Παρά τις σχετικές δεσμεύσεις, επαναλαμβάνεται και φέτος η καθυστέρηση στις αναρτήσεις βεβαιώσεων (αναδρομικών) και τροποποιήσεων των βεβαιώσεων δημοσίων φορέων όπως ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και Τραπεζών γεγονός που οδήγησε τους λογιστές – φοροτεχνικούς σε επανυποβολή των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων των αγροτών, όπου ήδη παρατηρούνταν πολλά προβλήματα στην υποβολή τους.

 

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων παρατηρήσεων, επισημαίνονται σε επιστολή που απέστειλε την Τετάρτη 20 Ιουλίου ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, την οποία κοινοποιεί στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, ζητώντας τη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου,

Αναλυτικότερα, στην επιστολή, υπενθυμίζει τη θέση που έχει εκφράσει το ΟΕΕ από τον Σεπτέμβριο του 2021, να ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η τελευταία ημέρα του τέταρτου μήνα, μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της πλατφόρμας, με την έκδοση όλων των εγκυκλίων και οδηγιών από τις Φορολογικές Αρχές και με αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων, μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους.

Τονίζεται ακόμα ότι η υποβολή των δηλώσεων έως τις 29 Ιουλίου δεν είναι εφικτή, δεδομένου ότι:

1. Στον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών, λόγω της συνεχούς επαφής με τους πελάτες τους, παρατηρείται πολύ μεγάλη έξαρση κρουσμάτων, με προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματός τους, και κλείσιμο των γραφείων τους.

2. Για την υποβολή των αιτήσεων, για τις οικονομικές ενισχύσεις που ήδη έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, όπως η ενίσχυση οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, καυσίμων, αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών, τουρισμού, κ.ά., οι πολίτες απευθύνονται στους λογιστές – φοροτεχνικούς με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με πρόσθετες εργασίες εντός της περιόδου των φορολογικών δηλώσεων.

3. Η μετά από συνεχείς αναβολές του Υπουργείου Οικονομικών ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την αποπληρωμή της Επιστρεπτέας προκαταβολής (7 Ιουλίου 2022) και η δυνατότητα των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, που απορρίφθηκαν από τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για υποβολή ενστάσεων έως το τέλος Ιουλίου 2022, επιβράδυνε το ρυθμό υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς οι λογιστές – φοροτεχνικοί ασχολούνται και με την ενημέρωση και υποστήριξη των πελατών τους.

4. Δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του νόμου, που προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών που ασθενούν από κορονοϊό COVID-19 και των εντολέων – πελατών τους.

5. Επαναλαμβάνεται, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις, η καθυστέρηση στις αναρτήσεις βεβαιώσεων (αναδρομικών) και τροποποιήσεων των βεβαιώσεων δημοσίων φορέων όπως ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τροποποιήσεις των βεβαιώσεων ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τραπεζών οδήγησε τους λογιστές – φοροτεχνικούς σε επανυποβολή των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων. Επιπλέον, παρατηρούνται πολλά προβλήματα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των αγροτών και των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα.

6. Η συμπλήρωση του νέου εντύπου Ν για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (η σχετική εφαρμογή άνοιξε τέλος Μαΐου 2022) με τη συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων επιφέρει επιπρόσθετη εργασία στις ήδη αυξημένες υποχρεώσεις των λογιστών – φοροτεχνικών.

7. Οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία δικαιούνται υποχρεωτικά, βάσει νόμου, άδεια εν μέσω θέρους. Υπενθυμίζεται, ότι η καλοκαιρινή άδεια για τον κλάδο, που έφερε εις πέρας την υλοποίηση των οικονομικών μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να σεβαστεί η Πολιτεία.

8. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία από 1.522.427 νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (στοιχεία του 2021) έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί 992.593 φορολογικές δηλώσεις (Ε3). Γίνεται αντιληπτό ότι σε 10 ημέρες είναι αδύνατον να υποβληθούν οι υπόλοιπες «δύσκολες περιπτώσεις δηλώσεων» δεδομένου ότι ο αριθμός των Ε3 των τελευταίων ημερών πριν την εκπνοή της προθεσμίας του 2021 ήταν 33.430 ημερησίως.

9. Προστίθεται σε όλα τα παραπάνω και η υποβολή ΦΠΑ Β’ τριμήνου 2022 για τα απλογραφικά και του μήνα Ιουνίου 2022 για τα διπλογραφικά.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για τους προαναφερόμενους λόγους, ζητά τη συμπαράσταση όλων για το δίκαιο αυτό αίτημα του κλάδου των λογιστών – φοροτεχνικών. Οι λογιστές – φοροτεχνικοί δεν ζητούν παρατάσεις, αλλά οι αυξημένες υποχρεώσεις που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία, απαιτούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών την ικανοποίηση του αιτήματός τους και τον σεβασμό στον επαγγελματικό κλάδο που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία τα οικονομικά μέτρα του Πολιτείας.

 

Πηγή:  www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση