Προσβάσιμος σε όσους υπέβαλλαν αίτηση στήριξης είναι ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων του Μέτρου 22 που επιδοτεί τους κτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών, κάτι που σημαίνει ότι η πληρωμή των δικαιούχων πλησιάζει και όπως όλα δείχνουν, ο στόχος για πίστωση της ενίσχυσης εντός του Ιανουαρίου είναι εφικτός.

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου τον προσωρινό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, με τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα εδώ.

Η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών αναφέρειΜετά την ολοκλήρωση του διοικητικού μηχανογραφικού ελέγχου επί των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 22 και σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 3540/15-12-2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτήθηκε προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.

Με 150 πρόβατα, 800 ευρώ ενίσχυση

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκµετάλλευση µε 101 έως 150 αιγοπρόβατα, τυγχάνει ενίσχυσης 800 ευρώ, εφόσον βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή 920 ευρώ αν βρίσκεται στη νησιωτική. Για τον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συµπεριλαµβανόµενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Υπενθυµίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να τεκµηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών µεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ, διαφορετικά η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 520 ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται για εκµεταλλεύσεις µε έως 100 κεφάλια.

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση