Στα 12.000 ευρώ Τυπικής Απόδοσης δηλωµένων καλλιεργειών στο ΟΣ∆Ε του 2022, «κλείδωσε» όπως όλα δείχνουν η προϋπόθεση ένταξης στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τη σχετική εισήγηση του προϊστάµενου της Μονάδας Επενδύσεων ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιο Τσιατούρα.

Ο πίνακας µοριοδότησης θα είναι έτσι διαµορφωµένος που απόλυτη προτεραιότητα αναµένεται να εξασφαλίσουν Νέοι Αγρότες και οι αιγοπροβατοτρόφοι που ζητάνε εκσυγχρονισµό στάβλων και αµελκτηρίων. Παράλληλα πλέον δυσκολεύουν τα πράγµατα για την εξασφάλιση των κρίσιµων µορίων περιφερειακής προτεραιότητας καθώς οι σχετικοί κλάδοι θα µειωθούν δραστικά. Το ύψος του φακέλου ενίσχυσης στα νέα Σχέδια των 230 εκατ. ευρώ θα διαµορφωθεί µε µέγιστο τα 250.000 ευρώ, µε το 90% του πλαισίου εφαρµογής του Μέτρου να παραµένει το ίδιο.

Σηµειώνεται πως η προδηµοσίευση µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, δεν έχει εκδοθεί, ωστόσο εκτός απροόπτου, αναµένεται έως τις 19 ∆εκεµβρίου. Για να µετρήσουν οι παραγωγοί την Τυπική τους Απόδοση ακολουθούν σε κύριους παραγωγικούς κλάδους, ο δείκτης ανά στρέµµα:

Φυτική παραγωγή

Σκληρό σιτάρι: 32,4 ευρώ

Κριθάρι: 36,4 ευρώ

Φασόλια: 183,4 ευρώ

Βαµβάκι (δεν περιλαµβάνονται εκτάσεις σποροπαραγωγής): 151,6 ευρώ

Επιτραπέζιες ελιές: 295,3 ευρώ

Λαδολιές: 188,2 ευρώ

Ακρόδρυα: 505,7 ευρώ

Πατάτες (περιλαµβάνονται οι πρώιµες πατάτες και ο πατατόσπορος): 917,7 ευρώ

Αραβόσιτος σε κόκκους (περιλαµβάνονται εκτάσεις σποροπαραγωγής): 158,3 ευρώ

Οινάµπελα: 686,8 ευρώ

Επιτραπέζια σταφύλια: 961,2 ευρώ

Εσπεριδοειδή: 513,5 ευρώ

Κηπευτικά: 1177,5 ευρώ

Κηπευτικά υπό κάλυψη: 6892,6 ευρώ

Ηλίανθος (περιλαµβάνονται σπόροι για σπορά): 131,4 ευρώ

Αρωµατικά φυτά: 950 ευρώ

Πυρηνόκαρπα: 675 ευρώ

Μηλοειδή: 675 ευρώ

Ρύζι: 156,9 ευρώ

Κτηνοτροφικά φυτά: 147,4 ευρώ

Τοµάτα βιοµηχανική: 752,5 ευρώ

Ζωική παραγωγή (ανά κεφάλι)

Αιγοπρόβατα: Ερίφια 56 ευρώ, αίγες 83 ευρλω, αµνοί 59 ευρώ, προβατίνες 93 ευρώ, κριοί 59 ευρώ, τράφοι 56 ευρώ

Βοοειδή: Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά: 435 ευρώ, Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών 880 ευρώ, αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο ετών και άνω 980 ευρώ, Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 1447 ευρώ, ∆αµάλες, ηλικίας 2 ετών και άνω 1068 ευρώ

Χοίροι: Χοιροµητέρες αναπαραγωγής βαρούς 50 κιλών και άνω 597 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση