Βρίσκει το δρόμο του για την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, το οποίο φέρνει τη φιλόδοξη ρύθμιση στο πεδίο των αγροτικών φωτοβολταϊκών που με διαδικασίες fast track θα βρίσκουν θέση στο δίκτυο του ΔΕΔΗΕ, αλλά και την πολυαναμενόμενη ρύθμιση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια.

 

 

Την εβδομάδα αυτή, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η ανάγνωση του σχέδιου νόμου «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» από την αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα μπει προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Ενσωματωμένη στο νομοσχέδιο βρίσκεται η τροπολογία που θα ισχύσει από τον Ιούλιο και αφορά στο «σβήσιμο» της ρήτρας αναπροσαρμογής από 90 έως 95% για τα αγροτικά τιμολόγια ρεύματος.

 

Μερίδιο 30% δικτύου για αγροτικά φωτοβολταϊκά

Αναφορικά με τον πυρήνα του νομοσχεδίου και τις αγροτικές του προεκτάσεις, κλειδί για την επιτυχία του είναι η δέσµευση των υποσταθµών των οποίων τα περιθώρια είναι έως 10 MW, αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό συµψηφισµό (net-metering) και πρόγραµµα φωτοβολταϊκών στις στέγες. Έτσι, ακόµα και στους πιο κορεσµένους νοµούς, θα δηµιουργείται «ηλεκτρικός χώρος» στο δίκτυο για αγροτικά φωτοβολταϊκά, αφού η κατανοµή προβλέπει το 30% της πλεονάζουσας δυναµικότητας σε αγρότες.

∆ύο είναι τα σηµεία τα οποία διευκολύνουν την υπόθεση της πρόσβασης των αγροτών στο δίκτυο µέσα από το σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Εκσυγχρονισµός της Αδειοδοτικής ∆ιαδικασίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Αδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθµών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Πρόκειται για το άρθρο 87 (Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ισχύος ≤1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας- Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56 του ν. 2367/1998) και το άρθρο 96 (Aύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο – Προώθηση ενεργειακού συµψηφισµού και σταθµών αυτοπαραγωγής) Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το άρθρο 87 περί εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, «…έχει σκοπό την ένταξη και των σταθµών αποθήκευσης ενέργειας, προκειµένου να αξιοποιείται αποτελεσµατικότερα η παραγωγή των ανανεώσιµων πηγών, επιβαλλοµένων των ίδιων περιορισµών για την εγκατάστασή τους µε τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ». ∆ηλαδή διευκολύνεται η δηµιουργία νέων υποσταθµών µε τα ίδια κριτήρια µε τα οποία δίνεται άδεια για εγκατάσταση πάνελ σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Αν και το εν λόγω ζήτηµα αποτελεί αγκάθι για αρκετούς συντελεστές της αγροτικής παραγωγής που βλέπουν τους κάµπους να γεµίζουν µε φωτοβολταϊκά, από την άλλη έρχεται να διευκολυνθεί η χωρητικότητα του δικτύου.

Από την άλλη, µε την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 96, «δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και τροποποίησης του Κώδικα του Ε∆∆ΗΕ, να αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος, προκειµένου να διευκολύνεται η ένταξη περισσότερης ισχύος σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο. Λαµβάνεται πρόνοια για τη διάθεση των νέων αυτών περιθωρίων και την κατανοµή της νέας ισχύος στις εκάστοτε δράσεις (για την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού, αυτοπαραγωγών µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, αυτοπαραγωγών του ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων), µε απώτερο σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (Ε.Σ.Ε.Κ./ Β’ 4893/2019) ως προς τη διείσδυση των Α.Π.Ε., την αναχαίτιση των συνεπειών λόγω της 20 σφοδρής διεθνούς ενεργειακής κρίσης και τη διαµόρφωση πλαισίου για πιο ενεργητικά καταναλωτικά πρότυπα».

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση