Στην αλλαγή του ευρωπαϊκού κανονισµού στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, ώστε να επιτρέπεται η ενίσχυση των αγροτών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών όχι µόνο για τις ανάγκες αυτοπαραγωγής αλλά και για την πώληση µονάδων στο δίκτυο, προσανατολίζονται οι αρµόδιες αρχές, ως απάντηση στις δυσκολίες και τη διαταραχή της παγκόσµιας αγοράς ενέργειας.

Η σχετική πρωτοβουλία -που αναµένεται να στηρίξουν Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία – ανήκει στον Ιταλό υπουργό Γεωργίας, Στέφανο Πατουανέλι ο οποίος είχε σειρά επαφών για το ζήτηµα αυτό στο περασµένο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας αλλά και µε τον Επίτροπο Οικονοµικών, Πάολο Τζεντιλόνι.

Όπως είναι γνωστό, ο ευρωπαϊκός κανονισµός της ΚΑΠ δεν επιτρέπει την ενίσχυση µέσω των επενδυτικών προγραµµάτων, έργων φωτοβολταϊκών από τους αγρότες-φυσικά πρόσωπα, πέρα από τις περιπτώσεις net-metering (αυτοπαραγωγή). Εφόσον τελικά τροποποιηθεί ο σχετικός κανονισµός, θα µπορούν οι Έλληνες αγρότες στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ να επιδοτηθούν και για την κατασκευή µονάδων ΑΠΕ, από τις οποίες θα µπορούν να εξασφαλίζουν έξτρα εισόδηµα πουλώντας µονάδες στο δίκτυο. Σύµφωνα µε το σχετικό ρεπορτάζ που φιλοξενήθηκε στο Bloomberg, η Ιταλία σχεδιάζει έργα σε αγροβολταϊκά ύψους 1,5 δις ευρώ και ως εκ τούτου πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σηµειώνεται εδώ, πως στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, οι µονάδες ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιοαέριο κ.λπ) επιδοτούνται µε ποσοστό 60-70% από τα Σχέδια Βελτίωσης. Παράλληλα, µε βάση και τις παρατηρήσεις της Κοµισιόν για αύξηση των δαπανών για έργα ενεργειακής αυτάρκειας αγροτικών εκµεταλλεύσεων, µένει να φανεί πως θα διαµορφωθεί το ελληνικό σχέδιο στην αναθεωρηµένη του µορφή.

Υπενθυµίζεται εδώ πως µέσα στον Ιούνιο αναµένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, νοµοσχέδιο που θα προβλέπει δέσµευση των υποσταθµών των οποίων τα περιθώρια είναι έως 10 MW, αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό συµψηφισµό (net-metering) και πρόγραµµα φωτοβολταϊκών στις στέγες. Έτσι, ακόµα και στους πιο κορεσµένους νοµούς, θα δηµιουργείται «ηλεκτρικός χώρος» στο δίκτυο για αγροτικά φωτοβολταϊκά, αφού η κατανοµή προβλέπει το 30% της πλεονάζουσας δυναµικότητας σε αγρότες.

Σηµειώνεται ότι το προηγούµενο διάστηµα αρκετοί ήταν οι αγρότες που αναζήτησαν µέσω του net metering διέξοδο από τις υψηλές τιµές ρεύµατος, ωστόσο σταθερά τα τελευταία χρόνια, ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που προχωρούν, αφού σήµερα η δυναµικότητα του δικτύου του ∆Ε∆∆ΗΕ είναι περιορισµένη και σε πολλά σηµεία κορεσµένη.

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης 2022 που θα προκηρυχθούν τους επόµενους µήνες, οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και µονάδες ΑΠΕ αυτοπαραγωγής θα επιδοτούνται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε τον νέο πίνακα βαθµολογίας.

 

 

Πηγή:www.agronews.gr