Ακόµη µία ευκαιρία για την επιδότηση αρδευτικού εξοπλισµού έχουν οι αγρότες της χώρας µε την έναρξη των αιτήσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου την ερχόµενη βδοµάδα. Την ίδια ώρα οι φάκελοι του Μέτρου 4.1.2 βρίσκονται πλέον σε στάδιο αξιολόγησης, µε το σχετικό χρονοδιάγραµµα των Περιφερειών να θέτει στόχο να έχει τελειώσει η σχετική διαδικασία έως τις 30 Οκτωβρίου.

Ο νέος εξοπλισµός άρδευσης εξελίσσεται πάντως σε µία κρίσιµου χαρακτήρα επένδυση, όχι µόνο λόγο των φαινοµένων ξηρασίας και της ιδιαίτερης καταπόνησης του υδροφόρου ορίζοντα σε περιοχές της χώρας. Αλλά και λόγο των νέων προϋποθέσεων που σχεδιάζεται να τεθούν όσον αφορά τη λήψη ορισµένων συνδεδεµένων ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ. Παράλληλα η ζήτηση αναµένεται να αυξηθεί για συστήµατα άρδευσης λόγω και του προγράµµατος αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που θα ξεκινήσει τις ερχόµενες ηµέρες.

Ειδικότερα πάντως, όσον αφορά τον Αναπτυξιακό Νόµο, για να επιδοτηθούν δαπάνες σε αρδευτικό εξοπλισµό θα πρέπει να συνοδεύονται από µελέτη εξοικονόµησης ύδατος.

Τα αρδευτικά θα προβλεφθούν στα Σχέδια Βελτίωσης 2022

Σηµειώνεται εδώ πως οι δαπάνες για επενδύσεις που αφορούν την ορθολογική χρήση ύδατος, θα επιδοτούνται κατά προτεραιότητα στα νέα Σχέδια Βελτίωσης που θα προκηρυχθούν εντός του έτους. Σε αντίθεση µε το 2017 που το πρόγραµµα δεν επιδοτούσε αρδευτικό εξοπλισµό και έπρεπε να βγει ξεχωριστό Μέτρο, φαίνεται πλέον ότι από την περιγραφή της νέας προκήρυξης θα είναι δυνατή η προσθήκη δαπανών για αρδευτικά συστήµατα σε έναν φάκελο µαζί µε τον υπόλοιπο εξοπλισµό που χρειάζεται ο αγρότης.

Σε 9 µήνες, 545 αιτήσεις

Ειδικότερα όσον αφορά την πορεία των φακέλων στο Μέτρο 4.1.2 (προϋπολογισµού 37 εκατ. ευρώ) σηµειώνεται πως δεν υπήρξε το αναµενόµενο ενδιαφέρον από πλευράς παραγωγών, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας του προγράµµατος και των απαιτήσεων που είχε. Συγκεκριµένα έγιναν 545 αιτήσεις σύµφωνα µε στοιχεία από το ΠΣΚΕ, µε την πρόσκληση να µένει ανοιχτή για 9 µήνες ύστερα από πολλαπλές παρατάσεις. Όσον αφορά την αξιολόγηση αυτή αναµένεται να τελειώσει όπως προαναφέρθηκε έως τις 30 Οκτωβρίου, ώστε να βγουν οι αποφάσεις ένταξης το Νοέµβριο και ύστερα όποιος δικαιούχος το επιθυµεί να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηµα πληρωµής. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως µε βάση τη ζήτηση, είναι να ικανοποιηθούν σχεδόν όλες οι αιτήσεις από τα διαθέσιµα κονδύλια.

Μέχρι 15 Οκτωβρίου εξέταση εν δυνάμει

∆ιορία έως τις 15 Οκτωβρίου έχουν οι οχτώ Περιφέρειες της χώρας που άνοιξαν σε πρώτη φάση τη διαδικασία των εντάξεων Νέων Αγροτών, για να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση των ενστάσεων και των εν δυνάµει δικαιούχων. Μετά θα εκδοθεί ο νέος πίνακας δικαιούχων και στη συνέχεια (κατά πάσα πιθανότητα το Νοέµβριο) θα γίνει η πληρωµή της πρώτης δόσης. Οι 8 περιφέρειες είναι: ∆υτική Μακεδονία, ∆υτική Ελλάδα, Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη.

Σηµειώνεται πως την περασµένη εβδοµάδα πιστώθηκε στους λογαριασµούς των δικαιούχων του προγράµµατος των Νέων Αγροτών, τριών Περιφερειών της χώρας η πρώτη δόση. Συγκεκριµένα, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων ελέγχων από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, 1.379 δικαιούχοι πληρώθηκαν συνολικά 35.729.750 ευρώ. Πλέον µένουν οι Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου (221 και 507 δικαιούχοι αντίστοιχα). Στο Βόρειο Αιγαίο έχει εγκριθεί ήδη η διάθεση πίστωσης ύψους 19.490.000, κάτι που σηµαίνει ότι η πληρωµή θα ολοκληρωθεί σύντοµα. Αντίθετα στο Νότιο Αιγαίο δεν έχει υπάρξει ακόµη η σχετική απόφαση.

Με βάση πάντως τον τρόπο που τηρείται το χρονοδιάγραµµα, για να κλείσουν οι εκκρεµότητες  των νέων αγροτών σε όλες τις περιφέρειες θα φτάσουµε τέλη Νοεµβρίου. Άλλωστε, σε σχέση µε την προωθούµενη νέα προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποκάλυψε πως στο αµέσως προσεχές διάστηµα (σ.σ κοντά στην έκθεση Agrotica) θα βγει η προαναγγελία µε την περιγραφή του αντικειµένου και άλλες κρίσιµες παραµέτρους του προγράµµατος, ενώ ως προς την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέφρασε την εκτίµηση ότι «θα είναι στον αέρα τέλος Νοεµβρίου, αρχές ∆εκεµβρίου».

Προειδοποίηση για «σπουδαστές» Νέους

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε σχετική εγκύκλιο προειδοποιεί τους Νέους Αγρότες, πως έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων φοιτητών/φοιτητριών στα ΑΕΙ της Χώρας καθώς και σπουδαστών / σπουδαστριών στα δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ της Χώρας και θα πραγµατοποιεί σχετικό ετήσιο έλεγχο ώστε να εξακριβώνεται πως οι δικαιούχοι δεν σπουδάζουν. «Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις δικαιούχων που επικαλέστηκαν άγνοια της συγκεκριµένης προϋπόθεσης µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν προβλήµατα κατά την εφαρµογή του µέτρου. Συνεπώς παρακαλούµε να ενηµερωθούν οι δικαιούχοι να µην αποκτήσουν την ιδιότητα του φοιτητή/σπουδαστή εγγραφόµενοι σε ΑΕΙ ή δηµόσια/ιδιωτικά ΙΕΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού τους σχεδίου, καθώς η ενέργεια αυτή διασταυρώνεται και θα οδηγεί στην απένταξη του δικαιούχου και στην αναζήτηση της πρώτης δόσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας», αναφέρει.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση