Προοίμιο εξελίξεων στη ζώνη του γάλακτος, ενδέχεται να αποτελέσει η προγραμματισμένη για την Τρίτη 5 Ιουλίου (12 το μεσημέρι στο Imperial), συνάντηση εκπροσώπων της αιγοπροβατοτροφίας από πολλές περιοχές της χώρας, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να τεθούν τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος και συνδέονται κατά βάση με τις τιμές των ζωοτροφών και τα υψηλά κόστη παραγωγής, ειδικά στις μεγάλες, κλειστές, υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων φάρμες.

Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια μιας πρώτης διαβούλευσης συνεταιριστών στη θεσσαλική πρωτεύουσα και φιλοδοξεί να αποτελέσει απαρχή κάποιων συζητήσεων με θέμα τη συγκρότηση φορέα που θα διαπραγματεύεται για ένα πολύ μεγάλο μέρος της εγχώριας παραγωγής γάλακτος ή τουλάχιστον να δίνει τον τόνο της αγοράς με βάση τα πραγματικά κόστη και τα περιθώρια βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων.

Στα αρνητικά της πρωτοβουλίας, είναι οι αποχρώσεις κομματισμού που είναι ευδιάκριτες μεταξύ των συνδαιτυμόνων και οι οποίες δεν είναι εύκολο να καλυφθούν ούτε υπό το βάρος των δύσκολων περιστάσεων που βιώνει ο κλάδος. Θα χρειασθεί υψηλός βαθμός υπευθυνότητας και επεξεργασία ρηξικέλευθων  προτάσεων προκειμένου η εν λόγω συνάντηση να μην οδηγηθεί σε ανέφικτες θέσεις και υποταγή σε αντιπολιτευτικές σειρήνες, οι οποίες ήδη έχουν εμφιλοχωρήσει.

Αυτό το οποίο οφείλουν να κατανοήσουν οι καθοδηγητές αυτής της προσπάθειας είναι ο συγκυριακός χαρακτήρας της ισχύος που ενδεχομένως παρουσιάζει η διαπραγματευτική θέση των παραγωγών με δεδομένο ότι το γάλα είναι λίγο και η ζήτηση μεγάλη. Υπάρχει κίνδυνος, μέσα από υπέρμετρες απαιτήσεις να υπάρξει διάρρηξη της καλής συναλλακτικής σχέσης που έχει καλλιεργηθεί την τελευταία τριετία με τις τυροκομικές μονάδες και τη γαλακτοβιομηχανία, κάτι που δεν θα ωφελούσε την ανάπτυξη του κλάδου μακροπρόθεσμα.

Στα 1,65 ευρώ το σύνορο

Βασική αιτία της συνάντησης, είναι η ανάπτυξη ενός κοινού μετώπου απέναντι στις βιομηχανίες με αφορμή τις ζυμώσεις που αναπτύσσονται τελευταία για την τιμή στο γάλα. Τα 1,65 ευρώ το κιλό φαίνεται ότι αποτελούν το σημείο αναφοράς, αφού γύρω από αυτήν την τιμή υπολόγισαν στην προηγούμενη συνάντηση το κόστος παραγωγής ενός κιλού γάλακτος οι συμμετέχοντες σε αυτήν.

Μοντέλο Ολλανδίας – Γερμανίας για το εμπόριο στο γάλα

Αναφορικά τώρα με το όχημα που θα συντονίζει τις διαπραγματεύσεις, φαίνεται πως ακόμα και αν καταφέρουν οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών οργανώσεων να υπερβούν τις δυσκολίες που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, η ενεργοποίησή του δεν θα μπορούσε να αφορά στα γάλατα που θα παραδοθούν την περίοδο 2022/23.

Το μοντέλο πάνω στο οποίο θα βασιζόταν το εγχείρημα, θα είναι αυτό μιας εμπορικής κοινοπραξίας, αντίστοιχη με αυτές που έχουν αναπτύξει συνεταιρισμοί και μεγάλοι παραγωγοί σε Γερμανία και Ολλανδία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν συμμετέχοντες στη συνάντηση στη Λάρισα. Το εμπορικό όργανο, θα αγοράζει από τους παραγωγούς και θα διαπραγματεύεται με το σύνολο των βιομηχανιών μια τιμή για την πρώτη ύλη.

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση