Η σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιώματων θα ξεκινήσει από φέτος και η μέση ενίσχυση για την ελιά που ανήκει στην αγρονομική περιφέρεια των δενδρώδων καλλιεργειών θα είναι στα 27 ευρώ το στρέμμα.

Όλοι οι παραγωγοί θα πλησιάσουν αυτό το ποσό με 4 βήματα (2023-2026) μέχρις ότου το φτάσουν στο τέλος της προγραμματικής περιόδου. Με τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς, θα δίνεται η αναδιανεμητική ενίσχυση. Αφορά παραγωγούς που δηλώνουν 10-40 στρέμματα στην αγρονομική περιφέρεια των δέντρων, οι οποίοι θα λάβουν ποσό 11,6 ευρώ το στρέμμα. Σημειώνεται εδώ τέλος, πως οι νέοι ελαιοκαλλιεργητές που εγκατάσταθηκαν στη γεωργία την τελευταία 5ετία θα λάβουν επιπλέον ποσό επιδότησης ύψους 7 ευρώ το στρέμμα και για μέγιστο 250 στρέμματα. Η εξισωτική στην ελιά ορίζεται στα 12 ευρώ για ορεινούς και 8,8 ευρώ σε μειονεκτικές.

Με έως 71,2 ευρώ η ελιά στα Βιολογικά

Βιολογική Γεωργία: Ετήσια ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας στην ελιά ύψους 50,5 ευρώ το στρέμμα θα λαμβάνουν όλοι οι ελαιοκαλλιεργητές που έχουν ενεργή σύμβαση με πιστοποιητικό οργανισμό, με ένα απλό κλικ στο ΟΣΔΕ. Η επιδότηση αυτή θα δίνεται σε αγροτεμάχια που δεν επιδοτούνται από αντίστοιχο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2022. Για ελαιοπαραγωγούς που θέλουν να εντάξουν για πρώτη φορά αγροτεμάχια στα Βιολογικά θα βγει σχετικό Μέτρο από το ΠΑΑ, με επιδότηση 69,2 ευρώ το στρέμα και 71,2 ευρώ το στρέμμα για ελαιοποιήσιμη ελιά και επιτραπέζια αντίστοιχα.

Ελαιώνες Άμφισσας

Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας: Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται και στο νέο ΠΑΑ με αυξημένη επιδότηση που ορίζεται στα 70,2 ευρώ το στρέμμα (από 54-58 ευρώ το στρέμμα). Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Δελφικού τοπίου. Ο παραδοσιακός ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί γεωργική γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και έχει συνολική έκταση 80.000 στρμ..

Το κόστος νέων φυτεύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της ελιάς, θα καλύπτεται από το πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης που αναμένεται να προκηρυχθεί στα τέλη του Φεβρουαρίου 2023. Μάλιστα, κατ’ εξαίρεση, αίτηση για νέες φυτεύσεις στην ελιά μπορούν να κάνουν και οι παραγωγοί που εντάχθηκαν στα περασμένα Σχέδια Βελτίωσης.

Πιο συγκεκριμένα για τις νέες φυτεύσεις ελιάς, το μέγιστο κόστος που θα επιδοτηθεί έχει ως εξής:

Σημειώνεται εδώ πως η επιδότηση ορίζεται στο 60% για ορεινές περιοχές και νέους αγρότες, και στο 50%  για τους υπόλοιπους (μικρά νησιά Αιγαίου 70-80% και Αττική 40-50%). Το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού του φακέλου μπορεί να είναι έως

150.000 ευρώ ή έως 250.000 ευρώ εφόσον η Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης ισούται τουλάχιστον με το 25% της αιτούμενης δαπάνης.

Δικαιούχοι είναι οι νέοι αγρότες του Μέτρου 6.1, οι επιλαχόντες του Μέτρου 6.1 και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Με βάση το ΟΣΔΕ του 2022 θα πρέπει να έχουν Τυπική Απόδοση οι εκμεταλλεύσεις άνω των 12.000 ευρώ.  Η επιτραπέζια ελιά ή η ελιά διπλής κατεύθυνσης έχει Τυπική Απόδοση 295,3 ευρώ το στρέμμα και η ελαιοποιήσιμη ελιά  188,2 ευρώ το στρέμμα. Ο ελαιοπαραγωγός μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης μπορεί επίσης να επιδοτηθεί για την αγορά τρακτέρ, την αγορά γης όμορη σε αγροτεμάχιά τους, την αγορά παρελκόμενων κ.ά.

Επιβράβευση για τον επιμελή ελαιοκαλλιεργητή το νέο πρασίνισμα

Η φροντισμένη ελιά, είναι και η ελιά που θα επιδοτείται. Αυτό τουλάχιστον μοιάζει να πρεσβεύουν οι ειδικές ενισχύσεις από το νέο πρασίνισμα της ΚΑΠ, οι οποίες βέβαια θα λειτουργήσουν κυρίως ως επιβράβευση των επαγγελματιών παραγωγών  που εδώ και χρόνια κινούνται με τη λογική των σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών, παρά ως δέλεαρ για να μπει κάποιος σε έξοδα και κόπο που απαιτούν πολλές εξ αυτών. Συνολικά μπορεί να μιλήσει κάποιος για επιδοτήσεις που αγγίζουν και τα 100 ευρώ το στρέμμα (πέρα από βασική-αναδιανεμητική) ανάλογα με τα «κλικ» που θα κάνει στη λίστα των πρασινίσματος του ΟΣΔΕ του 2023. Βέβαια, αναμένονται οι ειδικές οδηγίες από το ΥΠΑΑΤ καθώς κάποιες από αυτές τις τεχνικές δεν θα συνδυάζονται.

Ιδιωτική δακοκτονία με πριμ 60 ευρώ/στρέμμα

Για την εφαρμογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για την ελαιοκαλλιέργεια υπολογίζεται στα 60 ευρώ/στρέμμα μέσω του νέου πρασινίσματος. Η ενίσχυση αφορά την τοποθέτηση και παρακολούθηση παγίδων όπως επίσης και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εντόμων με μαζική παγίδευση και το αυξημένο κόστος που αυτά συνεπάγονται. Αλλά και την αύξηση των απωλειών και την υποβάθμιση της ποιότητας μέρους της παραγωγής, λόγω της παύσης χρήσης δραστικών ουσιών.

Επιδότηση για ελαιώνες μεγάλους σε ηλικία

Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας: Πρόκειται για ένα καθεστώς στο νέο πρασίνισμα που αφορά σε ελαιώνες με δένδρα μεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήμα μόρφωσης, ελαιώνες με σχετικά νέες φυτεύσεις, συνήθως σε γραμμικά σχήματα μόρφωσης και διάσπαρτα αγροτεμάχια ελαιώνων (σε μωσαϊκό). Η ενίσχυση εκτιμάται στα 10 ευρώ το στρέμμα, εκτός από τις εκτάσεις που καταλαμβάνονται από μνημειακούς ελαιώνες όπου προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ το στρέμμα. Αφορά μόνο τους ελαιώνες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Με 12 ευρώ το στρέμμα ο θρυμματισμός κλαδιών

Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία: Ακόμη μία επιδότησης από το νέο πρασίνισμα για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο θρυμματισμός κλάδων και η εναπόθεση του κομπόστ στο έδαφος. Στους ελαιώνες η σχετική ενίσχυση είναι στα 12 ευρώ το στρέμμα.

Νέα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα

Με 50,5 ευρω το στρεμμα θα επιδοτουνται οι «παλαιοι» βιολογικοι ελαιοκαλλιεργητεσ στη νεα ΚΑΠ, με 71,2 ευρω οι ελαιωνες σε μετατροπη. Αυξανonται στα 70,2 ευρω το στρεμμα οι ενισχυσεις για ελαιωνες αμφισσας

Στα 30.000 ευρώ το πριμ πρώτης εγκατάστασης σε ελαιώνες

Στην προδημοσίευση της προκήρυξης Νέων Αγροτών πριν το άνοιγμα του φετινού ΟΣΔΕ προσανατολίζονται οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες προγραμματίζουν τη σχετική πρόσκληση προς τα τέλη του έτους. Για τους ελαιώνες, το πριμ πρώτης εγκατάστασης έχει οριστεί στα 30.000 ευρώ και θα αυξάνεται στα 32.500 ευρώ για παραγωγούς με έδρα σε ορεινές περιοχές, μειονεκτικές περιοχές ή μικρά νησιά. Τα παραπάνω περιγράφει το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ, το οποίο αναφέρει πως δικαιούχοι θα είναι αγρότες που δεν έχουν κλείσει τα 41 έτη έως την ημερομηνία της πρόσκλησης και έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά στη γεωργία 24 μήνες πριν την αφετηρία των αιτήσεων στήριξης.

Από εκεί και πέρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα μπει ως όρος, όπως και στην περασμένη πρόσκληση, η Τυπική Απόδοση ένταξης της εκμετάλλευσης να είναι τουλάχιστον 12.000 ευρώ. Σημειώνεται πως για τους δείκτες Τυπικής Απόδοσης θα ενημερωθούν οι παραγωγοί μαζί με την προδημοσίευση, καθώς αυτοί αναμένεται να αλλάξουν. Σημειώνεται τέλος, ότι το ίδιο το ΥΠΑΑΤ κάνει λόγο γραπτώς για πρόσκληση Νέων Αγροτών εντός του 2023 και μένει να φανεί αν θα διατηρήσει τη δέσμευσή του.

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση