Να φροντίσουν οι αγρότες που θα µισθώσουν νέα αγροτεµάχια, να αναφέρουν στα ιδιωτικά συµφωνητικά πλήρως σχετικές πληροφορίες της καλλιέργειας που φιλοξενούσαν, καλεί το ΥΠΑΑΤ τους ενδιαφεροµένους για το πριµ σποράς βίκου και κριθαριού µικρού βιολογικού κύκλου.

Και αυτό γιατί θα πρέπει πρώτον να αναφέρονται καθαρά οι καλλιέργειες προς αντικατάσταση (βαµβάκι, αραβόσιτος, µηδική)  και δεύτερον να είναι δηλωµένο το αγροτεµάχιο ως ποτιστικό στο ΟΣ∆Ε του 2022. Τα παραπάνω, σηµειώνονται στις πρώτες οδηγίες µε τη µορφή ερωταπαντήσεων που εξέδωσαν οι αρµόδιες αρχές, σε σχέση µε τις δράσεις του νέου πρασινίσµατος. Υπενθυµίζεται πως η ενίσχυση αφορά τη δράση «Καλλιέργεια ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών» στο νέο πρασίνισµα, που προσφέρει ενίσχυση έως 52,2 ευρώ το στρέµµα για την αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών µε ξηρικών όπως βίκος και κριθάρι µικρού βιολογικού κύκλου. Αναλυτικότερα στις σχετικές ερωταπαντήσεις διευκρινίζονται τα εξής:

1) Ερώτηση: Θα υπάρξει ενδεικτικός πίνακας µε χειµερινά σιτηρά και ψυχανθή µικρού βιολογικού κύκλου;

Απάντηση: Με βάση τα γεωπονικά χαρακτηριστικά των καλλιεργειών θα δοθούν οριζόντιες κατευθύνσεις µε χειµερινά σιτηρά (όπως για παράδειγµα το κριθάρι) και ψυχανθή (όπως για παράδειγµα ο βίκος) µικρού βιολογικού κύκλου σύµφωνα µε τη γεωργική πρακτική που εφαρµόζεται µέχρι σήµερα. Οι κατευθύνσεις αυτές θα περιλαµβάνονται και στον κατάλογο καλλιεργειών στην αίτηση του ΟΣ∆Ε το 2023 και µετά. Οι παραγωγοί δύνανται να αξιοποιήσουν για την επιλογή των καλλιεργούµενων ειδών και ποικιλιών και τους γεωργικούς συµβούλους.

2) Ερώτηση: Από πού θα προκύπτει η καλλιέργεια που αντικαθίσταται; Τι γίνεται στην περίπτωση που ο παραγωγός επιλέξει να καλλιεργήσει τα εν λόγω είδη σε αγροτεµάχια που εισάγει για πρώτη φορά στην εκµετάλλευσή του (τα είχε άλλος παραγωγός την προηγούµενη χρονιά);

Απάντηση: Η αντικατάσταση της καλλιέργειας θα διαπιστώνεται από τον έλεγχο της αίτησης ΟΣ∆Ε της προηγούµενης χρονιάς. Σε περίπτωση νέας µίσθωσης αγροτεµαχίων θα πρέπει να είναι γνωστή η καλλιέργεια της προηγούµενης χρονιάς, δυνητικά για παράδειγµα στο ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης θα µπορούν να αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες µε τις καλλιέργειες.

3) Ερώτηση: Η ενίσχυση δίνεται µόνο για την αντικατάσταση καλλιέργειας σε τεµάχια που το προηγούµενο έτος είχαν καλλιέργεια µηδικής, αραβόσιτου ή βαµβακιού; Για παύση άλλης καλλιέργειας δεν υπάρχει χρηµατοδότηση;

Απάντηση: Σύµφωνα µε το ισχύον ΣΣ ΚΑΠ η ενίσχυση δίνεται µόνο όταν αντικατασταθούν οι υδροβόρες καλλιέργειες της µηδικής, του αραβόσιτου ή του βαµβακιού σε αρδευόµενα αγροτεµάχια όπως δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε µε ξηρικές καλλιέργειες. Εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα υπάρχει η δυνατότητα εµπλουτισµού των επιλογών.

4) Ερώτηση: Το οικολογικό πρόγραµµα αφορά µόνο σε αρδευόµενα αγροτεµάχια; Αν ναι, τότε πως θα αποδεικνύεται αυτό;

Απάντηση: Ενίσχυση δίνεται εφόσον τα αγροτεµάχια είναι αρδευόµενα µε βάση το ΟΣ∆Ε και αντικατασταθούν οι υδροβόρες καλλιέργειες µε ξηρικές.

Σε τρεις κατηγορίες οι ενισχύσεις

Οι ενισχύσεις στα πλαίσια της δράσης «Καλλιέργεια ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών» έχουν ως εξής:

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση