Ποσοστά ενίσχυσης μέχρι και 85%, θα μπορούν να εξασφαλίσουν για επενδύσεις με χρηματοδότηση από τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα και ειδικά σ’ αυτή τη φάση από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης οι αγρότες που είναι στοιχισμένοι σε οργανώσεις ή ομάδες παραγωγών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ενσωματώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τα νέα προγράμματα.

Οι πληροφορίες θέλουν η αρχή να γίνεται από τις μικρές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα και ειδικότερα σε σταθμούς ιδιοπαραγωγής τύπου Net Metering, που έρχονται να αντιμετωπίσουν αυτόν τον καιρό το κρίσιμο ζήτημα του κόστους ενέργειας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ως γνωστόν, επ’ αυτού έχει προβλεφθεί ήδη η κατά προτεραιότητα σύνδεση των αγροτών με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (δεσμευμένη διαθεσιμότητα της τάξεως του 30%).

Οι πληροφορίες θέλουν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να βλέπει με καλό μάτι την προνομιακή μεταχείριση από τα αντίστοιχα επενδυτικά προγράμματα των αγροτών που είναι ενταγμένοι σε συλλογικά σχήματα, είτε αυτά αναφέρονται στις κλασικές συνεταιριστικές οργανώσεις, είτε σε αυτόνομες ομάδες παραγωγών, είτε ακόμα και σε ομάδες «δορυφόρους» της ιδιωτικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρθηκε, οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα, τύπου Net Metering, γίνονται πλέον θέμα πρώτης προτεραιότητας και υπ’ αυτή την έννοια, η περαιτέρω ενίσχυση όταν υπάρχει συλλογική λειτουργία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.  Σ’ αυτό το πνεύμα, οι αγρότες που θα υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις για εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων μέσα από τις οργανώσεις τους, πέραν της επί πλέον ενίσχυσης (85% αντί για 65%), θα έχουν τη δυνατότητα, αφενός να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για την εξασφάλιση του διαθέσιμου χώρου που απαιτείται για τη σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ), αφετέρου να προμηθευτούν με καλύτερους οικονομικούς όρους τον εξοπλισμό και την τεχνολογική υποστήριξη που απαιτούνται.

Ήδη οι πληροφορίες θέλουν έναν μεγάλο αριθμό οργανώσεων να κινούνται μεθοδικά για την κινητοποίηση των μελών τους προς αυτή τη κατεύθυνση, έχοντας ταυτόχρονα κάνει και τις απαραίτητες συζητήσεις με τους προμηθευτές, έτσι ώστε η κατασκευή των μονάδων να μπορεί να υλοποιείται με ευνοϊκούς όρους. Άλλωστε, το παράδειγμα που υπάρχει με τις ενεργειακές κοινότητες έρχεται να αποδείξει ότι εκεί όπου υπάρχει κοινό πνεύμα και κατάλληλη καθοδήγηση, τα αποτελέσματα, ακόμα και στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, εν προκειμένω των ΑΠΕ, μπορεί να είναι θεαματικά.

Να θυμίσουμε εδώ, ότι τέλος στις αρνητικές απαντήσεις σε αγρότες για µια θέση στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ, έρχεται να βάλει το νοµοθέτημα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που απλοποιήσει τη διαδικασία αδειοδότησης των ΑΠΕ.

Σημαντική είναι η ρύθμιση που προβλέει τη δέσµευση των υποσταθµών των οποίων τα περιθώρια είναι έως 10 MW, αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό συµψηφισµό (net-metering) και πρόγραµµα φωτοβολταϊκών στις στέγες. Έτσι, ακόµα και στους πιο κορεσµένους νοµούς, θα δηµιουργείται «ηλεκτρικός χώρος» στο δίκτυο για αγροτικά φωτοβολταϊκά, αφού η κατανοµή προβλέπει το 30% της πλεονάζουσας δυναµικότητας σε αγρότες.

Όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ο υπουργός Κώστας Σκρέκας, ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τη δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, όπου εκεί οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να κατασκευάσουν το φωτοβολταϊκό.

Σύµφωνα µε τον κ. Σκρέκα, η πλατφόρµα αυτή θα δέχεται αιτήσεις από τέσσερις κατηγορίες ενδιαφεροµένων, ξεκινώντας κατ’ αρχάς από τους επενδυτές που θέλουν να κατασκευάσουν µια µονάδα ΑΠΕ για να πουλούν την ενέργεια στο σύστηµα. Οι άλλες 3 κατηγορίες έχουν να κάνουν µε κατηγορίες καταναλωτών που θέλουν να αυτοπαράγουν και αυτοκαταναλώνουν, µεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι αγρότες.

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση