Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων για τους δικαιούχους του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που αφορά στην Εξισωτική Αποζημίωση για τις ενισχύσεις του έτους 2022, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.

 

«Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, προσμετρώντας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, η οποία λήγει την 30η Ιουνίου 2022, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη» αναφέρεται στην πρόσκληση.

Στόχος του Μέτρου 13 είναι η ενίσχυση ετησίως των γεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί αυτοί για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές.

Όπως αναγράφεται στη δημοσίευση της πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός των 250 εκατ. ευρώ κατανέμεται σε υπομέτρα ως εξής:

– Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»: 170.000.000 ευρώ,

– Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» : 70.000.000 ευρώ.

– Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» : 10.000.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις ενισχύσεις για το υπομέτρο 13.1 καθορίστηκε σε 12,5 ευρώ ανά στρέμμα (125 ευρώ ανά εκτάριο), ενώ για το υπομέτρο 13.2 ορίζεται ως εξής:

– Για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά τη νέα οριοθέτηση σε 8,1 ευρώ ανά στρέμμα (81 ευρώ ανά εκτάριο)

– Για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, με την παλαιά οριοθέτηση που, πλέον, ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς, μετά την νέα οριοθέτηση σε 2,5 ευρώ ανά στρέμμα (25 ευρώ ανά εκτάριο)

– Τέλος, για το υπομέτρο 13.3 ορίστηκε σε 8,1 ευρώ ανά στρέμμα (81 ευρώ ανά εκτάριο).

 

 

Πηγή:www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση