Ειδικά πριμ της νέας ΚΑΠ που ενεργοποιείται σε σχεδόν δύο μήνες εξασφαλίζουν οι επιλογές που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στις φθινοπωρινές σπορές, οι οποίες μεταξύ άλλων εξασφαλίζουν ενίσχυση 52 ευρώ το στρέμμα για την σπορά μικρού βιολογικού κύκλου κριθαριού σε χωράφι με μηδική ή 62,8 ευρώ το στρέμμα για γηγενείς ποικιλίες οσπρίων.

Το ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας, όπως δημοσιεύθηκε προ ολίγων ημερών και μένει πλέον και τυπικά να λάβει την έγκριση των Βρυξελλών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στις δράσεις του νέου πρασινίσματος, ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση όσο και για παραγωγή ζωοτροφών. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/ποικιλίες που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία που εγκαθίσταται.
Η δέσμευση των παραγωγών έγκειται στην επιλογή καλλιέργειας με βάση τις παρακάτω επιλογές:
α) ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών και συγκεκριμένα αραβοσίτου, μηδικής και βάμβακος,
β) τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές,
γ) στην εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης μηδικής με καλλιέργεια βίκου, η οποία εξασφαλίζει πριμ 48,8 ευρώ το στρέμμα.

Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ξεκινήσει να καλλιεργεί αυτές τις ημέρες βίκο σε χωράφι που είχε σπείρει την περασμένη άνοιξη βαμβάκι ή καλαμπόκι, τότε εξασφαλίζει ένα πριμ 10,9 ή 31,6 ευρώ το στρέμμα αντίστοιχα.

Για τα μικρού βιολογικού κύκλου χειμερινά σιτηρά, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Ειδικά στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, αν κάποιος παραγωγός ολοκληρώσει αυτές τις ημέρες με την συγκομιδή βαμβακιού ή έχει τελειώσει τον αλωνισμό καλαμποκιού πριν από λίγο καιρό, τότε μπορεί να ξανασπείρει το ίδιο χωράφι με χειμερινά σιτηρά μικρού βιολογικού κύκλου και να εξασφαλίσει αυτά τα πριμ.

Όπως εξηγούν στην Agrenda καθηγητές που συμμετείχαν στον σχεδιασμό του ελληνικού πλάνου για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027,  η εν λόγω δράση έρχεται να ευννοήσει κυρίως την καλλιέργεια κριθαριού μικρού βιολογικού κύκλου, του τριμηνίτικου όπως το λένε στους κάμπους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ποικιλίες κριθαριού μικρού βιολογικού κύκλου που στην Ευρώπη φυτεύονται νωρίς την άνοιξη για συγκομιδή μέσα στο καλοκαίρι. Στο ελληνικό κλίμα, αρκετοί παραγωγοί που επιλέγουν τις ποικιλίες αυτές, οι οποίες αφορούν και ποιοτικά κριθάρια που κατευθύνονται για βυνοποίηση, προχωρούν σε σπορά μέσα στο Νοέμβριο και αλωνίζουν τον Μάιο.

Πριμ για τοπικές ποικιλίες

Στην ίδια κατηγορία ειδικών πριμ, περιλαμβάνεται και ενίσχυση για την καλλιέργεια ετήσιων τοπικών ποικιλιών, καθώς και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή και άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών. Σημειώνεται ότι εδώ δεν υπάρχει υποχρέωση μετατροπής της καλλιέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στην κατηγορία αυτή η περίπτωση της καλλιέργειας ρεβιθιού. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση για καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών ψυχανθών ή κάποιας ντόπιας ποικιλίας, συνεπάγεται μια ενδικτική τιμή ενίσχυσης στα 62,8 ευρώ το στρέμμα.

Για την καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών, η ενίσχυση που προτείνεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, αφορά σε 31,3 ευρώ το κιλό.

Για την καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών φαρμακευτικών ή αρωματικών φυτών, η ενίσχυση φτάνει τα 82,4 ευρώ το στρέμμα.

Τέλος, προβλέπεται και η ενίσχυση για την εισαγωγή καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών η οποία ανέρχεται σε 60,6 ευρώ το στρέμμα.

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης στηρίζεται στην εκτίμηση του μέσου εισοδήματος που προκύπτει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου με κάποια από τα υπό αντικατάσταση είδη/ποικιλίες (απαιτητικά σε νερό και λοιπές εισροές) από το οποίο αφαιρείται το εισόδημα που αναμένεται να προκύψει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου με το προτεινόμενο είδος/ποικιλία. Η ανά εκτάριο διαφορά αποτελεί και το ποσό της ενίσχυσης κατ’ έτος.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση