φορά με βασικό ποσό τα 30.000 ευρώ για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 ευρώ µε βάση τα εξής:

α) αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών,

β) αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.

Πρόκειται για προκήρυξη στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και σύµφωνα µε τα όσα αποτυπώνονται στο στρατηγικό σχέδιο που έχει υποβληθεί και επαναξιολογείται αυτήν την περίοδο, θα µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι εγκαταστάθηκαν 24 µήνες πριν την πρόσκληση (ήταν 18µηνο).

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση