Διπλάσια ενίσχυση απ’ αυτή που αρχικά έχει προβλεφθεί, ενδέχεται να εισπράξουν οι καλλιεργητές που θα επιλέξουν κριθάρι και μαλακό σιτάρι την προσεχή καλλιεργητική περίοδο, σύμφωνα με υπολογισμούς της αγοράς και στελεχών με εμπειρία στον κλάδο των εισροών. Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά που με βάση τη νέα ΚΑΠ, οι δύο καλλιέργειες εντάσσονται στις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν από τα στέμματα που θα καλλιεργηθούν. Με βάση τις υπάρχουσες ενδείξεις, δύσκολα χιλιάδες καλλιεργητές θα μετακινηθούν στις δύο αυτές καλλιέργειες, ακολουθώντας το μονοπάτι το πιστοποιημένου σπόρου και μάλιστα στην θεσμική του εκδοχή, δηλαδή των 18 κιλών το στρέμμα (καρτελάκι).

Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι το φθινόπωρο, δεν θα καλλιεργηθούν με πιστοποιημένο κριθάρι ή μαλακό σιτάρι, ούτε τα μισά στρέμματα απ’ αυτά που έχουν προβλεφθεί στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ. Άρα το στρεμματικό πριμ που θα ισχύσει με βάση τη διαίρεση (προβλεπόμενο συνολικό ποσό δια τα στρέμματα), μπορεί να φθάσει και το διπλάσιο, ήτοι περί τα 20 ευρώ το στρέμμα.

Όπως αναφέρουν στην Agrenda άνθρωποι της αγοράς και οι δύο καλλιέργειες καθώς είναι καινούργιες στο καθεστώς, οι καλλιεργητές θέλουν το χρόνο τους ώστε να δουν το όφελος.

Συγκεκριμένα, στο μεν μαλακό σιτάρι εκτιμάται ότι μόλις σε ένα 5% των στρεμμάτων γίνεται σήμερα χρήση πιστοποιημένου σπόρου. Οπότε από τα 580.000 στρέμματα πάνω στο οποίο έχει υπολογιστεί το 10ευρω ενίσχυσης (το 64% των συνολικών στρεμμάτων), γύρω στα 200.000 θα είναι εκείνα σε πρώτη φάση που θα εξασφαλίσουν το καρτελάκι.

Στην περίπτωση τώρα του κριθαριού το ποσοσό είναι σαφώς μεγαλύτερο, καθώς το βυνοποιήσιμο (το 15% των εκτάσεων) το οποίο στηρίζεται σε συμβόλαια φυτεύεται σχεδόν στο 100% με πιστοποιημένο σπόρο. Αντίθετα το κτηνοτροφικό το οποίο σε μεγάλο βαθμό παράγεται από κτηνοτρόφους για ιδιοκατανάλωση, ο σπόρος που μπαίνει είναι κατά βάση των παραγωγών.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ:

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού

Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης που καλύπτεται με την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει με τουλάχιστον 18 κιλά/στρέμμα πιστοποιημένο σπόρο. Ως προς την προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης και τη μέθοδο υπολογισμού ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, δηλαδή 100 ευρώ/εκτάριο για χρήση πιστοποιημένου σπόρου ή 10 ευρώ/στρέμμα.Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 582.400 στρέμματα, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούμενης έκτασης μαλακού σιταριού (Μέσος Όρος της περιόδου 2016- 2020, στοιχεία του ΟΣΔΕ). Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είνα 5.824.000 ευρώ για κάθε έτος και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι 29.120.000 ευρώ.

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού

Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης που καλύπτεται με την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει με τουλάχιστον 18 κιλά/στρέμμα πιστοποιημένο σπόρο. Ως προς την προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης και τη μέθοδο υπολογισμού ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, δηλαδή 100 ευρώ/εκτάριο για χρήση πιστοποιημένου σπόρου ή 10 ευρώ/στρέμμα. Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 832.000 στρέμματα, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούμενης έκτασης μαλακού σιταριού (Μέσος Όρος της περιόδου 2016- 2020, στοιχεία του ΟΣΔΕ). Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 8.320.000 ευρώ για κάθε έτος και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι 41.600.000 ευρώ.

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση