Με µεγάλο προϋπολογισµό της τάξεως των 200.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και 300.000 ευρώ για τη ζωική, θα τρέξουν, όπως όλα δείχνουν, τα επόµενα Σχέδια Βελτίωσης, η προκήρυξη των οποίων υπολογίζεται να βγει στον αέρα µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου.

Οι πληροφορίες θέλουν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά, να βάζει στην άκρη, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, τις εισηγήσεις των υπηρεσιών που πρότειναν να περιορισθεί στα 100.000 ευρώ ο προϋπολογισµός των Σχεδίων Βελτίωσης για τη φυτική παραγωγή και να µην ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ για τη ζωική αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, βγαίνει από τη συζήτηση και το θέµα της επιδότησης των τρακτέρ, όχι βάσει τιµολογίων αγοράς αλλά βάσει ιπποδύναµης και µάλιστα µε συγκεκριµένο πλαφόν ενίσχυσης κατά ίππο. Είναι σαφές ότι το τελευταίο θα οδηγούσε σε σοβαρή υποβάθµιση της ποιότητας του στόλου, καθώς θα προέτρεπε τους αγρότες – επενδυτές να επιλέξουν φθηνά µηχανήµατα και ιπποδυνάµεις, οι οποίες θα εξυπηρετούσαν όχι τις ανάγκες της κάθε εκµετάλλευσης, αλλά τους περιορισµούς του εν λόγω προγράµµατος.

Σε γενικές γραµµές, η βούληση του υπουργού είναι η επικείµενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης να µην αποµακρυνθεί από το πνεύµα της προηγούµενης (2017) και οι όποιες βαθύτερες µεταβολές να εξετασθούν κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο (2023 -2027) και στη νέα πρόσκληση η οποία δροµολογείται για το πρώτο εξάµηνο του 2023. Σηµειωτέον ότι η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης του 2017 προέβλεπε κοινό όριο προϋπολογισµού για φυτική και ζωική παραγωγή τα 300.000 ευρώ το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις και µε βάση την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης µπορούσε να φθάνει και µέχρι τις 500.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον έχει και το στοιχείο ότι στα προηγούµενα Σχέδια Βελτίωσης ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός για την αγορά τρακτέρ ήταν στα 125.000 ευρώ, ποσό το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει και για την επικείµενη προκήρυξη του ∆εκεµβρίου 2022.

Κατά τα λοιπά, προνοµιακής µεταχείρισης, δηλαδή αυξηµένης µοριοδότησης στα επικείµενα Σχέδια Βελτίωσης πρόκειται να τύχουν, βάσει του οδηγού που έχει δοθεί προ καιρού στη δηµοσιότητα, οι επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι νέες φυτεύσεις πολυετών καλλιεργειών (δέντρων), καθώς και η δηµιουργία αποθηκευτικών χώρων για αγροτικά προϊόντα, που θα δένουν µε τη διάρθρωση της παραγωγής και θα ικανοποιούν ολοκληρωµένα business plans των εκµεταλλεύσεων. Επιλέξιµη προς επιδότηση θα είναι από φέτος και η δαπάνη αγοράς ή κατασκευής µικρών οικίσκων για τη φιλοξενία εργατών γης.

Τα κύρια βαθµολογικά κριτήρια

Η υποβολή αιτήσεων αναµένεται να εκκινήσει στο τέλος του έτους και θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική µέσω του Πληροφορικού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα βαθµολογικά κριτήρια όπως έχει ήδη ανακοινωθεί θα βαθµολογούνται τα εξής:

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση