Παράθυρο να µπορέσουν να ωφεληθούν από το Εθνικό Απόθεµα την περίοδο 2023-2027, οι νέοι και νεοεισερχόµενοι που ήδη έλαβαν από αυτό δικαιώµατα στην τρέχουσα ΚΑΠ, αφήνει το στρατηγικό σχέδιο της χώρας µας.

Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στο έγγραφο που έχει υποβληθεί προς έγκριση «Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το απόθεµα µόνο µια φορά στην περίοδο 2023-2027», χωρίς να γίνεται αναφορά για την τρέχουσα περίοδο. Η περίπτωση αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους νέους αγρότες που έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε το 2021 για να ενταχθούν στο Μέτρο 6.1. Κι αυτό γιατί οι περισσότεροι δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια ώστε να καλύψουν τις ανάγκες µοριοδότησης του προγράµµατος, για τα οποία αιτήθηκαν Εθνικό Απόθεµα.

Στα πλάνα των περισσοτέρων όµως είναι και η ενοικίαση επιπλέον αγροτεµαχίων όσο προχωρά το επενδυτικό τους πλάνο, τα οποία όµως δεν µπορούν να «ντύσουν» µε δικαιώµατα. Και αυτό γιατί ο σηµερινός κανονισµός όπως ισχύει, λέει πως δεν δύναται να αιτηθεί και να λάβει κάποιος δικαιώµατα από το Απόθεµα πάνω από µία φορά την τρέχουσα περίοδο. Μένει λοιπόν, εφόσον αλλάζει η προγραµµατική περίοδος από του χρόνου, να φανεί αν θα ανοίξει εκ νέου η δυνατότητα για νέους και νεοεισερχόµενους να κάνουν δεύτερη φορά αίτηση για δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα. Σηµειώνεται εδώ πως η παραπάνω δυνατότητα θα οριστικοποιηθεί µετά τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα εκδοθούν από του χρόνου και όχι από το στρατηγικό σχέδιο της χώρας.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει αφήσει στο στρατηγικό της σχέδιο, ανοιχτό το ενδεχόµενο από τη νέα χρονιά να είναι σε θέση αγρότες που δεν ανήκουν στην κατηγορία νέων και νεοεισερχόµενων να αποκτήσουν πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα.

Ακόµα τρεις ριζικές αλλαγές αναµένονται στο Εθνικό Απόθεµα 2023-2027:

 

Πηγή:  www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση