Λιγότερα, αλλά διατηρώντας τη µέση αξία τους, θα έρχονται στα χέρια των παραγωγών τα δικαιώµατα που τους µεταβιβάζονται οριστικά ή τους µισθώνονται χωρίς να συνοδεύονται από επιλέξιµη γη.

Αυτός είναι ο νέος τρόπος που θα υπολογίζεται η παρακράτηση 25% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, που µέχρι και φέτος, αφαιρούσε από την αξία των δικαιωµάτων.

Για παράδειγµα ένας παραγωγός αγοράζει 6 δικαιώµατα για 60 στρέµµατα γης αξίας 40 ευρώ το στρέµµα. Με το παλαιό σύστηµα έφταναν στα χέρια του 6 δικαιώµατα αξίας 30 ευρώ το στρέµµα. Με το νέο θα έχει πλέον στην κατοχή του δικαιώµατα που καλύπτουν 45 στρέµµατα, αλλά µε αξία 40 ευρώ το στρέµµα. Για τα υπόλοιπα 15 που δεν µπορεί να τα «ντύσει» θα µπορεί να κάνει αίτηση από το Εθνικό Απόθεµα εφόσον είναι νεαρός αγρότης που έχει εγκατασταθεί την τελευταία 5ετία στη γεωργία. Αναλυτικά, στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ αναφέρονται τα εξής:

Υπάρχουν περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι πέρασαν ολόκληρη την προγραµµατική περίοδο χωρίς ούτε ένα δικαίωµα ενίσχυσης. Οι παραγωγοί αυτοί, σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγµα στην Ισπανία, θα εξυπηρετηθούν από το Εθνικό Απόθεµα. Στην Ελλάδα ακόµη οι όροι σχετικά µε τη λήψη δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα δεν προβλέπεται να δηµοσιευθούν σύντοµα, θα γίνουν γνωστοί πριν ανοίξουν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2023.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση