Αναβολή για την 15η Ιουνίου πήρε η έναρξη του προγράμματος αγροτικής μεταποίησης το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιδοτεί από την αγορά γης μέχρι την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργία της μονάδας. Η προηγούμενη ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ήταν η 31η Μαΐου.

 

Την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ανακοίνωσε το απόγευμα της 30ης Μαΐου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπενθυµίζεται ότι στο πρόγραµµα µπορούν να κάνουν αιτήσεις οµάδες παραγωγών, συνεταιρισµοί και αγροτικές επιχειρήσεις (όχι ατοµικές ή φυσικά πρόσωπα). Ελάχιστο ύψος προϋπολογισµού επένδυσης είναι τα 500.000 ευρώ.
Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεωργίου Γεωργαντά και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως φορέα υλοποίησης της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα, που υλοποιείται από το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι για το υποέργο Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την 15η Ιουνίου 2022.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:
Επιλέξιμη δαπάνη η αγορά  γης

στο μέτρο Μεταποίησης  που

ανοίγει από 31 Μαΐου

Η αγορά γης ορίζεται πλέον ρητά ως επιλέξιµη δαπάνη στο πρόγραµµα της Αγροτικής Μεταποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης που ανοίγει για αιτήσεις την Τρίτη 31 Μαΐου.
Το παραπάνω προβλέπει σχετική τροποποιητική απόφαση, η οποία αναφέρει συγκεκριµένα πως «Το σηµείο αα), της υποπερίπτωσης α), της περίπτωσης 3, της υποπαραγράφου 3.7, της παραγράφου 3.7, αντικαθίσταται ως εξής: «Αγορά γης, κατασκευή και εκσυγχρονισµός ακινήτων». Σηµειώνεται εδώ πως η απόκτηση ακινήτων δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη στο πρόγραµµα. Κατ’ εξαίρεση είναι επιλέξιµη η απόκτηση ακινήτων εφόσον πρόκειται για ακίνητα «που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει».

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το πρόγραµµα Μεταποίησης, δικαιούχοι του προγράµµατος είναι:

α) Συλλογικά Σχήµατα Αγροτών.

β) Εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας. Η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συµβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας.

γ) Εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα.

Επιπλέον επιλέξιµες δαπάνες, πέραν της αγοράς γης

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση