Μια επενδυτική διέξοδος για αρκετά φυσικά πρόσωπα που εκ των πραγµάτων δυσκολεύονται να χωρέσουν στις απαιτήσεις για ολοκληρωµένο σχεδιασµό που προβάλει ο Αναπτυξιακός Νόµος, θα είναι τα νέα Σχέδια Βελτίωσης που προκηρύσσονται σε µερικές εβδοµάδες.

Οι πληροφορίες από στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι αρκετοί αγρότες που υπολόγιζαν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό, παραπέµπονται τώρα στα επερχόµενα Σχέδια Βελτίωσης, µε προϋπολογισµό 230 εκατ. ευρώ, τα οποία όπως έχει αναφερθεί από ιθύνοντες των διαχειριστικών αρχών, έρχονται µε µέγιστα επιλέξιµα ποσά ανά επενδυτικό φάκελο στα 130.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και τα 200.000 ευρώ για τη ζωική.

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τις επίσηµες ανακοινώσεις του υπουργείου, θα πρέπει οι υποψήφιοι δικαιούχοι να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι και να έχουν κάνει ΟΣ∆Ε το 2022. Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών, φωτοβολταϊκά, στάβλοι, θερµοκήπια  και για πρώτη φορά µεταφερόµενοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών. Προτεραιότητα (µόρια) θα υπάρξει σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών και εξοικονόµησης ύδατος, ενώ αναφορά θα γίνεται και σε ακόµη πιο δυναµικές εκµεταλλεύσεις σε όρους Τυπικής Απόδοσης (πάνω από 25.000 ευρώ) σε σχέση µε την περασµένη πρόσκληση. 

Βάσει του σχεδιασµού που έχει προηγηθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επισηµοποιηθεί κάτι, στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, το ελάχιστο όριο της Τυπικής Απόδοσης ένταξης θα είναι 12.000 ευρώ. Τι σηµαίνει τυπική απόδοση 12.000 ευρώ; Σηµαίνει για παράδειγµα 130 πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα ελιές για παραγωγή ελαιολάδου ή 41 στρέµµατα µε επιτραπέζιες ποικιλίες, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά, 292 στρέµµατα σκληρό σιτάρι ή 80 στρέµµατα βαµβάκι.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εύκολου δανεισµού από την τράπεζα µε εγγύηση την έγκριση του φακέλου, όπως επισηµάνθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση για τα αναπτυξιακά προγράµµατα στην αγροτική παραγωγή, που έγινε στο Αίγιο.

Σύµφωνα µε τα όσα ανακοίνωσε προ ολίγων ηµερών το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι κυριότερες επιλέξιµες επενδύσεις είναι µεταξύ άλλων οι εξής:

  1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συµπεριλαµβανοµένων µεταφερόµενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.
  2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.
  3. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
  4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
  5. Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.

6.Γενικές ∆απάνες (αµοιβές µελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

∆εν ενισχύονται, µεταξύ άλλων:

  1. Ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός .
  2. Ο Φ.Π.Α.
  3. Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
  4. Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών.
  5. 5.Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.

Οι υφιστάµενες πληθωριστικές πιέσεις λαµβάνονται σοβαρά υπόψιν από τα επικείµενα Σχέδια Βελτίωσης, αφού σε µια προσπάθεια να διατηρηθούν βιώσιµα τα επενδυτικά πλάνα των αγροτών, οι διαχειριστικές αρχές επεξεργάζονται µια οριζόντια αύξηση στις µέγιστες δαπάνες ανά τιµολόγιο (το λεγόµενο εύλογο κόστος), ώστε να απορροφηθούν όσο γίνεται οι ανατιµήσεις.

Από το 2023 µε ετήσιες προκηρύξεις

Να αναφερθεί πάντως, ότι από το 2023, χρονιά κατά την οποία ξεκινά η νέα περίοδος της ΚΑΠ, έρχονται ετήσιες προκηρύξεις των Σχεδίων Βελτίωσης. Ξεχωριστά ποσοστά ενίσχυσης ανά επενδυτική δαπάνη µε οριζόντιο ποσοστό 40% για τρακτέρ και παρελκόµενα, κατάργηση της λίστας επιλαχόντων, απαιτήσεις ελάχιστου τζίρου για επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ και ένα εξολοκλήρου νέο πρόγραµµα µόνο για καινοτόµες επενδύσεις. Αυτές είναι κάποιες από τις θεµελιώδεις αλλαγές που προβλέπονται στα Σχέδια Βελτίωσης της περιόδου 2023-2027, τα οποία θα χωρίζονται σε δύο υποµέτρα, εκ των οποίων το ένα θα καλύπτει λίγο έως πολύ τις βασικές ανάγκες εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των εκµεταλλεύσεων, θυµίζοντας τις έως σήµερα προκηρύξεις, ενώ το άλλο θα εστιάζει σε επενδύσεις που σχετίζονται µε την ψηφιακή και πράσινη µετάβαση των εκµεταλλεύσεων.

Το πρώτο υποµέτρο θα έχει τίτλο «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» και το δεύτερο «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις».

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση