Παρατείνεται για μια εβδομάδα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση στα λιπάσματα, με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται στις 2 Δεκεμβρίου.

Σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρει πολλά αιτήματα από συνεταιρισμούς, παραγωγούς και φοροτεχνικούς προκειμένου ν δοθεί μια παράταση, αφού ο χρόνος εγγραφής των δικαιούχων στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έληγε στις 25 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα δηλαδή που θα έληγε και η προθεσμία για τα λιπάσματα, αν δεν δινόταν παράταση ως τις 2 Δεκεμβρίου.  Τα αιτήματα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση στα λιπάσματα, έως 2 Δεκεμβρίου

Ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα συνεταιρισμών, παραγωγών και των φοροτεχνικών τους, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, βάσει του άρθρου 95  του ν. 4982/2022 (Α΄195)», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport), καθώς και ο χρόνος εγγραφής των δικαιούχων στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) που έληγε σήμερα, για μία επιπλέον εβδομάδα, ήτοι έως τις 2.12.2022.

Διευκρινήσεις πριν λήξει η προθεσμία αίτησης ενίσχυσης λιπασμάτων

Αν και στην πλατφόρμα, ειδικά στις περιπτώσεις των αγροτών του κανονικού καθεστώτος, υπάρχουν ήδη αναρτημένα κάποια από τα τιμολόγια, απαιτείται επεξεργία και μάλιστα με ιδιαίτερη προσοχή, κάτι που συνεπάγεται την συλλογή σε πρώτη φάση όλων των τιμολογίων στη φυσική τους μορφή.

Το κονδύλι της ενίσχυσης είναι ύψους 60 εκατ. ευρώ και καλύπτει την καλλιεργητική περίοδο από 1 Οκτωβρίου του 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Μετά τις 25 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει επόμενη υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζεται το ποσοστό επιδότησης επί των τιμολογίων. Εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς, θέλουν την επιδότηση αυτή να κυμαίνεται στο 10% περίπου της αξίας των τιμολογίων.

Ο ειδικός Φοροτεχνικός και συνεργάτης της Agrenda Γιώργος Παπαδημητρίου, από την στήλη του στην Agrenda, παρέχει μερικές σημαντικές διευκρινήσεις αναφορικά με το πώς θα πρέπει να κινηθούν οι αγρότες δικαιούχοι της ενίσχυσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιδότηση.

Στις ερωταπαντήσεις που ανέπτυξε, ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρει:

Ε: Τελικά εµείς του ειδικού καθεστώτος που είµαστε γραµµένοι στο ΜΑΑΕ, αλλά δεν είµαστε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες δικαιούµαστε;

Α: Πρέπει να είστε επαγγελµατίες αγρότες και φυσικά εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ. Σε περίπτωση που είστε εγγεγραµµένοι, αυτό µπορεί να γίνει µέχρι τις 25.11.22.

Ε: Όσοι αγρότες είναι στο κανονικό καθεστώς έχουν µόνο όσα τιµολόγια έχουν ανέβει στο mydata. Γιατί; ∆εν σε αφήνει να βάλεις άλλα τιµολόγια στο πεδίο 4. Στο ειδικό καθεστώς σε αφήνει να βάλεις τιµολόγια. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό; Γιατί να µην µπορούµε να βάλουµε τιµολόγια που δεν έχουν ανέβει στο mydata που στο κάτω κάτω ήταν υποχρέωση του προµηθευτή να το κάνει σαν έσοδό του;

Α: Πρέπει να διαβιβαστούν από τον εκδότη και το σύστηµα ενηµερώνεται άµεσα. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να τα καταχωρήσει ο εκδότης. Σε κάθε περίπτωση, όποιος θα κάνει τη διαδικασία της υποβολής, θα πρέπει να τσεκάρει πρώτα έχοντας τα τιµολόγια στη φυσική τους µορφή, ποια ποσά από αυτά που αναγράφονται αφορούν λιπάσµατα. Το να πάει κάποιος και να υποβάλλει την αίτηση µε ό,τι εµφανίζεται στο σύστηµα, θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο και µε το ανάλογο ρίσκο ανακρίβειας.

Ε: Όταν κανείς την αίτηση σου βγάζει το σύνολο της ενίσχυσης; Τελικά είναι 10% η 20%;

Α: ∆εν εµφανίζεται το ποσό της επιδότησης στην αίτηση. Στην §5 του άρθρου 2 της απόφασης ορίζεται: «5. Η µορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νοµική βάση χορήγησής της, η µεθοδολογία προσδιορισµού του ύψους της, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής της, ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα θα καθοριστούν µε όµοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας».

∆ηλαδή, µετά τις 25 Νοεµβρίου θα περιµένουµε την έκδοση νέας απόφασης στην οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση της  επιδότησης, αφού προηγουµένως γίνει η συγκέντρωση των στοιχείων των  αιτήσεων. Το µόνο βέβαιο είναι ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για να υλοποιηθούν οι αιτήσεις.

Έλεγχος των τιµολογίων

Οι ενδιαφερόµενοι αγρότες πρέπει να ελέγξετε στα τιµολόγια σας, σε ποια από αυτά συµπεριλαµβάνονται λιπάσµατα. ∆ιότι υπάρχουν αγορές µε το ίδιο τιµολόγιο στο οποίο περιέχονται εκτός από λιπάσµατα και σπόροι ή άλλα εφόδια. στις περιπτώσεις αυτές πρέπει από καθαρή αξία να αφαιρέσετε τα ποσά που δεν αντιστοιχούν σε λιπάσµατα και να καταχωρηθεί στην αίτηση το υπόλοιπο ποσό.

Προσοχή στην υποβολή των αιτήσεων

Όσοι υποβάλλετε την αίτηση, ελέγξτε ότι έχετε το δικαίωµα να το κάνετε: ότι είστε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ.

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση