Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποκατάστασης της οµαλότητας στη διαχείριση του ΟΣ∆Ε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά, να έχει πάρει το πράσινο φως από το Μαξίµου, όχι µόνο για να συνεχίσει τις αλλαγές που ξεκίνησαν τον περασµένο Απρίλιο µε τη µεταφορά των δεδοµένων στο gov.gr, αλλά και να ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση, µε καταρτισµένο στελεχιακό δυναµικό και κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.

 

Η εµπειρία των τελευταίων µεγάλων κοινοτικών πληρωµών έχει προσφέρει στους ιθύνοντες µια καλή εικόνα τόσο για τα µεγάλα βήµατα αποκατάστασης της τάξης που έχουν γίνει, όσο βέβαια και των αδυναµιών που συνεχίζουν να υπάρχουν και οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπισθούν το ταχύτερο δυνατό, ώστε να µη δηµιουργούνται κάθε τόσο παρανοήσεις και τεχνικά αδιέξοδα.

Σηµειωτέον ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 εφαρµόζεται ήδη και το πληροφοριακό σύστηµα του Οργανισµού Πληρωµών θα χρειασθεί µεγάλες προσαρµογές στα νέα δεδοµένα. Αυτό σηµαίνει ότι αφενός ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να ξέρει καλά τι χρειάζεται να γίνει για την αναβάθµιση και προσαρµογή της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων του ΟΣ∆Ε, αφετέρου η τεχνική υποστήριξη (εσωτερική και εξωτερική) θα πρέπει να είναι τέτοια που να µην αφήνει «παράθυρα» για αστοχίες.

Το ζητούµενο είναι το επόµενο διάστηµα, περίπου 40 ηµερών, να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι προσαρµογές, έτσι ώστε την 1η Μαρτίου να είναι δυνατή η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των νέων δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς δεν θα ήθελε σε καµιά περίπτωση να διακινδυνεύσει µια νέα αναστάτωση, γύρω από τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων σε διάστηµα µάλιστα το οποίο θα βρίσκεται σε εξέλιξη η προεκλογική περίοδος. Γι’ αυτό κινείται αποφασιστικά, πάντα σε συνεννόηση µε το Μαξίµου, αλλά και σε στενή συνεργασία µε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να κλείσει από νωρίς όλες τις «τρύπες».

Πληροφορίες αναφέρουν, µεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εκφράσει εκ νέου τις τελευταίες ηµέρες την εµπιστοσύνη του στο µεταρρυθµιστικό έργο σε ότι αφορά την υπόθεση του ΟΣ∆Ε. Παρείχε µάλιστα στον υπουργό τη δυνατότητα να προχωρήσει άµεσα σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις για την πρόσληψη 25 στελεχών που θα είναι δυναµικό υψηλής τεχνικής κατάρτισης, το οποίο θα κληθεί να στηρίξει τη νέα τάξη πραγµάτων στον Οργανισµό.

 

 

Από πολύ νωρίς, πάντως, έχει γίνει αντιληπτή στα ανώτερα κυβερνητικά κλιµάκια η προσπάθεια υπονόµευσης του έργου του ΟΠΕΚΕΠΕ από οργανωµένα οικονοµικά συµφέροντα που µε αφετηρία το ΟΣ∆Ε, ενδεχοµένως και τα συστήµατα ευφυούς γεωργίας, απεργάζονται τον έλεγχο καταστάσεων στο ευρύτερο πεδίο της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής οικονοµίας. Εικάζεται ότι η παλιά αποτυχηµένη «συντεχνία του ΟΣ∆Ε» κινείται εκ νέου παρασκηνιακά για να ανακτήσει το χαµένο έδαφος, επιδιώκοντας «νέες συµµαχίες» µε επαµφοτερίζουσες δυνάµεις.

Από επισκέπτες του πτωχευτικού στο ΟΣ∆Ε;

Ετερόκλητες συµµαχίες µε δυνάµεις που κινούνται από τον χώρο του τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µέχρι και τον αδιαφανή χώρο του ποδοσφαίρου, αναζητά ως σανίδα σωτηρίας, η παρηκµασµένη πια «συντεχνία του ΟΣ∆Ε» σε µια ύστατη προσπάθεια να ανακτήσει το χαµένο έδαφος. Πρωταγωνιστικός, µάλιστα, ρόλος σ’ αυτή την τελευταία φάση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, φαίνεται να ανατίθεται στην ηγεσία επιχειρηµατικού οµίλου από τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία εικάζεται ότι διατηρεί στενές σχέσεις µε την κυβέρνηση ή τελοσπάντων µε φιλόδοξους παραγοντίσκους αυτής.

Σηµειωτέον ότι οι αµφιλεγόµενοι αυτοί Βορειοελλαδίτες επιχειρηµατίες έχουν περάσει κατά καιρούς από διάφορα αθλητικά σωµατεία, διατηρούν µε κάποιο τρόπο και µετοχές σε γνωστό ποδοσφαιρικό σύλλογο, ενώ να σηµειωθεί ότι έχουν στο ενεργητικό τους και µια γενναία προσφυγή στον πτωχευτικό κώδικα.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση