Τα κεφάλια µέσα και πολλή δουλειά αυτό το διάστηµα στον Οργανισµό Πληρωµών, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο κοινοτικός έλεγχος.

Οι διοικητικοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύουν τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους, προκειµένου να κλείσουν οι εκκρεµότητες τόσο για τα υπόλοιπα της περσινής ενιαίας όσο και για την εξόφληση των προγραµµάτων του 2021. Το κουβάρι των πληρωµών φαίνεται πως θα ξεκινήσει να ξετυλίγεται µε τις συνδεδεµένες στη φυτική παραγωγή που δεν έχουν ως σήµερα πληρωθεί, δηλαδή την κορινθιακή σταφίδα και το ρύζι, δεδοµένου ότι εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις µε το ύψος των εν λόγω ενισχύσεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να γίνει µια πίστωση µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα ή το αργότερο στις αρχές της µεθεπόµενης.

Το ζητούµενο είναι ότι µέχρι την Πέµπτη 30 Ιουνίου όλες οι πληρωµές θα πρέπει να έχουν γραφτεί στο σύστηµα, προς αποφυγήν και των κοινοτικών καταλογισµών, ωστόσο πρακτικά προς ώρας κανείς δεν είναι σε θέση να πει αν θα γίνουν σταδιακά ή όλες µαζί. Αυτά που έχουν να περιµένουν οι παραγωγοί αφορούν τα εξής:

Συνδεδεµένες: Εκτός από τις ενισχύσεις σε κορινθιακή σταφίδα και ρύζι, των οποίων η πληρωµή βρίσκεται στην τελική ευθεία, εκκρεµούν ακόµα οι συνδεδεµένες για µεταξοσκώληκες και για τους κτηνοτρόφους χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβατοτρόφους.

Νιτρικά: Προς µεγάλη απογοήτευση των δικαιούχων, η εξόφληση των Νιτρικών φέτος παρουσιάζει τεράστια καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι η απόφαση µε την έγκριση πίστωσης ποσού 15 εκατ. ευρώ για την πληρωµή τους έχει εκδοθεί από τον Φεβρουάριο. Tο θέµα φαίνεται πως «κόλλησε» στις ∆ΑΟΚ οι οποίες καθυστέρησαν να ετοιµάσουν τις λίστες των δικαιούχων.

Βιολογικά: Το µεγαλύτερο κοµµάτι των επερχόµενων πληρωµών αφορά τα Βιολογικά, που εκτιµάται ότι µπορεί να φτάσει περί τα 50 εκατ. ευρώ και αφορά την εξόφληση του 35% για τους παλιούς της 5ετίας και τους νέους της 3ετίας. Στην περίπτωση των Βιολογικών, µόλις ξεκίνησαν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, δεδοµένου ότι µόλις στις 15 Ιουνίου έληξε η προθεσµία για αιτήσεις ανάκλησης ένταξης πράξης, τροποποίησης και µεταβίβασης πράξης. Σηµειωτέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι φορείς πιστοποίησης έχουν ήδη ανεβάσει τα ΑΦΜ συµµόρφωσης των δικαιούχων παραγωγών στην ειδική πλατφόρµα, ενώ τώρα τρέχουν οι διασταυρώσεις για να βγει η τελική λίστα πληρωµής.

Σπάνιες Φυλές: Έχουν ολοκληρωθεί, λένε οι πληροφορίες, οι έλεγχοι στους δικαιούχους, προκειµένου να γίνει η εξόφληση της πρώτης και της δεύτερης πρόσκλησης.

Ειδική ενίσχυση βάµβακος: Τελευταία διευθέτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να τσεκάρει τα αρχεία του ΕΛΓΑ µε τις βροχοπτώσεις-πληµµύρες (Νοεµβρίου- ∆εκεµβρίου 2021) που προκάλεσαν ζηµιές στις βαµβακοκαλλιέργειες, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να µην καταφέρουν να πιάσουν το πλαφόν, ώστε να προχωρήσει στην καταβολή της συνδεδεµένης στους δικαιούχους.

Υπόλοιπα ενιαίας: Όπως κάθε χρόνο, τέλος Ιουνίου βγαίνει και µια διορθωτική πληρωµή επί της βασικής, του πρασινίσµατος και για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και το Εθνικό Απόθεµα. Οι έλεγχοι είναι σε εξέλιξη, οπότε κανείς δεν µπορεί να πει µε ασφάλεια για τι ποσό µιλάµε και πόσους παραγωγούς αφορά. Πάντως, από τους αρµόδιους των πληρωµών αναφέρεται ότι κάθε περίπτωση που διορθώνεται, από πλευράς αγροτών ή από πλευράς του οργανισµού, θα βγει στη λίστα προς πίστωση.

Μεταβιβάσεις: Όσες από τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων δεν πληρώθηκαν στις προηγούµενες πιστώσεις, έχουν εξεταστεί και βγάζουν ποσά θα πληρωθούν στην επερχόµενη πίστωση.

Με 8.014 δικαιούχους η νέα πρόσκληση στα Νιτρικά

Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης των προσκλήσεων της Απονιτροποίησης ανάρτησαν στο Πληροφοριακό Σύστημα οι αρμόδιες αρχές, με 8.014 δικαιούχους να εντάσσονται στο Μέτρο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Η οριστική κατάταξη έγινε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό κάθε πρόσκλησης. Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης που περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις Α και Β εντάσσονται 7.957 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 85.383,2 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό ενίσχυσης για τη διετία 102.459.816 ευρώ. Στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης που περιλαμβάνει τη δέσμευση Γ εντάσσονται 57 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 205,3 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό ενίσχυσης για τη διετία 175.139,82 ευρώ.

Ανοδικά στα 56,1 ευρώ η συνδεδεμένη σταφίδας

Το δρόµο προς την πληρωµή των συνδεδεµένων σε κορινθιακή σταφίδα και ρύζι, που ούτως ή άλλως θα πρέπει να τρέξει µέχρι το τέλος του µήνα, άνοιξε η έκδοση και δηµοσίευση των σχετικών αποφάσεων µε το ύψος της ενίσχυσης στη ∆ιαύγεια. Ειδικότερα, το ύψος της ενίσχυσης για το καλλιεργητικό έτος 2021, διαµορφώνεται στα 27,05 ευρώ το στρέµµα για το ρύζι και στα 56,1 ευρώ το στρέµµα για την κορινθιακή σταφίδα.

Να σηµειωθεί ότι η την τελευταία τριετία η ενίσχυση στο ρύζι κινείται σταθερά πτωτικά από τα 29,83 ευρώ το στρέµµα το 2019, στα 27,20 ευρώ το στρέµµα το 2020 και 27,05 ευρώ το στρέµµα φέτος, ενώ αντίθετα η συνδεδεµένη στην κορινθιακή σταφίδα το αντίστοιχο διάστηµα αυξήθηκε από τα 45,38 ευρώ το στρέµµα το 2019, στα 52,2 ευρώ το στρέµµα το 2020 και τελικά στα 56,1 ευρώ το στρέµµα φέτος.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση