Το ειδικό πριµ άµεσων ενισχύσεων για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας θα λάβουν µόνο όσα αγροτεµάχια και εκτροφές έχουν περάσει πλήρως την περίοδο µετατροπής, επιβεβαίωσε στα πλαίσια της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης για τη νέα ΚΑΠ ο Γεώργιος Βλάχος καθηγητής του ΓΠΑ.

Όπως ανέφερε ο κ. Βλάχος, εκ των υπεύθυνων για το σχεδιασµό των περιβαλλοντικών προγραµµάτων του στρατηγικού σχεδίου, από αυτήν την ενίσχυση ετήσιου προϋπολογισµού 235 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν:

Πρώτον τα αγροτεµάχια ή οι εκτροφές για τα οποία οι δεσµεύσεις βιολογικών από το περασµένο ΠΑΑ λήγουν. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ εδώ περιλαµβάνονται συνολικά 8.446 δικαιούχοι της φυτικής παραγωγής και 3.322 της ζωικής των οποίων οι δεσµεύσεις είτε έληξαν πέρσι ή λήγουν την περίοδο 2023-2024. Το 2024 λήγουν επίσης οι δεσµεύσεις 56.701 δικαιούχων της 5ης πρόσκλησης των Βιολογικών. Άρα συνολικά δηµιουργείται µία δεξαµενή 68.469 ενδιαφερόµενων. Φυσικά το πριµ του νέου πρασινίσµατος για τη διατήρηση στα βιολογικά, θα λάβουν µόνο όσων οι δεσµεύσεις στα πλαίσια του ΠΑΑ λήγει. ∆ηλαδή οι δικαιούχοι της 5ης πρόσκλησης ουσιαστικά θα µπορούν να κάνουν αίτηση από το 2025 και µετά εφόσον για τις σχετικές δεσµεύσεις θα πληρώνονται από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης έως και το 2024.

∆εύτερον, στο πρόγραµµα θα µπορέσουν να εντάξουν από φέτος ενδιαφερόµενοι αγροτεµάχια και εκτροφές τα οποία θεωρούνται πλήρως βιολογικά. Θα πρέπει να έχει περάσει δηλαδή µία 2ετία µετατροπής στις αροτραίες καλλιέργειες, µία 3ετία στις δενδρώδεις, 6 µήνες στα αιγοπρόβατα και 12 µήνες στα βοοειδή. «∆ιάφορα για πιστοποιήσεις εκ των υστέρων που έχουν ακουστεί θέλουµε να τα αποφύγουµε», σχολίασε σχετικά ο κ. Βλάχος, θέµα το οποίο έχει αναδείξει η Agrenda.

Σηµειώνεται εδώ πως η βιολογική γεωργία δεν είναι «δεµένη» µε το φυσικό πρόσωπο δηλαδή τον δικαιούχο, αλλά µε το αγροτεµάχιο ή την εκτροφή. ∆ηλαδή ένας δικαιούχος των βιολογικών του ΠΑΑ που έχει βάλει στο πρόγραµµα 30 στρέµµατα ελιάς βιολογική στο Μέτρο, αλλά έχει ακόµη 20 στρέµµατα τώρα πιστοποιηµένα πλήρως βιολογικά για τα οποία δεν λαµβάνει πριµ από το ΠΑΑ, µπορεί αυτά τα 20 να τα εντάξει στη διατήρηση βιολογικών του νέου πρασινίσµατος.

Ασύµβατo το πριµ βιολογικών µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις από το νέο πρασίνισµα

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως, ανέφερε και ο κ. Βλάχος, ότι τα αγροτεµάχια ή οι εκτροφές που θα ενταχθούν στη διατήρηση των βιολογικών, δεν θα µπορούν να διεκδικήσουν οποιοδήποτε άλλο πριµ από το νέο πρασίνισµα. Αυτό βέβαια που δεν διευκρινίστηκε είναι τι θα συµβέι σχετικά µε το πριµ του νέου πρασινίσµατος για όσα αγροτεµάχια και εκτροφές δεσµεύονται από το βιολογικό πριµ του ΠΑΑ. Εφόσον ισχύσει και εκεί το ασυµβίβαστο (κάτι που είναι και το πιο πιθανό), πάνω από 60.000 δικαιούχοι θα χάσουν το µερίδιό τους από το νέο πρασίνισµα (το παλιό µέχρι και το 2022 το λάµβαναν κανονικά).

Για τα αγροτεµάχια και τις εκτροφές που είναι ακόµη σε περίοδο µετατροπής θα ανοίξει σχετική πρόσκληση από το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πριµ τοπικών ποικιλιών – Tα κηπευτικά µέσα στη λίστα

Ως έναν δυναµικό κατάλογο που θα εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέες καλλιεργητικές επιλογές, χαρακτήρισε τη λίστα επιλογών για τη σπορά τοπικών ποικιλιών που επιδοτείται  στη νέα ΚΑΠ, ο καθηγητής του ΓΠΑ Γεώργιος Βλάχος που συµµετείχε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της νέας ΚΑΠ. Όπως ανέφερε η χώρα µας έχει έναν µεγάλο γενετικό πλούτο µε προσαρµοσµένες τοπικές ποικιλίες που έχουν µικρότερη ανάγκη από νερό και γενικότερα θεωρούνται «ξεχασµένες», λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας. Ο παραγωγός θα έχει την επιλογή να βάλει στο αγροτεµάχιό του τοπικές ποικιλίες από ψυχανθή, λαχανικά, σιτηρά, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά µε επιδότηση που θα ξεκινάει από τα 31,3 ευρώ το στρέµµα και θα φτάνει τα 82,4 ευρώ το στρέµµα ανάλογα την καλλιέργεια, σύµφωνα µε την παρουσίαση του καθηγητή. Αναφορικά µε την ενίσχυση καινοτόµων καλλιεργειών (Tεφ, Σιταροκρίθαρο, Λινάρι κ.λπ) ο κ. Βλάχος σχολίασε ότι λάβαµε «αρκετές ειρωνικές παρατηρήσεις», αλλά εδώ υπενθύµισε και πως «πριν από 20-30 χρόνια αν µιλούσαµε για ακτινίδιο θα µας λέγατε το ίδιο», θέλοντας να πει πως κάποιες αυτές τις καλλιέργειες µπορεί να αποδειχθούν αρκετά δυναµικές.

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση