Με τη Μεταποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης να καλύπτει αυτή τη φορά κυρίως µεγάλες επενδύσεις άνω των 400.000 ευρώ, οι ανάγκες για µικρότερα projects στην διαχείριση των αγροτικών προϊόντων (π.χ οικοτεχνίες) θα καλυφθεί, όπως όλα δείχνουν, κυρίως µέσω των νέων προγραµµάτων του Leader.

Σύμφωνα με τον προσανατολισμό των διαχειριστικών αρχών, η ενίσχυση θα αφορά στη µεταποίηση µόνο τοπικών προϊόντων τα οποία θα οριστούν κατά την προκήρυξη ανά Αναπτυξιακό Φορέα που έχει την επίβλεψη, µε το ποσοστό ενίσχυσης να φτάνει το 65% και έως 80% (περιβάλλον, Νέοι Γεωργοί, µικρά νησιά του Αιγαίου).

Σηµειώνεται εδώ ότι η πρόσκληση για την επιλογή των Αναπτυξιακών Φορέων (έως 50 περιοχές παρέµβασης) είναι ήδη ανοιχτή και θα διαρκέσει έως και τις 22 Φεβρουαρίου.

Την περασµένη Πέµπτη 26 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε παράλληλα σχετική ενηµέρωση από τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ προς τους ενδιαφερόµενους Φορείς για τον τρόπο µε τον οποίο θα διαμορφώσουν τις αιτήσεις τους.

Ενδιαφέρον πάντως έχει πως στα νέα Leader οι επενδύσεις σε τουριστικά καταλύµατα θα αφορούν µόνο στις ορεινές περιοχές.

Μετά τη λήξη των αιτήσεων και την αξιολόγηση και την τελική επιλογή των Φορέων θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Πάντως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πιθανό να γίνεται µέσα στο έτος αλλά το 2024, µε βάση και την εµπειρία από τα προηγούμενα έτη.

Μέσω των Leader προβλέπεται παράλληλα η ενίσχυση επιχειρήσεων µε σχέδια έως 300.000 ευρώ στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση και ύψος ενίσχυσης της επιχορήγησης διαμορφώνεται στο 50%. Προτεραιότητα θα δίνεται σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές περιοχές. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση επενδύσεων για την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονοµίας και κυκλικής οικονοµίας µε προϋπολογισµό έως 300.000 ευρώ.

Στις παρεµβάσεις που ξεχωρίζουν περιλαµβάνονται οι εξής:

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση