Αρχίζει και ξεδιπλώνεται το πεδίο εφαρµογής του πρόσφατα ψηφισµένου νόµου µε τις ευνοϊκές διατάξεις περί µείωσης 50% του φόρου εισοδήµατος συνεταιρισµένων αγροτών, όσο οι φοροτέχνες αναµένουν τη σαφή εξειδίκευση των επίµαχων διατάξεων µε τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, αφού η εφαρµογή του πλαισίου ξεκινά από φέτος.

Μια πτυχή εν λόγω νόµου ανέδειξε προ ολίγων ηµερών ο υφυπουργός Οικονοµικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, µιλώντας σε ενηµερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε η ΕΘΕΑΣ στη Βέροια. Ο υφυπουργός Οικονοµικών στάθηκε, κατά την οµιλία του εκεί, στη δυνατότητα που έχουν τόσο φυσικά πρόσωπα αγρότες όσο και νοµικά πρόσωπα επιχειρήσεις για παράδοση του 40% της παραγωγής τους µέσω συµβολαιακής σε κάποια βιοµηχανία, µε κίνητρο έκπτωση φόρου στο 30%.

«Αναφέροµαι στο κίνητρο της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήµατος κατά ποσοστό 30% των φορολογητέων κερδών σε παραγωγούς, εφόσον εισφέρουν σε επιχείρηση αγοραστή το 40% των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους στο πλαίσιο συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας, µε την έννοια που αναφέρθηκε προηγούµενα. Πρόκειται για ένα κίνητρο που δεν απευθύνεται µόνο σε επαγγελµατίες αγρότες, αλλά σε κάθε παραγωγό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η συνολική ωφέλεια από τη µείωση του φόρου κατά 30% µπορεί να φτάσει τις 125.000 ευρώ σε περίοδο εννέα φορολογικών ετών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν τω µεταξύ, παραµένει αναπάντητο το αίτηµα συνεταιρισµών µε παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, όπου ζητούν µια εξειδίκευση του πλαισίου, αφού ως έχει, αφήνει εκτός τη συντριπτική πλειονότητα των παραγωγών στις περιοχές αυτές, που δεδοµένης της ιδιαιτερότητάς τους, ασκούν παράλληλες ενασχολήσεις, απολύοντας την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη.

Υπενθυµίζεται ότι η φορολογική ελάφρυνση που επιφέρει ο Νόµος 4935/2022, αφορά κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών και Οµάδων Παραγωγών, αλλά και κατά κύριο επάγγελµα αγρότες µε Σύµβαση Συµβολαιακής Γεωργίας. Μοναδική προϋπόθεση είναι η διάθεση των προϊόντων µέσω συνεταιρισµών ή στο πλαίσιο έγγραφων συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας, που θα αφορά σε ποσότητες ίσες µε το 75% των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής του αγρότη. «Επισηµαίνεται ότι το φορολογικό αυτό κίνητρο αφορά τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Είτε αυτοί δραστηριοποιούνται µεµονωµένα εφόσον συνάπτουν έγγραφη σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας είτε είναι µέλη συλλογικών αγροτικών σχηµάτων» εξήγησε ο ίδιος.

Παράδειγµα οφέλους από το νέο Νόµο

Σε µια προσπάθεια υπολογισµού της φορολογικής ελάφρυνσης που επιφέρει ο Νόµος 4935/2022, µε τον οποίο χορηγείται απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήµατος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ο φοροτέχνης Γιώργος Παπαδηµητρίου, εκτιµά ότι δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες ακόµα και για τη σύσταση Οµάδων Παραγωγών. Εξηγώντας µε ένα παράδειγµα, αναφέρει τα εξής: Ένας αγρότης ο οποίος έχει καθαρά κέρδη 20.000 ευρώ, αντί για 2.483 ευρώ θα καταβάλλει 1.241,50 στην εφορία ενώ µε 40.000 ευρώ καθαρά κέρδη αντί για 9.283 ευρώ θα καταβάλλει 4.641,50 ευρώ.  Με καθαρά κέρδη 30.000 ευρώ ο φόρος (κύριος χωρίς προκαταβολή) ανέρχεται σε 5.483 ευρώ. Εφόσον γίνει µέλος σε εταιρικό σχήµα, ο φόρος του θα µειωθεί κατά 50%,  ήτοι θα καταβάλλει 2.741,50 ευρώ.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση