Το τέλος της ενεργοποίησης επιδοτήσεων από βοσκοτόπια που δεν συντηρούν ζώα και εν προκειµένω την αύξηση των µοναδιαίων δικαιωµάτων των πραγµατικών κτηνοτρόφων, βάζει και επίσηµα το τελικό κείµενο της ΚΑΠ, αλλάζοντας τον ορισµό των βοσκότοπων σε διατήρηση. Πλέον σε αυτά, θα πρέπει να διατηρείται από το 2023 ελάχιστη βοσκοφόρτωση 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο (2 αιγοπρόβατα/10 στρ.)

 

 

Σηµειώνεται πως από τα 14,7 εκατ. στρέµµατα που δηλώνονται σήµερα στο ΟΣ∆Ε, διαθέσιµα πλέον είναι 18 εκατ., ωστόσο οι πληροφορίες λένε πως το ζωικό κεφάλαιο της χώρας δικαιολογεί τη χρήση µόλις 11 εκατ. στρεµµάτων κάτι που θα φανεί και µόλις ισχύσει ο νέος κανονισµός. Αυτό σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα στρέµµατα «µένουν» κάβα και δηµιουργούν ένα σπουδαίο δυναµικό ανάπτυξης για τη χώρα καθώς θα είναι διαθέσιµα για νεοεισερχόµενους κτηνοτρόφους µέσω του Εθνικού Αποθέµατος. Φυσικά µένει να φανεί και ο τρόπος εφαρµογής του νέου ορισµού µέσα από τις σχετικές αποφάσεις που θα εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣ∆Ε του 2023, µε τους έχοντες γνώση των πραγµάτων πάντως να αναφέρουν στην Agrenda πως πλέον µε αυτόν τον όρο θα πάψει οριστικά η πληρωµή δικαιωµάτων σε βοσκότοπους χωρίς ζώα. Αναλυτικά οι δύο νέοι ορισµοί για τα επιλέξιµα βοσκοτόπια έχουν ως εξής:

Φυσικά, οι ίδιες πηγές, λένε πως νέα ΚΑΠ χωρίς διαχειριστικά σχέδια βόσκησης «είναι σαν να κοπανάς σε τοίχο». Καταρχήν, υπάρχει µεγάλη δυσκολία στην εφαρµογή των δράσεων του νέου πρασινίσµατος από τους κτηνοτρόφους. Πώς ακριβώς, ένας κτηνοτρόφος που του έχει κατανεµηθεί βοσκότοπος χιλιόµετρα µακριά από την εκµετάλλευσή του µε την τεχνική λύση θα ασκήσει σε αυτόν περιβαλλοντικά ορθή πρακτική για να πληρωθεί το έξτρα πριµ, είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσουν οι αρµόδιες αρχές.

Ένα επιπλέον τσεκ η αναδιανεµητική ενίσχυση

Η αναδιανεµητική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους στη νέα ΚΑΠ ουσιαστικά είναι ένα επιπλέον τσεκ όπως φαίνεται παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση