Μετά την ολοκλήρωση της πολυαναµενόµενης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, συνολικού ποσού 70 εκατ. ευρώ, δεν είναι πολλά αυτά που έχουν να περιµένουν οι παραγωγοί µέχρι τη µεγάλη πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης προς τα τέλη του Οκτωβρίου.

BACK TO
TOP

Πληρωμές

Μόλις κλείσει το πετρέλαιο υπόλοιπα Νέων Αγροτών και ραντεβού τον Οκτώβριο

Μετά την ολοκλήρωση της πολυαναµενόµενης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, συνολικού ποσού 70 εκατ. ευρώ, δεν είναι πολλά αυτά που έχουν να περιµένουν οι παραγωγοί µέχρι τη µεγάλη πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης προς τα τέλη του Οκτωβρίου.

6_pin_91

Ελένη Δούσκα

273

0

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν τρεις ακόµα µεγάλες εκκρεµότητες προς τους αγρότες. Η µία αφορά την πίστωση της πρώτης δόσης των Νέων Αγροτών στις 5 Περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, που δεν πληρώθηκαν στα µέσα του µήνα, καθώς εκεί δεν έχουν ακόµη εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης, η οποία και αναµένεται µέσα στο επόµενο δεκαπενθήµερο. Σηµειωτέον σε Αττική, Πελοπόννησο και Ιόνια Νησιά ακόµα δεν έχουν ξεκινήσει οι ενστάσεις, ωστόσο τρέχει η διορία του ενός µήνα για την προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών (διακοπή εξωγεωργικής εργασίας και ιδιοκτησίας) από την ηµεροµηνία της έκδοσης των αποτελεσµάτων διοικητικού ελέγχου. Οι ενστάσεις θα ξεκινήσουν µόλις εκδοθεί η «Απόφαση ένταξης πράξης».

Επιπλέον, στις 8 περιφέρειες που ήδη πλήρωσαν την πρώτη δόση, µένουν πλέον να πληρωθούν οι εν δυνάµει δικαιούχοι, δηλαδή όσοι έχουν προσκοµίσει επιπλέον δικαιολογητικά (ιδιοκτησίας και διακοπής εξωγεωργικής δραστηριότητας). Γι’ αυτούς θα ξεκινήσει η αξιολόγηση τις ερχόµενες ηµέρες, προκειµένου να λάβουν τα χρήµατα από τον Οκτώβριο – Νοέµβριο. Σηµειώνεται εδώ πως θα ξεκινήσει το ερχόµενο διάστηµα και η αξιολόγηση ενστάσεων. Εκεί είναι άγνωστο για όποιον δικαιωθεί το πότε θα πληρωθεί και κατά πάσα πιθανότητα µετά τους εν δυνάµει δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση, τα πάντα θα εξαρτηθούν από την αξιολόγηση, η οποία θα πάρει τουλάχιστον ένα µήνα στις περιφέρειες µε µεγάλο όγκο αιτήσεων.

∆εύτερη οφειλή προς τους αγρότες, η δηµοσιονοµική πειθαρχία, που δροµολογείται για µετά τα µέσα Σεπτεµβρίου, τρίτη η τελευταία εκκαθάριση για τα προγράµµατα που γίνεται τον Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν την πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης της νέας χρονιάς.

Ακόµα, µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου αναµένεται να πιστωθούν και τα 26 εκατ. ευρώ σε Οργανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών που υλοποιούν εντός του έτους 2022 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, παραγωγούς οίνου στα νησιά (πλην Κρήτης), βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού καθώς και κορινθιακής σταφίδας από το αποθεµατικό κρίσης, εξαιτίας των συνεπειών του πολέµου στην Ουκρανία.

Στα 70 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου

Το δρόµο για την καταβολή της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες άνοιξε η απόφαση πίστωσης 70 εκατ. ευρώ από τον κρατικό υπολογισµό, που υπέγραψε στις αρχές της εβδοµάδας ο υφυπουργός Οικονοµικών Απόστολος Βεσυρόπουλος.

∆ικαιούχοι της επιστροφής, σύµφωνα µε την απόφαση, είναι όλοι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες – φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων έως την 15η Ιουλίου 2022 και έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε για τα έτη 2Ο21 και 2Ο22. Υπενθυµίζεται ότι το ποσό της επιστροφής, που είναι ακατάσχετο και δεν συµψηφίζεται µε οφειλές προς το δηµόσιο ή άλλες ενισχύσεις, υπολογίζεται µε βάση τις µέγιστες ποσότητες κατανάλωσης πετρελαίου ανά αγρότη, ανάλογα µε τα στρέµµατα και το είδος της καλλιέργειας ή το ζωικό κεφάλαιο που κατέχει, όπως έχει καθοριστεί µε το ΦΕΚ Β 3155/2016. Τα ποσά που θα καταβληθούν, µετά από κυβερνητική απόφαση, είναι ακατάσχετα και δε συµψηφίζονται µε επιστρεπτέα ποσά οφειλών προς το ∆ηµόσιο.

Έως 1/11 στοιχεία για αγρούς µε συγκυριότητα δηµοσίου

Το απόσπασµά του Κτηµατολογικού Πίνακα και του διαγράµµατος ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιδιόρθωση του σφάλµατος 54350 στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2022, το οποίο εµφανίζεται σε αγροτεµάχια µε συγκυριότητα δηµοσίου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις διευθέτησης λαθών στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε λόγω συγκυριότητας δικαιούχων ή εκµισθωτών µε κύριο φορέα του ελληνικού δηµοσίου.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται τα εξής:

«Προκειµένου να διευθετηθούν τυχόν ζητήµατα κατά τα οποία ο δικαιούχος ή ο εκµισθωτής του δικαιούχου είναι συγκύριος / συνδικαιούχος σε έκταση που στο κτηµατολόγιο εµφανίζεται κύριος φορέας του ελληνικού δηµοσίου (εµφάνιση κωδικού λάθους 54350), θα πρέπει µέχρι την 01/11/2022 να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εξής:

Στην περίπτωση που συγκύριος / συνδικαιούχος µε τον φορέα του δηµοσίου είναι ο ίδιος ο δικαιούχος ΕΑΕ 2022, το απόσπασµά του  (Κτηµατολογικού Πίνακα και ∆ιαγράµµατος).

Στην περίπτωση που συγκύριος / συνδικαιούχος µε τον φορέα του δηµοσίου είναι ο εκµισθωτής του δικαιούχου ΕΑΕ 2022, το σχετικό κτηµατολογικό απόσπασµα του εκµισθωτή (Κτηµατολογικού Πίνακα και ∆ιαγράµµατος).

Νοέμβρη αποζημιώσεις για χαλάζι Μαΐου-Ιουνίου

Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρωθεί από γεωπόνους του ΕΛΓΑ οι εκτιµήσεις για ζηµιές από το χαλάζι του Μαΐου και του Ιουνίου στο νοµό Λάρισας, ενηµέρωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος τον βουλευτή της Ν∆ Μάξιµο Χαρακόπουλο. Ειδικότερα, ο αρµόδιος υφυπουργός αναφέρει ότι «για τις ζηµιές από χαλαζοπτώσεις και βροχές τους µήνες Μάιο και Ιούνιο 2022 σε διάφορες καλλιέργειες, όπως σιτηρών, κριθαριών, βαµβακιών, βιοµηχανικής ντοµάτας, ψυχανθών, δενδρωδών κ.λπ στην Π.Ε. Λάρισας διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ οι επισηµάνσεις για τεκµηρίωση των ζηµιών, έγιναν 111 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 2.800 δηλώσεις ζηµιάς. Το έργο των εκτιµήσεων ξεκίνησε, µε προτεραιότητα στις καλλιέργειες στο στάδιο της συγκοµιδής, και αναµένεται να ολοκληρωθεί ως τον Οκτώβριο. Θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των πορισµάτων και η καταβολή αποζηµιώσεων στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς».

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση