Μετά την εξόφληση όλων των εκκρεµοτήτων της περσινής χρονιάς, που ολοκληρώθηκε αισίως την περασµένη Τρίτη 5 Ιουλίου, για το επόµενο δίµηνο το κοµµάτι των πληρωµών θα κινείται «υποτονικά».

Εξαίρεση οι Νέοι Αγρότες, καθώς µέσα στο µήνα αναµένεται να τρέξει η πρώτη παρτίδα πληρωµών περίπου 10.000 Νέων Αγροτών του 2021 που ήδη βρίσκονται στη λίστα των δικαιούχων. Αντίστοιχα, µετά το καλοκαίρι και το αργότερο έως τον Οκτώβριο δροµολογούνται οι πληρωµές για εκείνους που θα δικαιωθούν από τις ενστάσεις. Να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω αφορούν εκείνους του Νέους που ανήκουν στη λίστα Περιφερειών που ήδη έχουν εκδώσει αποτελέσµατα, δηλαδή τη ∆υτική Μακεδονία, τη ∆υτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Σηµειωτέον για τις 5 πρώτες Περιφέρειες έχει ήδη περάσει η 15νθήµερη διορία για τις ενστάσεις από την πλευρά των παραγωγών.

Αδιευκρίνιστος παραµένει προς το παρόν ο προγραµµατισµός των πληρωµών για εκείνους τους νέους που χρωστούσαν συµπληρωµατικά δικαιολογητικά (διακοπή εξω-γεωργικής δραστηριότητας και χαρτιά ιδιοκτησίας). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι προθεσµίες για την προσκόµισή τους δεν έχουν ακόµα λήξει, ωστόσο µένει να φανεί αν οι πιστώσεις αυτές θα τρέξουν αρχές φθινοπώρου ή εµβόλιµα κάποια στιγµή µέσα στον Αύγουστο.

Από εκεί και πέρα, οι περιφέρειες ασχολούνται και µε τις εξοφλήσεις (β’ δόση) των Νέων Γεωργών του 2016, καθώς έχουν µείνει κάποιοι ακόµη απλήρωτοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί έως τα τέλη του Ιουλίου, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. Παράλληλα έως τον Οκτώβριο, θα ολοκληρωθεί και η κατάρτιση των δικαιούχων του Μ.6.3 (Ενίσχυση µικρών εκµεταλλεύσεων) για να ξεκινήσουν οι πληρωµές της β’ δόσης, σύµφωνα µε στελέχη των διαχειριστικών αρχών.

Να σηµειωθεί ότι το συνολικό ύψος των διαθέσιµων κονδυλίων του προγράµµατος για το οικονοµικό έτος 2022 καθορίζεται σύµφωνα µε το «Εθνικό Πρόγραµµα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2019-2023» σε 500.000 ευρώ. Η στήριξη για την πρώιµη συγκοµιδή χορηγείται ως αποζηµίωση µε τη µορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης.

Έως 19 του µήνα αίτηµα πληρωµής για τον πράσινο τρύγο

Αναρτήθηκε στις 5 Ιουλίου στη ∆ιαύγεια η λίστα µε τους τελικούς δικαιούχους αµπελουργούς του µέτρου της πρώιµης συγκοµιδής,
οι οποίοι καλούνται µέχρι τις 15 του µήνα να προχωρήσουν στην πρώιµη συγκοµιδή. Κατόπιν, οι τελικοί δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση πληρωµής στις αρµόδιες ∆ΑΟΚ το αργότερο έως τις 19 Ιουλίου.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων είναι:

α) Να υλοποιήσουν το µέτρο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης.

β) Να µην προβούν σε µεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή σε άλλη τροποποίηση των στοιχείων των ενταγµένων στο πρόγραµµα αµπελοτεµαχίων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της πληρωµής, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

γ) Να µη συγκοµίσουν σταφυλική παραγωγή από το/ τα εγκεκριµένα αµπελοτεµάχια.

δ) Να υποβάλλουν για τα αµπελοτεµάχια που συµµετείχαν στην εφαρµογή του µέτρου ∆ήλωση Συγκοµιδής µε µηδενική παραγωγή και αιτιολογία την ένταξη στην πρώιµη συγκοµιδή.

Ενστάσεις για εξισωτική μέχρι 27 Ιουλίου

Από την ερχόµενη Τρίτη 12 Ιουλίου και για δέκα εργάσιµες ηµέρες µέχρι τις 25 του µήνα καλούνται οι δικαιούχοι της εξισωτικής να προχωρήσουν σε ενδικοφανείς προσφυγές, συνοδευόµενες, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό ανακοίνωσε ο Οργανισµός Πληρωµών, µετά την ολοκλήρωση της καταβολής της ενίσχυσης σε δικαιούχους του Μέτρου 13, µε συνολικό πόσο και για τα τρία (3) υποµέτρα στα 8.552.089,72 ευρώ. Ειδικότερα, για το Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκαν 6.765.321,99 ευρώ σε 18.771 δικαιούχους, για το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών» 1.590.630,79 ευρώ σε 9.493 δικαιούχους και για το Υποµέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα» 196.136,94 ευρώ σε 1.128 δικαιούχους.

Σε φρούτα και λαχανικά η έκτακτη ενίσχυση 26 εκατ. ευρώ έως τις 30/9 

Με καταληκτική ημερομηνία πίστωσης τις 30 Σεπτεμβρίου, τα 26 εκατ. ευρώ που αναλογούν στην Ελλάδα από το αποθεματικό κρίσης της Κομισιόν θα κατευθυνθούν στον τομέα των φρούτων και λαχανικών. Αυτό αναφέρει υπόμνημα της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου και όπου αναγράφονται τα ποσά που θα διαθέσει το κάθε κράτος αλλά και οι τομείς της αγροτικής παραγωγής που θα ενισχυθούν. Αν και δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η χώρα φαίνεται ότι έχει ήδη καταθέσει σχετικό υπόμνημα στην Κομισιόν αναφορικά με τις προθέσεις ενίσχυσης, τουλάχιστον μέσα από τα κονδύλια του αποθεματικού για τις κρίσεις.

Σημειώνεται ότι βάσει αυτής της κατάστασης, τελικά η Ελλάδα δεν θα προσαυξήσει τα κονδύλια αυτά με εθνικούς πόρους.

Μόλις επτά από τα συνολικά 27 κράτη μέλη επέλεξαν να μην προσαυξήσουν τα κονδύλια του Αποθεματικού (Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Μάλτα, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Ολλανδία).

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν δώσει προτεραιότητα ενίσχυσης στην κτηνοτροφία και ιδίως στην χοιροτροφία, τις γαλακτοκομικές μονάδες και την πτηνοτροφία.

Οι μεγαλύτερες επιδοτήσεις από το εν λόγω εργαλείο εντοπίζονται στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία.

 

 

Πηγή:  www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση