Ριζικές αλλαγές στον συντελεστή εισφοράς ο οποίος καθορίζει και τα τελικά ασφάλιστρα των παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ περιλαμβάνει το σχέδιο αναθεώρησης του κανονισμού του οργανισμού, το οποίο στο κομμάτι αυτό γίνεται βάσει των υποδείξεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία συνένταξε σχετική μελέτη.

Συγκεκριμένα, το βασικό σενάριο περιλαμβάνει το διαχωρισµό των ασφαλίστρων ΕΛΓΑ για τη φυτική παραγωγή σε τρεις ζώνες: υψηλού κινδύνου µε συντελεστή εισφοράς 6-8%, µέτριου κινδύνου µε 4% και χαµηλού κινδύνου µε 2%.

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται, με βάση την ασφαλιζόμενη αξία, επί το συντελεστή εισφοράς, ο οποίος προς το παρόν είναι κοινός σε όλες τις καλλιέργειες, ανέρχεται στο 4%, ενώ για την ελιά στο 1,5% και τα θερμοκήπια στο 0,5%. Για το ζωικό κεφάλαιο ορίζεται στο 0,75% επί της ασφαλιζόμενης αξίας.

Η αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ήθελε την ανάρτιση του νέου κανονισμού προς διαβούλευση εντός του Νοεμβρίου, ωστόσο, αυτό το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλίστρων, όπως το προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα, θα έφερνε μεγάλους πονοκεφάλους σε τοπικούς βουλευτές αγροτικών περιοχών των οποίων οι βασικές καλλιέργειες θα έφερναν αυξήσεις στις εισφορές του ΕΛΓΑ, φαίνεται να βάζει φρένο προς το παρόν στις προσπάθειες μεταρρύθμισης. Ενόψει εκλογών, οι τριβές με το εκλογικό σώμα σε παραγωγικά κέντρα ροδάκινου, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουν να αποφύγουν πάσει θυσία υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης που εκλέγονται στις περιοχές αυτές.

Πάντως το σχέδιο υφίσταται και σύμφωνα με αυτό, στην Ελλάδα, οι 10 πιο ευάλωτες καλλιέργειες την περίοδο 2011-2019 αντιπροσωπεύουν το 51,6% των συνολικών καταβαλλόµενων αποζηµιώσεων, κάτι που διαμορφώνει το εξής οξύµωρο: οι µισοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να επιδοτούν τους άλλους µισούς αγρότες για να λαµβάνουν αποζηµιώσεις. Για παράδειγµα, οι ελαιοπαραγωγοί πλήρωσαν ασφάλιστρα 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2011-2019, ωστόσο έλαβαν αποζηµιώσεις 62 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα οι καλλιεργητές καλαµποκιού πλήρωσαν περί τα 70 εκατ. ευρώ και πήραν 18 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα είναι και τα δεδομένα που προκύπτουν από την καλλιέργεια της μηδικής.

Από την άλλη οι παραγωγοί ροδάκινων και νεκταρινιών πλήρωσαν 30 εκατ. ευρώ λαµβάνοντας άνω των 100 εκατ. ευρώ αποζηµιώσεις. Σ’ αυτή την κατηγορία βρίσκονται και οι παραγωγοί µήλου, επιτραπέζιου σταφυλιού και κερασιού.

Γενικά για να γίνει ο ΕΛΓΑ βιώσιµος απαιτούνται περί τα 30-50 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα κόστη του Οργανισµού µπορούν να καλυφθούν µε τρεις τρόπους:

Ως εκ τούτου, η Παγκόσµια Τράπεζα προτείνει εναλλακτικά ασφάλιστρα ή εκπτώσεις που θα µπορούσαν να συµβάλουν στη µείωση αυτής της ανισότητας. Οι «επιδοτούµενες» δηλαδή να είναι υψηλού κινδύνου µε µεγαλύτερο ασφάλιστρο (6-8%) και άλλες καλλιέργειες να µείνουν στο 4% (µέτριου κινδύνου) και άλλες να γίνουν χαµηλού κινδύνου (2%).

∆εν υπάρχει χώρος για προσθήκη πρόσθετων κινδύνων κάλυψης

Οι αποζηµιώσεις για τις απώλειες καλλιεργειών κλιµακώνονται ραγδαία στη χώρα µας, σύµφωνα µε τη µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας και δεν υπάρχει χώρος για προσθήκη πρόσθετων κινδύνων κάλυψης. Συγκεκριµένα:

Το συνολικό ποσό των αποζηµιώσεων κατά την περίοδο 2011-2019 ανέρχεται σε περισσότερα από 1,151 δις ευρώ.
Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων που καταβλήθηκαν το 2019 (192 εκατ. ευρώ) είναι 273,6% µεγαλύτερο σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2011 (51,4 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, οι αποζηµιώσεις για τα ζώα δεν αποτελούν ζήτηµα και είναι σχετικά σταθερές µε την πάροδο των ετών, και κυµαίνονται περίπου
στα 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι 15 από τους συνολικά 51 νοµούς της χώρας αντιπροσωπεύουν το 75,2% των συνολικών αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν για την παραγωγή καλλιεργειών.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση