Κάτι παραπάνω από ένα μήνα προετοιμασίας έχουν στη διάθεσή τους ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αρμόδιες αρχές του Δημοσίου προκειμένου να ολοκληρώσουν τις νομικές διαδικασίες και να προσαρμόσουν ανάλογα τη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ, έτσι ώστε να προχωρήσει ομαλά η νέα περίοδος υποβολής των δηλώσεων (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023) και να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή η νέα ΚΑΠ.

Ένα από τα θέματα που απασχολούν αυτόν τον καιρό τους επαγγελματίες του αγροτικού χώρου, έχει να κάνει με τα πιστωτικά όρια της νέας καλλιεργητικής περιόδους και ειδικά με τη λεγόμενη Κάρτα Αγρότη, οι πιστωτικές δυνατότητες της οποία είναι άμεσα συνδεδεμένες με το προβλεπόμενο ύψος των άμεσων ενισχύσεων και φυσικά με την περαιτέρω ενεργοποίηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Μ’ αυτή την έννοια, η νέα δήλωση ΟΣΔΕ είναι το «κλειδί» που ξεκλειδώνει και τα πιστωτικά όρια των αγροτών, τα οποία βέβαια, σε μια ακόμα χρονιά με αυξημένα κόστη εισροών, συνιστούν κρίσιμη προϋπόθεση για την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά να έχει περάσει ήδη το μήνυμα στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις διαχειριστικές αρχές και σε γενικά στους εμπλεκόμενους με τη νέα ΚΑΠ και τη διαδικασία οργάνωσης του πλαισίου υποβολής των δηλώσεων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τις παλινωδίες του παρελθόντος και γι’ αυτό η προετοιμασία θα πρέπει να κινηθεί ταχύτατα και να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις πραγματικές ανάγκες.

Όπως έχει γραφτεί ήδη στην Agrenda και στο Agronews, για την επίτευξη του σκοπού ο υπουργός έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του πρωθυπουργού για την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού του ΟΠΕΚΕΠΕ με 25 νέους επιστήμονες, κυρίως από τον κλάδο της πληροφορικής, έτσι ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να καθοδηγεί αποτελεσματικά, τόσο τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, όσο και την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και τις φυσικά τις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων στον προβλεπόμενο χρόνο.

Ο Φεβρουάριος θα είναι ενδεικτικός της τροπής που θα πάρουν τα πράγματα και η ποιότητα της προετοιμασίας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα των υπηρεσιών να ανοίξουν τη μηχανογραφική βάση του ΟΣΔΕ και τη διαδικασία υποβολής των νέων δηλώσεων την 1η Μαρτίου 2023. Εκτιμάται ότι, η δουλειά που έχει γίνει μετά την μεταφορά των δεδομένων στο κυβερνητικό νέφος και στο gov.gr είναι σημαντική και ικανή να δεχθεί χωρίς χρονοτριβή τις προσαρμογές που υπαγορεύει η νέα ΚΑΠ. Αυτό που θα χρειασθεί, είναι έγκαιρη κατανόηση των αναγκών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανταπόκριση στα κελεύσματα των νέων κανόνων και μια ομάδα τεχνικής υποστήριξης που να δίνει άμεσα λύσεις στα θέματα που ανακύπτουν.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Ξεφόρτιστη για το 2023 η Κάρτα του Αγρότη εξαιτίας των αλλαγών στις άμεσες ενισχύσεις που φέρνει η νέα ΚΑΠ

Είναι δεδοµένο πως οι Τράπεζες δεν θα µπορέσουν όπως έγινε φέτος το Φλεβάρη, να βασιστούν επαρκώς στα δεδοµένα περασµένων αιτήσεων ΟΣ∆Ε για να «φορτίσουν» την Κάρτα, καθώς το ιστορικό επιδοτήσεων του 2022 δεν θα ισχύει σε καµία περίπτωση ούτε κατά προσέγγιση το 2023. Πρώτον λόγω της οριζόντιας µείωσης κατά 22% στη βασική ενίσχυση (δικαιώµατα), δεύτερον λόγω της σύγκλισης και τρίτον λόγω της κατάργησης του πρασινίσµατος όπως το ήξεραν οι αγρότες. Άλλωστε, τα πιστωτικά ιδρύµατα προφανώς, δεν θα έχουν τον τρόπο να γνωρίζουν ποιες δράσεις από το νέο πρασίνισµα θα µπορεί να κάνει ο δικαιούχος και θα δηλώσει στο ΟΣ∆Ε του 2023.

Ως εκ τούτου, εφόσον η Κάρτα του Αγρότη βγει πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε ως είθισται τα τελευταία χρόνια, τότε αυτή αναµένεται να ενσωµατώνει µόνο τη βασική ενίσχυση και αυτή µειωµένη. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει η βούληση για να βρεθεί κάποια φόρµουλα, προκειµένου να φορτίσει η Κάρτα και µε την αναδιανεµητική ενίσχυση. Το άλλο σενάριο, είναι η Κάρτα του Αγρότη να ενεργοποιηθεί µετά τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε και την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων. Σηµειώνεται πως η Κάρτα του Αγρότη φέτος έγινε διαθέσιµη στις αρχές Φεβρουαρίου και τα έτη 2021 και 2020 στα µέσα Μαρτίου.

Υπενθυµίζεται, όπως έγκαιρα έχει γράψει η Agrenda, πως η µείωση των δικαιωµάτων κατά 22% θα γίνει το 2023 λόγω της µείωσης του δηµοσιονοµικού ταβανιού (financial ceiling) της βασικής ενίσχυσης από το 1,07 δις ευρώ στα 830 εκατ. ευρώ. Το ΥΠΑΑΤ δηµοσίευσε επίσηµα την 1η ∆εκεµβρίου 2022 τα εξής στοιχεία:

Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτηµα της υποαπορρόφησης των κονδυλίων από άλλα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων, που µπορεί να αυξήσουν τη βασική ενίσχυση και να υπάρξει κάποια µικρή αύξηση στα παραπάνω ποσά.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση