Μέθοδο που θα οριοθετεί την έκτακτη ενίσχυση της ΚΑΠ για τους κτηνοτρόφους µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά έξοδα των µονάδων αναζητούν το τελευταίο διάστηµα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θεσµικοί εκπρόσωποι του κλάδου.

Στόχος είναι όσα από τα 100 εκατ. ευρώ των κοινοτικών κονδυλίων απορροφηθούν από το Μέτρο 21, να µην κατανεµηθούν µε οριζόντιο τρόπο, όπως έγινε στην περίπτωση της επιστροφής 2% επί του τζίρου, που είδε αρκετές κτηνοτροφικές µονάδες που αγκοµαχούν στο περιβάλλον ανατιµήσεων, να λαµβάνουν επιστροφή δυσανάλογη των εξόδων που έχουν καλύψει ή οφείλουν τους τελευταίους µήνες. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ένα ποσό μεταξύ των 70 με 80 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ηµερών έρχονται να επιβεβαιώσουν τα ρεπορτάζ της Agrenda που ήθελαν την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για έκτακτες ενισχύσεις αγροτών, να εστιάζουν για το µεγαλύτερο µέρος τους στους κτηνοτρόφους. Η τελευταία εξέλιξη αφορά σε σχετικό αίτηµα της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την ΕΘΕΑΣ, από την οποία ζητά την εκπόνηση σχεδίου για τον τρόπο µε τον οποίο θα κατανεµηθούν τα χρήµατα στους κτηνοτρόφους. Όπως σηµειώθηκε, βασική προτεραιότητα του σχεδιασµού της ΕΘΕΑΣ, είναι η ενίσχυση που θα δοθεί, να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά έξοδα που έχουν κάνει οι κτηνοτροφικές µονάδες. Αυτό µπορεί να οριοθετηθεί µέσω µιας «εξίσωσης» που θα λαµβάνει υπόψιν  τόσο την παραγωγικότητα των µονάδων (τζίρος) όσο όµως και τα έξοδα που αυτές κάνουν.

Με παραδόσεις και τιµολόγια

Στην περίπτωση δηλαδή της αιγοπροβατοτροφίας, το ποσό θα µπορεί να υπολογιστεί βάσει των παραδόσεων σε γάλα σε συνάρτηση πάντα µε τα τιµολόγια που έχουν κόψει οι κτηνοτρόφοι για την αγορά ζωοτροφών. Η κατεύθυνση προς τη λογική αυτή, έρχεται έπειτα από την εµπειρία που είχε ο κλάδος µε την επιστροφή του 2% του τζίρου των εκµεταλλεύσεων, που είδε για παράδειγµα αρκετές επιχειρήσεις εκποίησης, µε µεγάλους τζίρους αλλά χαµηλότερες απαιτήσεις σε εισροές, να λαµβάνουν ενισχύσεις αναλογικά και ουσιαστικά µεγαλύτερες των κτηνοτρόφων, για τους οποίους άλλωστε υποτίθεται ότι έγινε ο σχεδιασµός της ενίσχυσης.

Στα πρώτα µισά του Ιουλίου αναµένεται να υπάρξουν και επίσηµες ανακοινώσεις από το υπουργείο, οι οποίες θα «κλειδώσουν» την κατανοµή των χρηµάτων. Πρόκειται για 74 εκατ. ευρώ που προέρχονται από τη µεταφορά πόρων που βρίσκονται στο ταµείο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και επιπλέον 26 εκατ. ευρώ που προέρχονται από το αποθεµατικό κρίσης της Ε.Ε. Συνολικά, είναι ένα ποσό της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, το οποίο βάσει και των ευρωπαϊκών οδηγιών θα πρέπει να κατανεµηθεί στους δικαιούχους µέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 2022.

Σύµφωνα µε τα όσα συζητούνται τις τελευταίες ηµέρες ανάµεσα σε όσους συµµετέχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης του σχεδίου, η µερίδα του λέοντος προορίζεται για την αιγοπροβατοτροφία, ενώ µέρος των χρηµάτων, ιδίως των ποσών που προέρχονται από το αποθεµατικό κρίσης, ενδέχεται να κατευθυνθεί προς το αγροτικό πετρέλαιο.

Σε κάθε περίπτωση, µέχρι να υπάρξουν και επίσηµες ανακοινώσεις από το υπουργείο, τα πάντα είναι ρευστά, µε την εικόνα να αλλοιώνεται και από την πολιτική σπέκουλα που αναπτύσσεται εν µέσω κλιµάκωσης των προεργασιών για τις εκλογές. Εξακολουθούν δηλαδή να διατυπώνονται αιτήµατα που διεκδικούν µερίδια από τα κοινοτικά κονδύλια προς άλλους κλάδους, όπως είναι η αµπελουργία, ιδίως από τοπικούς παράγοντες και βουλευτές.

 

Αύγουστο και Νοέµβριο για πετρέλαιο

Πληροφορίες της Agrenda θέλουν παράλληλα το υπουργείο να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αυξήσει το κονδύλι για το αγροτικό πετρέλαιο.

Στο πεδίο αυτό, αναµένεται µια πληρωµή στις αρχές Αυγούστου, η οποία θα αφορά στα τιµολόγια που κόπηκαν το πρώτο εξάµηνο του 2022.

Μέχρι τώρα τα κρατικά κονδύλια για το µέτρο ανέρχονται σε 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50 περίπου θα πιστωθούν τον Αύγουστο. Τα 10 εκατ. που περισσεύουν, η ηγεσία του υπουργείου εξετάζει τρόπο ώστε να τα αυξήσει, προκειµένου να προχωρήσει σε µια ισόποση επιστροφή φόρου τον προσεχή Νοέµβριο. Το επιπλέον ποσό αναζητείται τόσο από τον εθνικό προϋπολογισµό, όσο και από τα διαθέσιµα κοινοτικά κονδύλια.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση