Η σύγκλιση των ιστορικών δικαιωµάτων και η απαγκίστρωση µίας σειράς ενισχύσεων όπως το πρασίνισµα από τα δικαιώµατα, µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές στρατηγικές για τη µεγιστοποίηση των επιδοτήσεων έως το 2026.

 

 

Ένας αγρότης µε ιστορικά δικαιώµατα, µεγάλος σε ηλικία που σκέφτεται να µεταβιβάσει την εκµετάλλευσή του σε έναν διάδοχο κάτω των 40 ετών, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να είναι καλύτερο να εξαργυρώσει πρώτα τα ιστορικά στην πλήρη αξία τους σε µία πώληση, να µεταβιβάσει τη γη στο νέο αγρότη ο οποίος µε τη σειρά του θα λάβει νέα δικαιώµατα χαµηλότερης αξίας από το Απόθεµα. Κατά πόσο λοιπόν συµφέρει η σχετική διαδικασία για κάποιον που βρίσκεται σε σκέψεις να δώσει την εκµετάλλευσή του στο γιο του;

Η παραπάνω στρατηγική εν ολίγοις εµπεριέχει τα παρακάτω βήµατα:

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση