Διευκολύνσεις για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος αλλά και «παγίδες» περιλαμβάνει η ειδική πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών για την επιδότηση της αγοράς λιπασμάτων, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία από το απόγευμα της Τρίτης 15 Νοεμβρίου και θα κλείσει χωρίς περιθώρια παράτασης, το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής 25 του μήνα.

Όπως θα διαπίστωσαν όσοι παραγωγοί του κανονικού καθεστώτος έσπευσαν να περιηγηθούν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, τα τιμολόγια από τα καταστήματα εφοδίων είναι ήδη αναρτημένα και επιλεγμένα αυτόματα. Ωστόσο σε αυτά αναγράφεται μόνο το συνολικό ποσό του κάθε τιμολογίου, κάτι που σημαίνει ότι αν το παραστατικό αγοράς που εμφανίζει η πλατφόρμα, αφορά και σε αγορές άλλων εφοδίων που δεν επιδοτούνται, θα χρειαστεί οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους να ανατρέξουν στο φυσικό τιμολόγιο, να υπολογίσουν το μερικό σύνολο που αντιστοιχεί στην αγορά λιπασμάτων και στη συνέχεια να πληκτρολογήσουν το επιμέρους ποσό στην ειδική πλατφόρμα. Ακόμα και αν το ποσό που εμφανίζει το τιμολόγιο αναλογεί στο σύνολό του στην αγορά λιπασμάτων, θα χρειαστεί οι παραγωγοί να αφαιρέσουν από αυτό το ΦΠΑ και να πληκτρολογήσουν την καθαρή αξία.

Σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα κάποια προεργασία, τα χρονικά περιθώρια που έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι στενά, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι τις ημέρες αυτές τρέχουν και οι εργασίες των φθινοπωρινών σπορών. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, αφού σε περίπτωση που περαστεί ποσό που δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά παραστατικά ή ακόμα χειρότερα, προβεί σε δήλωση κάποιος μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (το σύστημα δεν είναι κλειδωμένο), τότε θα κληθεί να επιστρέψει σε πρώτη φάση το ποσό που θα πάρει έντοκα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες ποινές.

Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα για αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όπως εξηγεί στην Agrenda ο φοροτεχνικός Γιώργος Παπαδημητρίου, αφού στην περίπτωση τους, δεν υπάρχει η διευκόλυνση του αυτοματισμού. Σε αντίθεση με τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος που κάθε τρίμηνο αναρτούσαν τιμολόγια το προηγούμενο διάστημα, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος καλούνται να ανατρέξουν οι ίδιοι στη συλλογή των παραστατικών της προηγούμενης χρονιάς.

Το κονδύλι της ενίσχυσης είναι ύψους 60 εκατ. ευρώ και καλύπτει την καλλιεργητική περίοδο από 1 Οκτωβρίου του 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Θα ακολουθήσει επόμενη υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης επί των τιμολογίων. Εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς, θέλουν την επιδότηση αυτή να κυμαίνεται στο 10% περίπου της αξίας των τιμολογίων.

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25/11/2022,

β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα αυτής,

γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.

Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022.

Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης,

β. αύξοντα αριθμό παραστατικού,

γ. ημερομηνία έκδοσης,

δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση