Οι αγρότες που θα ακολουθούν κανόνες από τη λίστα δράσεων στο νέο πρασίνισµα, θα είναι και εκείνοι που θα µπορούν να λάβουν συνδεδεµένες ενισχύσεις στη νέα ΚΑΠ.

Αυτό είναι το µοντέλο που εξετάζεται σύµφωνα µε πληροφορίες από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ως κριτήριο λήψης των συνδεδεµένων ώστε να καµφθούν οι αντιστάσεων των ευρωπαϊκών αρχών.

Η πρόταση λοιπόν στο αναθεωρηµένο σχέδιο µπορεί µεν να περιλαµβάνει την παλιά λίστα συνδεδεµένων (1-2 αφαιρέσεις, προσθήκη καλαµποκιού, µαλακού σίτου) ωστόσο το σκεπτικό είναι να «δέσουν» οι πρακτικές από το νέο πρασίνισµα µε τα κριτήρια λήψης συνδεδεµένων. Προς το παρόν ωστόσο οι πληροφορίες λένε πως ακόµη δεν έχουν κλείσει οι εκκρεµότητες όσον αφορά τα κριτήρια λήψης του νέου πρασινίσµατος για το αναθεωρηµένο πλάνο της νέας ΚΑΠ. Υπάρχει επίσης και το σενάριο να τεθούν περιορισµοί στη στήριξη σε περιοχές µε υδατική καταπόνηση ή σε αγροτεµάχια που δεν διαθέτουν αποδοτικά συστήµατα µε βάση την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τίτλο «Βιώσιµη χρήση των υδάτων στη γεωργία: πιθανότερο τα κονδύλια της ΚΑΠ να ευνοούν τη µεγαλύτερη παρά την αποδοτικότερη χρήση νερού». Ωστόσο, η χώρα µας προβάλλοντας το ζήτηµα εξασφάλισης της επισιτιστικής επάρκειας, θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει µία σειρά από αποφάσεις.

Όπως ήδη έχει γράψει η Agrenda, στο καλαµπόκι για παράδειγµα αναµένεται να τεθούν περιορισµοί σχετικά µε την καταβολή της σε περιοχές που είναι ευπρόσβλητες στα νιτρικά και η ποιότητα/ποσότητα νερού είναι κακή µε βάση τα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων.

Όπως και να έχει η ελληνική αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουλίου για το συµβούλιο υπουργών Γεωργίας, θα παρουσιάσει εκεί σε διµερή συνάντηση µε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές αρχές το τελικό αναµορφωµένο σχέδιο για τις συνδεδεµένες µε στόχο να λάβει το «πράσινο φως».

Σηµειώνεται εδώ ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως στα περιθώρια του συµβουλίου των υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουλίου, θα πραγµατοποιηθεί διµερής συνάντηση µεταξύ της ελληνικής αντιπροσωπείας και των ευρωπαϊκών αρχών, ώστε να ξεκαθαρίσουν κάποια ζητήµατα κυρίως όσον αφορά τις συνδεδεµένες για την έγκριση του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου. Όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς σε δηλώσεις του από την Καρδίτσα την περασµένη εβδοµάδα, θα υποστηρίξει στο επόµενο συµβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ την ανάγκη συνδεδεµένης ενίσχυσης για µαλακό σιτάρι και καλαµπόκι όπου είµαστε ελλειµµατικοί, παρά το γεγονός ότι είναι υδροβόρα καλλιέργεια κι αυτό αντίκειται στη φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ ενώ τόνισε πως θα προβάλει επιχειρήµατα σχετικά µε την εξασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας ώστε να παρακαµφθούν οι αντιστάσεις της Κοµισιόν.

Τα ερωτήµατα που θέτει η Κοµισιόν

Στόχος πάντως των ελληνικών αρχών είναι µέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχουν εγκριθεί από την Ευρώπη οι βασικοί άξονες του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου, µε τις τελικές συζητήσεις να ξεκινούν ξανά από το Σεπτέµβριο.

Αναλυτικότερα, οι υπουργοί Γεωργίας θα κληθούν να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις στις 18 Ιουλίου:

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση