Νέες πιέσεις για αύξηση του προϋπολογισµού πέρα των 100 εκατ. ευρώ που υπερδεσµεύτηκαν για την προκήρυξη των Νέων Αγροτών 2021, ασκούνται από τις περιφέρειες λίγο πριν την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσµάτων.

Σε ένα κλίµα που µυρίζει εκλογές, και µε τα αδιάθετα από το πρόγραµµα Απονιτροποίησης των 50 εκατ. ευρώ (βγήκαν στις 16 Ιουνίου τα τελικά αποτελέσµατα), µένει να φανεί αν θα υπάρξει ο χώρος για επιπλέον κινήσεις. Αυτή τη φορά τον τόνο στις πιέσεις δίνει η Κεντρική Μακεδονία, όπου εκτός «νυµφώνος», αν και θα συγκεντρώνει µοριοδότηση κοντά στο 70, κινδυνεύει να µείνει σχεδόν το 20% των αιτούντων.

Όπως πληροφορείται η Agrenda, από τα περίπου 3.050 αιτήµατα, που έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες, τα σχεδόν 600, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν θα εξασφαλίσουν το «πράσινο φως», λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιµων κονδυλίων, παρότι θα έχουν πολύ υψηλή βαθµολόγηση. Αυτό θα συµβεί διότι για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν εγκριθεί 86,35 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 525,363 εκατ. ευρώ, που έχουν προβλεφθεί από το ΥπΑΑΤ, για την τρέχουσα προκήρυξη, ενώ µε βάση τον αριθµό αιτηµάτων, σύµφωνα µε πηγές της Agrenda, θα έπρεπε να έχουν διατεθεί 100,7 εκατ. ευρώ, ώστε να ικανοποιηθεί το δυνητικό ενδιαφέρον.

Η αρνητική προοπτική προκαλεί ήδη δυσφορία τοπικά, καθώς, όπως τονίζεται, ο πρωτογενής τοµέας στην περιοχή είναι µεν δυναµικός, αλλά χρειάζεται να ενισχυθεί µε νέο «αίµα». Ως εκ τούτου όπως τονίζεται, θα πρέπει το υπουργείο να φροντίσει να κάνει µια αναδιανοµή κονδυλίων, της τάξης των περίπου 80 εκατ. ευρώ, για να αντιµετωπιστούν ανάλογα προβλήµατα που διαπιστώνονται και σε άλλες περιφέρειες όπως αυτή της Κρήτης ή της Θεσσαλίας, όπου το ενδιαφέρον είναι αυξηµένο. Πηγή µε γνώση που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία της ανέφερε στην Agrenda πως υπάρχουν προγράµµατα του ΠΑΑ τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει και όπως φαίνεται δεν θα προλάβουν να προκηρυχθούν, από τα οποία θα µπορούσαν να µετακινηθούν κάποια κονδύλια προς το υποµέτρο 6.1, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση από το υπουργείο.

Επιστολή για αύξηση πόρων

Σχετική επιστολή, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποσταλεί ήδη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σε αυτή παρατίθενται αναλυτικά δεδοµένα για το τί ισχύει µε τα αιτήµατα στην περιφέρεια, µε το επιπρόσθετο επιχείρηµα πως σε άλλες περιφέρειες κάποιοι αγρότες θα εγκριθούν για το πρόγραµµα ακόµη και µε µόλις 52 µόρια, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία δεν θα φτάνουν ούτε τα 68. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται πολιτική παρέµβαση για να βρεθούν έγκαιρα τα αναγκαία πρόσθετα κονδύλια, προκειµένου να µη συντελεστεί αυτή η εξόφθαλµη, όπως επισηµαίνεται, αδικία. Σηµειώνεται ακόµη πως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν γρήγορα, καθώς υπάρχει και η πίεση της διαχειριστής Αρχής να ανακοινωθούν οι πίνακες προσωρινής κατάταξης και να ξεκινήσει και η διαδικασία ενστάσεων.

Υπενθυµίζεται πως στις 8 Ιουνίου δηµοσιεύτηκε η 3η τροποποίηση του Μέτρου Νέων Αγροτών, η οποία κατανέµει τα νέα κονδύλια από την υπερδέσµευση ανά περιφέρεια (βλ. πίνακα). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα, στις περιφέρειες Αττικής, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, όλοι όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα θα οριστούν ως δικαιούχοι.

∆ικαιολογητικά ιδιοκτησίας και διακοπής εργασίας

Παράλληλα στην τροποποιητική απόφαση προβλέπεται ότι ο έλεγχος των επιπλέον δικαιολογητικών (για τη διακοπή απασχόλησης και τη βαθµολόγηση ιδιοκτησίας) ξεκινά άµεσα µε την υποβολή τους και διενεργείται εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τον β’ αξιολογητή που είχε αξιολογήσει τον αρχικό φάκελο.

∆ιαφοροποιήσεις µε προκύπτουσα αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας µεταξύ αρχικής δηλωµένης παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και προσκοµιζόµενων συµπληρωµατικών παραστατικών νόµιµης κατοχής αγροτεµαχίων δεν προσµετρούνται και δεν αναβαθµολογούνται. ∆ιαφοροποιήσεις µε µείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας αναβαθµολογούνται και οι σχετικές αιτήσεις επανακατατάσσονται σε αντίστοιχο πίνακα, ενώ αν η νέα βαθµολογία που προκύπτει είναι κατώτερη από το ελάχιστο όριο της βαθµολογίας, απορρίπτονται. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι που δεν προσκοµίζουν τα επιπλέον δικαιολογητικά απορρίπτονται.

 

 

Πηγή: www.agronews.Gr

 

Αφήστε μια απάντηση