Την αύξηση των ιπποδυνάµεων για τις κατηγορίες δενδροκοµικών τρακτέρ που θα επιδοτούν τα Σχέδια Βελτίωσης , όπου δεν απαιτείται η µελέτη TEReS παρά µόνο ο αριθµός των στρεµµάτων, δροµολογούν οι αρµόδιες αρχές.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η παραπάνω αλλαγή έρχεται στη συνέχεια της παρέµβασης ΣΕΑΜ αλλά και της Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ), ωστόσο προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή. Υπενθυµίζεται πως ο Σύνδεσµος είχε προτείνει στα Σχέδια Βελτίωσης να επιδοτούνται κατ’ εξαίρεση του αλγορίθµου οι εξής κατηγορίες:

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι στην περασµένη πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης ο σχετικός πίνακας ήταν διαµορφωµένος µε λιγότερα στρέµµατα για τις ίδιες ιπποδυνάµεις.

Η ίδια παρέκκλιση ισχύει και για τους κτηνοτρόφους: Για εκτροφή 200 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αιτηθεί ενίσχυση για τρακτέρ ισχύος έως 70 ίππους, σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση απόφαση.

Υπενθυµίζεται πως ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να αιτηθεί την αγορά τρακτέρ µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, αν στις 31/12/2022 είχε στην εκµετάλλευσή του τρακτέρ που δεν έχει κλείσει 12ετία από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας. Αυτό σηµαίνει πως ένας ενδιαφερόµενος ακόµη και αν µεταβιβάσει το αναπόσβεστο τρακτέρ µέσα στο 2023, δεν θα µπορεί να αιτηθεί δαπάνη για αγορά νέου. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκοµικό τρακτέρ.

Στο 9µηνο το πρώτο αίτηµα πληρωµής

Αυτή η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά της προηγούµενης σε σχέση µε τους χρόνους υλοποίησης. Πληροφορίες αναφέρουν πως το πρώτο αίτηµα πληρωµής από τους δικαιούχους θα πρέπει να γίνει εντός 9µήνου από την απόφαση ένταξης, ενώ όλη η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να έχει τελειώσει έως το 2025. Το ζήτηµα εδώ είναι βέβαια το πότε θα τελειώσει η αξιολόγηση, γιατί µε βάση την εµπειρία περασµένων ετών οι εγκριτικές θα έρθουν στα χέρια των αγροτών αρχές του 2024 στην καλύτερη περίπτωση.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση