Στην πλήρη αναθεώρηση του εύλογου κόστους όλων των επιλέξιµων δαπανών για τις φυτεύσεις δέντρων που επιδοτούν τα Σχέδια Βελτίωσης, έχουν προχωρήσει οι διαχειριστικές αρχές µε βάση το θεσµικό πλαίσιο της προκήρυξης που βρίσκεται σε διαβούλευση έως και τις 13 Ιανουαρίου.

Πλέον, σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ ροδάκινα) υπάρχει ακόµη και υπερδιπλασιασµός µε βάση τα όσα προέβλεπε η πρόσκληση του 2017, ενώ, αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως τα Σχέδια Βελτίωσης είναι το µόνο επενδυτικό πρόγραµµα το οποίο ξεκάθαρα επιδοτεί την αγορά και φύτευση ελιάς (βλ. πίνακα). Από εκεί και πέρα δεν επιδοτούνται δαπάνες άρδευσης για τις ανάγκες της δενδροκαλλιέργειας.

Η υπό διαβούλευση απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης διαθέσιμη εδώ

Πρέπει να διευκρινιστεί γενικότερα ότι όλοι όσοι έτυχαν ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης του 2017 δεν είναι δικαιούχοι στη νέα πρόσκληση. Εκτός εάν, υποβάλουν φάκελο ενίσχυσης που θα περιέχει µόνο ΑΠΕ ή/και νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών.

Πώς συνδυάζεται η νέα φύτευση µε αγορά δενδροκοµικού τρακτέρ

Όπως έχει γίνει γνωστό, αν ένας παραγωγός έχει αναπόσβεστο τρακτέρ στην εκµετάλλευση δεν µπορεί να επιδοτηθεί για άλλο τρακτέρ. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκοµικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α. Να µην υφίσταται µη αποσβεσµένος δενδροκοµικός / αµπελουργικός ελκυστήρας στην εκµετάλλευση.

β. Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέροντος, να µην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αµπελιών σε έκταση µεγαλύτερη από 10 στρέµµατα.

γ. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 στρέµµατα και η τυπική απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης. Για τον συγκεκριµένο υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.

Για παράδειγµα ένας αγρότης µε 20.000 ευρώ Τυπική Απόδοση που διαθέτει µόνο αροτραίες καλλιέργειες, µπορεί να φτιάξει φάκελο για δενδροκοµικό τρακτέρ ακόµη και αν έχει άλλο αναπόσβεστο (ανοιχτού πεδίου) στην κατοχή του. Όταν τελειώσει το επενδυτικό του σχέδιο και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 45 στρέµµατα δέντρα, τα οποία θα συγκεντρώνουν Τυπική Απόδοση στο 40% της συνολικής που δηλώνει. ∆ηλαδή αν στο τέλος έχει 35.000 ευρώ Τυπική Απόδοση εκµετάλλευσης τα 14.000 ευρώ τουλάχιστον πρέπει να οφείλονται στην δενδροκαλλιέργεια.

Η σηµασία του εύλογου κόστους

Τα εύλογα κόστη είναι απλά το µέγιστο της δαπάνης που δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτίωσης. Αν ένας παραγωγός στην προσφορά που θα καταθέσει στο φάκελο του τα ξεπερνάει, αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα θα τον επιδοτήσει έως το µέγιστο του πίνακα. Για παράδειγµα, στη γραµµική φύτευση ελιάς ένας νέος αγρότης µε 60% επιδότηση, έχει προσφορά για 1.100 ευρώ το στρέµµα. Το πρόγραµµα θα τον επιδοτήσει µε 600 ευρώ αντί για 660, καθώς το εύλογο κόστος για τη γραµµική καλλιέργεια ελιάς είναι τα 1.000 ευρώ.

Αλγόριθµος για επιλογή τρακτέρ

Η ιπποδύναµη και το είδος του τρακτέρ που θα είναι επιλέξιµο για ενίσχυση µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης για κάθε εκµετάλλευση θα προσδιοριστεί ξεχωριστά από έναν αλγόριθµό (TEReS), τον οποίο ο κάθε παραγωγός µπορεί να συµπληρώσει µέσω µίας φόρµας και να δει τι θα του επιδοτηθεί. Για λόγους εύρεσης του κατάλληλου ελκυστήρα υπό τις συνθήκες της αγοράς µηχανηµάτων, οι ιπποδυνάµεις που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθµου µπορεί να προσαυξάνονται µέχρι και 10 ίππους.

Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η αγορά τρακτέρ:

α) Έως 70 ίππων για καλλιέργεια δέντρων τουλάχιστον 45 στρεµµάτων.

β) Έως 80 ίππων για καλλιέργεια δέντρων τουλάχιστον 60 στρεµµάτων.

γ) Έως 80 ίππων για καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων

δ) Έως 70 ίππων για εκτροφή τουλάχιστον 200 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές ή 300 άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση