Σε τροχιά πληρωµής µπαίνει η προκαταβολή των προγραµµάτων, µε στόχο των αρµοδίων η διαδικασία να ξεκινήσει την Τρίτη 29 του µήνα και να ολοκληρωθεί σταδιακά µέχρι το τέλος της εβδοµάδας.

Τα τελευταία 24ώρα θα γίνουν και οι τελευταίοι διασταυρωτικοί έλεγχοι µε τις δοκιµαστικές πληρωµές από την πλατφόρµα του gov.gr, µέσω της οποίας τρέχει φέτος για πρώτη φορά η πληρωµή των προγραµµάτων, παρά τις «προσπάθειες» του µηχανογράφου να µην περάσουν στο κυβερνητικό νέφος.  Η προκαταβολή φέτος θα είναι για όλα τα µέτρα στο 70%, επί συνολικού ποσού της τάξης των 400 εκατ. ευρώ περίπου, προς 84.000 παραγωγούς δικαιούχους Βιολογικής Γεωργίας, Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Νιτρικών, σπάνιων φυλών Ζώων, Κοµφούζιο, αλλά και ενταγµένων στα µέτρα για τον Ελαιώνα  Άµφισσας, τους Αµπελώνες Θήρας, την ζιζανιοκτονία ορυζώνων και προστασία άγριας ορνιθοπανίδας.

∆έσµευση των επιτελών της πλατείας Βάθη είναι η πληρωµή να ξεκινήσει το απόγευµα της Τρίτης ή -αν αυτό για κάποιο λόγο δεν καταστεί δυνατό- το αργότερο το µεσηµέρι της Τετάρτης. Οι δικαιούχοι παραγωγοί δεν βρίσκουν χρήµατα στον λογαριασµό τους σταδιακά µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα και µέχρι το τέλος αυτής. Και µόλις η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, θα δοθεί στους παραγωγούς το περιθώριο να προχωρήσουν σε εντάσεις κατά των αποτελεσµάτων, προκειµένου να γίνουν οι όποιες διορθώσεις και να ακολουθήσει νέα πίστωση, που θα συµπεριλαµβάνει και όσους από αυτούς δικαιωθούν.

Γεωσήµανση χωραφιών προς αποφυγή κυρώσεων στην ενιαία και τα προγράµµατα

Στη διάθεση των γεωργών τέθηκε η εφαρµογή Agrisnap-GR µέσω του Android Play Store, η οποία θα αξιοποιηθεί από τους ίδιους για τη λήψη φωτογραφιών µε γεωσήµανση (geotagged photos), προκειµένου να αποδεικνύουν µε εύκολο τρόπο τη χρήση γης και την επιλεξιµότητα των αγροτεµαχίων τους, σε όποιες περιπτώσεις και για όσα αγροτεµάχια αυτό ζητηθεί. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο έλεγχος µε τη µέθοδο του monitoring έχει ως σκοπό τη διεπαφή του συστήµατος µε τους γεωργούς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κυρώσεις κατά τις πληρωµές.

Οι γεωργοί θα πρέπει να µεταβούν στα αγροτεµάχιά τους, για τα οποία θα έχουν διαπιστώσει µέσω της εφαρµογής Agrisnap-GR ότι απαιτείται η λήψη φωτογραφίας (θα έχει προηγηθεί η αποστολή σχετικής ειδοποίησης µέσω της εφαρµογής), για να τραβήξουν τις απαιτούµενες φωτογραφίες µε γεωσήµανση, τις οποίες στη συνέχεια -µέσω της εφαρµογής- θα αποστείλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω αξιολόγηση και έλεγχο. Εάν κατά τον έλεγχο επιβεβαιωθεί η επιλεξιµότητα των αγροτεµαχίων, αυτά θα χαρακτηριστούν µε «πράσινο φωτεινό σηµατοδότη» και θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό των επόµενων πληρωµών.

Για τη χρήση της Android εφαρµογής Agrisnap-GR, η οποία είναι ήδη διαθέσιµη στο Google Play Store (σχεδιάζεται η διάθεσή της και µέσω του App Store της Apple), απαιτείται κωδικός, ο οποίος θα διατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γεωργοί θα λάβουν τους απαιτούµενους κωδικούς καθώς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρµογής, µέσω της αποστολής µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δήλωσαν µε την υποβολή της ΕΑΕ 2022.

Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία ελέγχου, που στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022 εφαρµόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Ηµαθίας και Καρδίτσας, σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία, θα εφαρµοστεί για το σύνολο της χώρας από το έτος αιτήσεων 2023.

Τεκμήρια νομιμότητας έως 2/12 για αγροτεμάχια σε έλεγχο

Να τεκμηριώσουν τη νομιμότητα κατοχής αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε έλεγχο ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ από αιτούντες της βασικής ενίσχυσης 2022, των οποίων οι αιτήσεις «χτύπησαν» στους διασταυρωτικούς ελέγχους, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εξόφληση του Δεκεμβρίου.

Η κστάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών για την απόδειξη της νόμιμης κατοχής χωραφιών, είτε ιδιόκτητα είτε ενοικιαζόμενα, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, αφορά 5.340 παραγωγούς, για τους οποίους υπάρχουν ευρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη κατοχή των εκτάσεων που δηλώνουν για τη λήψη ενίσχυσης ή εξαιτίας διεξαγωγής ερευνών από άλλες αρµόδιες αρχές για τον ίδιο λόγο ή λόγω εµπλοκής τους σε καταγγελίες σχετικά µε τη λήψη Εθνικού Αποθέµατος µε δήλωση εκτάσεων βοσκοτόπων, χωρίς ζώα. «Παραγωγοί των οποίων οι πληρωμές δεν έχουν ολοκληρωθεί, λόγω της υπαγωγής τους στην εν λόγω κατηγορία ευρημάτων καλούνται να καταθέσουν συμπληρωματικά νομικά έγγραφα, ώστε να επιβεβαιωθεί η νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων και να ολοκληρωθεί η πληρωμή τους» λέει ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα δικαιολογητικά αυτά θα ενσωματωθούν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022, είτε μέσω του ΚΥΔ είτε μέσω Taxisnet. Βρείτε στο www.agronews.gr τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το αν τα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα, ως μισθωμένα, αν ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο ή σε φυσικά πρόσωπα.

Έως μέσα Δεκέμβρη θα πάει η πληρωμή Νέων

Με τη ∆υτική Μακεδονία ξεκίνησε η πίστωση της πρώτης δόσης πληρωµής των Νέων Αγροτών, ενώ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε ανακοίνωση πως προχωρά σε πληρωµή των δικαιούχων άµεσα. Το επόµενο χρονικό διάστηµα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, ωστόσο η διαδικασία θα «κρατήσει» έως τα µέσα ∆εκεµβρίου, παρά τις διαβεβαιώσεις των διαχειριστικών αρχών από την Agrotica και σχετική ηµερίδα στο Αγρίνιο, πως όλοι θα έχουν πληρωθεί έως τα µέσα Νοεµβρίου. Σε όλες πάντως τις περιοχές έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης των αιτήσεων στήριξης (εν δυνάµει και ενδικοφανών προσφυγών) -πλην της Ηπείρου, οπότε µένει µόνο η έγκριση της διάθεσης πίστωσης. Συνολικά οι πληρωµές θα φτάσουν τα 89 εκατ. ευρώ και είναι δεδοµένο ότι κάποιοι θα είναι επιλαχόντες.

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση