Το κόστος νέων φυτεύσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της ελιάς, θα καλύπτεται από το πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίωσης του 2022, του οποίου η προκήρυξη θα βγει σε διαβούλευση τις ερχόµενης ηµέρες.

Μάλιστα, τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα περιλαµβάνουν µέσα φυτεύσεις θα λαµβάνουν και επιπλέον µοριοδότησης σύµφωνα µε τα κριτήρια βαθµολογίας που θα ισχύσουν.

Για τη βαθµολόγηση θα πρέπει η εγκατάσταση νέων φυτειών να αφορά ποσοστό άνω του 10% του συνόλου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και δεν απαιτείται η αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων καθώς τα µόρια µπορεί να ληφθούν από οποιαδήποτε εγκατάσταση νέας φυτείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της εν λόγω επένδυσης και η δαπάνη εγκατάστασής της υπερβαίνει το 10% του συνόλου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

Από εκεί και πέρα, όπως και το 2017, θα βγει στη δηµοσιότητα και ο πίνακας εύλογου κόστους ο οποίος θα ορίζει το µέγιστο της ενισχυόµενης δαπάνης που θα λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του φακέλου. Ο περασµένος πάντως πίνακας εύλογου κόστους των Σχεδίων Βελτίωσης θα αναθεωρηθεί και δεν αποκλείεται να χρησιµοποιηθεί η επικαιροποιηµένη µελέτη του ΓΠΑ που φιλοξενείται στην Αναδιάρθρωση, κάτι που είναι λογικό, καθώς βασίζεται στα νέα δεδοµένα κόστους.

Υπενθυµίζεται πως για την ελιά πυκνής φύτευσης και χαµηλού σχήµατος, καλυπτόταν δαπάνη έως και 564 ευρώ το στρέµµα και για ελιά σε παραδοσιακούς ελαιώνες, έως και 216 ευρώ το στρέµµα. Επιπλέον είναι δυνατή η ενίσχυση για την περίφραξη αγροτεµαχίων µόνιµων φυτειών.

Σε πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες, µε τη χρήση νέων υποκειµένων και ποικιλιών εγχώριων ή εισαγόµενων που προσδίδουν νανισµό, προωθούνται σχήµατα, υποστηριζόµενα, πολύ πυκνής φύτευσης. Εφαρµόζονται κυρίως στην καλλιέργεια µηλιάς (οπωρώνας λιβάδι), αχλαδιάς, κερασιάς και στην ροδακινιά. Οι περιπτώσεις αυτές καθώς και οι περιπτώσεις όπου το είδος ή η πυκνότητα φύτευσης ή το σύστηµα φύτευσης δεν περιγράφονται στον πίνακα που θα δοθεί στη δηµοσιότητα, µπορούν να καλυφθούν µε υπολογισµό του κόστους της επένδυσης µε τεχνική έκθεση του µελετητή γεωπόνου και την προσκόµιση τριών τέτοιων σχετικών προτιµολογίων (τρεις ανεξάρτητες προσφορές).

Να σηµειωθεί ότι στο εν λόγω πρόγραµµα η κάλυψη των δαπανών άρδευσης δεν θα είναι επιλέξιµη.

Στην προκήρυξη του 2017, περίπου το 5,5% του προϋπολογισµού των φακέλων, δηλαδή ποσό 33 εκατ. ευρώ αφορούσε δαπάνες νέων φυτεύσεων µε δενδροκαλλιέργειες.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση