Τον αιφνιδιασµό των δικαιούχων των Σχεδίων Βελτίωσης προκάλεσε η υπουργική Απόφαση που τους υποχρεώνει µέσα σε στενά χρονικά περιθώρια να προχωρήσουν σε αιτήµατα πληρωµής που να φτάνουν τουλάχιστον το 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

Έναν όρο, που οι διαχειριστικές αρχές είχαν οι ίδιες καταργήσει το 2020 (ΦΕΚ 1706 Β’/06-05-2020) λόγω της πανδηµίας, ωστόσο επανέρχεται, παρά το γεγονός ότι πλέον ο αγροτικός τοµέας βρίσκεται αντιµέτωπος µε υψηλά κόστη και καθυστερήσεις στην παράδοση του εξοπλισµού.  Παράλληλα υπάρχουν και περιπτώσεις δικαιούχων που περιµένουν την έγκριση της τροποποίησης των φακέλων τους, κάτι που επίσης είναι απαγορευτικό ώστε να προχωρήσουν σύντοµα σε αίτηµα πληρωµής.

Συγκεκριµένα η νέα τροποποιητική απόφαση αναφέρει ότι:

Α) Για τις Περιφέρειες, Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον το άθροισµα της δηµόσιας δαπάνης που έχει συµπεριληφθεί σε αίτηµα ή αιτήµατα πληρωµής υπολείπεται του 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης, µέχρι τις 31 Αυγούστου 2022 πρέπει να υποβληθεί αίτηµα πληρωµής ώστε το σύνολο της δηµόσιας δαπάνης που θα έχει συµπεριληφθεί σε αιτήµατα πληρωµής µέχρι τότε να καλύπτει το 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

Β) Για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, ισχύουν τα παραπάνω µε διορία την 31η Οκτωβρίου του 2022.

Γ) Για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, ισχύουν τα παραπάνω µε διορία την 30η Νοεµβρίου του 2022. Ωστόσο, στην περίπτωση που µέχρι τις 13.6.2022 δεν έχει υποβληθεί το πρώτο αίτηµα πληρωµής, αυτό δεν µπορεί να υπολείπεται του 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

Ακόµη στο περίµενε οι επιλαχόντες, καµία απένταξη προς το παρόν

Όσον αφορά τους επιλαχόντες των Σχεδίων Βελτίωσης παρά τις υποσχέσεις από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ότι θα µπουν ορισµένοι στο πρόγραµµα µετά τις απεντάξεις, κάτι τέτοιο ακόµη δεν έχει φανεί.

Συγκεκριµένα, προς το παρόν, καµία απένταξη δεν έχει γίνει από το πρόγραµµα παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες περιφέρειες έχει παρέλθει από τον περασµένο Απρίλιο η διορία του 24µηνου από την απόφαση ένταξης, για το πρώτο αίτηµα πληρωµής.

Υπενθυµίζεται πως ο δικαιούχος µε βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωµής στο πρόγραµµα των Σχεδίων Βελτίωσης. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον µετά την υποβολή της αποµένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

 

Πηγή: www.agronews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση