Ταβάνι» στο πενταπλάσιο της τυπικής απόδοσης µιας εκµετάλλευσης, ως προς το ύψος της επένδυσης που θα της επιτρέπεται να υλοποιήσει, προβλέπει η επικείµενη πρόσκληση των εµβόλιµων σχεδίων βελτίωσης, που προγραµµατίζεται να βγει στον αέρα εντός του Φεβρουαρίου και να υποδεχθεί τα πρώτα αιτήµατα το Μάρτιο.

 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως µια εκµετάλλευση µε τυπική απόδοση (σ. σ. κύκλο εργασιών) 30.000 ευρώ, το µέγιστο της επένδυσης που θα έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει θα είναι 150.000 ευρώ, ενώ απώτατο όριο που θα µπορεί να φτάσει µια επένδυσης είναι τα 250.000 ευρώ. Τη σχετική διευκρίνιση έκανε ο Ευθύµιος Τσιατούρας, προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που οργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς κατά τη διάρκεια της 12ης Zootechnia.

Ανταγωνιστική προκήρυξη, βάρος στα κριτήρια βαθµολόγησης

Αναλύοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της λεγόµενης «bonus» πρόσκλησης που θα έχει προϋπολογισµό 180 εκατ. ευρώ και µπορεί µε την υπερδέσµευση θα φτάσει στα 230 εκατ. ευρώ, ο κ. Τσιατούρας είπε πως θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική προκήρυξη.

«Άρα, όποιος επιλέξει να υποβάλλει σχέδιο βελτίωσης πρέπει να λάβει πάρα – πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του τα κριτήρια της βαθµολογίας», τόνισε εµφατικά, διευκρινίζοντας πως σε αντίθεση µε την προηγούµενη πρόσκληση, που ήταν µόνο τα αιγοπρόβατα, στην επικείµενη πρόκειται να βαθµολογούνται όλων των ειδών οι εκτροφές.

Πέρα από τη σύνδεση της τυπικής απόδοσης µε τη ρεαλιστικότητα του επενδυτικού σχεδίου, στα νέα σχέδια βαθµολογείται επίσης η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού µε ίδια κεφάλαια και η δυναµική της εκµετάλλευσης, στη λογική ότι αν κάποιος δεν χρωστά στο δηµόσιο, αποτελεί µια υγιή επιχείρηση, που µπορεί να δεσµεύσει δηµόσια δαπάνη για να κάνει ό,τι σχεδιάζει να κάνει. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται και στην ιδιότητα του νέου γεωργού, το επίπεδο εξειδικευµένης εκπαίδευσης του δικαιούχου ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην κτηνοτροφία και τη γεωργία, το είδος της επένδυσης (σ. σ. σταβλικές εγκαταστάσεις, θερµοκηπιακές, επενδύσεις για πρώτη πώληση, ΑΠΕ, φυτείες, αποθηκευτικούς χώρους) και τις καινοτόµες επενδύσεις.

«Να νιώσει ισότιµος ο κτηνοτρόφος»

Την ανάγκη εκσυγχρονισµού του κτηνοτροφικού τοµέα για καλύτερη απόδοση, αλλά και ποιότητα τόσο του παραγόµενου προϊόντος, όσο και της ζωής του κτηνοτρόφου, γιατί «ο κτηνοτρόφος χρειάζεται να νιώσει ισότιµος πολίτης και αυτό θα το νιώσει µόνο µέσα από την ποιότητα ζωής», υπογράµµισε από την πλευρά του πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και της ΕΑΣ Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς, προσθέτοντας πως συνεταιριστικές οργανώσεις, τράπεζες κι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να συνεργαστούν για να κάνουν το αύριο του αγροτικού τοµέα καλύτερο.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καλαβρύτων, πάντως, έσπευσε να επισηµάνει πως ήδη υπάρχουν συνεργατικά σχήµατα «διαµάντια» στον ελληνικό χώρο, που κάνουν τη διαφορά και θα πρέπει να αποτελέσουν παραδείγµατα προς µίµηση, όπως η ΕΑΣ Καλαβρύτων που έχει 1200 µέλη, τζίρο 45 εκατ. ευρώ και σταθερή κερδοφορία, η «Πίνδος», η «Γάλα Ελάςς», η «Αµφιλοχίας Γη», η «Ένωση Νάξου», η ΕΒΟΛ και ο Αγροτικός-Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Μεσοτόπου Λέσβου και άλλοι. Παρόλα αυτά τόνισε πως υπάρχει δρόµος ακόµη να διανυθεί, καθώς µόνο 20% της εγχώριας παραγωγής περνά µέσα από συνεταιρισµούς, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%-50%.

Το πετυχηµένο παράδειγµα του ΑΣ ∆υτικής Θεσσαλίας, παρουσίασε ο πρόεδρος της Οργάνωσης Γιώργος Βαϊόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρακτική των ανοικτών τιµών, ενώ αποκάλυψε πως ο Συνεταιρισµός προωθεί πρόταση στο Ταµείο Ανάκαµψης για ανέγερση ζωοτροφάδικου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των µελών του.

Στα βήµατα που έχουν γίνει σε σχέση µε την ενσωµάτωση τεχνολογιών στην ελληνική κτηνοτροφία αναφέρθηκε ο Νίκος Ηµερίδης, διευθύνων σύµβουλος της Milk Plan, η οποία εκτός από την ελληνικά αγορά, εξάγει τα µηχανήµατά της και σε άλλες 98% χώρες του κόσµου.

«Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα επενδύσουν για να πάνε µπροστά ή θα αποφασίσουν να αλλάξουν επάγγελµα στο µέλλον. Για όσους µείνουν, πρέπει κράτος, τράπεζες και εταιρείες να στηρίξουν την προσπάθεια» είπε ο κ. Ηµερίδης, ο οποίος, αφού τόνισε πως ήδη η Milk Plan και πλέον και η Lely Center Thessaloniki συνεργάζεται µε την Πειραιώς και προσφέρει το πρόγραµµα «Εξοπλίζω και εκσυγχρονίζω), έχοντας στηρίξει 27 επενδυτικά έργα, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ αποκάλυψε πως όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι πλέον περνάνε στην εποχή των ροµποτικών συστηµάτων. Ενδεικτικό, όπως είπε, είναι ότι η θυγατρική της Milkplan, «Lely Center Thessaloniki», η οποία µέχρι πέρυσι είχε εγκαταστήσει 17 ροµποτικά συστήµατα, πλέον έχει προς παράδοση 75 ροµπότ για 28 κτηνοτροφικές µονάδες, τα οποία θα «στηθούν» στους στάβλους µέχρι το τέλος του 2023 – αρχές του 2024.

Έρχονται οι µικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ

Στην ίδια εκδήλωση η επικεφαλής του Τοµέα Προϊόντων & Υπηρεσιών Αγροτικού Τοµέα της Τράπεζας Πειραιώς, Μαρκέλλα Μαλαµατένιου ανέφερε ότι «πάρα πολύ σύντοµα» θα είναι διαθέσιµο στον πρωτογενή τοµέα και το Ταµείο Μικρών ∆ανείων, µε µικροχρηµατοδοτήσεις έως και 25.000 ευρώ, οι οποίες τα πρώτα δύο χρόνια θα είναι άτοκες και τα το επιτόκιο θα προσδιορίζεται στο 0,50%. Η κα Μαλαµατένιου ανέλυσε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η Τράπεζα στον πρωτογενή τοµέα, τόσο η ίδια, όσο και σε συγχρηµατοδοτηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή του European Investment Fund και είπε χαρακτηριστικά ότι «σχεδόν όλες οι επενδύσεις καλύπτονται και είναι επιλέξιµες και δεν υπάρχει κάποιος σκοπός ή ανάγκη χρηµατοδότησης του επενδυτή, που να µην την καλύπτει η Τράπεζα Πειραιώς». Στην κυρίαρχη θέση που κατέχει η τράπεζα Πειραιώς στον αγροδιατροφικό τοµέα, µε συντριπτικό µερίδιο αγοράς στη χρηµατοδότηση συλλογικών οντοτήτων εστίασε ο Σπύρος Μπέτας από το Επιχειρηµατικό Κέντρο Θεσσαλίας της τράπεζας.

Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη εργατικών χεριών

 

Ευκαιρία για τον εγχώριο πρωτογενή τοµέα να κλείσει όλες τις µεγάλες εκκρεµότητες του παρελθόντος, χαρακτήρισε, από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γιώργος Γεωργαντάς, τη νέα προγραµµατική περίοδο 2023-2027, Από το βήµα εκδήλωσης που οργάνωσε η ΕΘΕΑΣ, για τη «Σηµασία της Κτηνοτροφίας» για τη χώρα.

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσει η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης κι επανέλαβε πως η εκκρεµότητα αυτή τελειώνει, αφού το Μάρτιο θα βγουν οι σχετικοί διαγωνισµοί. Μια ακόµη παρέµβαση που δείχνει τη βούληση του υπουργείου να στηρίξει τον πραγµατικό παραγωγό, κατά τον κ. Γεωργαντά, είναι και η απόφασή του να µη δίδεται εφεξής κανένα δικαίωµα από το εθνικό αποθεµατικό σε αιτούµενο ο οποίος δεν διαθέτει ζωικό κεφάλαιο.

Ο διευθυντής του Αιγοπροβατοτροφικού Συνεταιρισµού ΓάλαΕλασς, Τάσος Γκουγκουλιάς, παρουσίασε τις δραστηριότητες της οργάνωσης που ιδρύθηκε το 2012 και διαχειρίζεται ένα ζωικό κεφάλαιο µε 45.000 αιγοπρόβατα, εστιάζοντας στην ανάγκη ενσωµάτωσης τεχνολογιών σε εξοπλισµό και διαδικασίες, από τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να φτάσουν να µιλούν για το ποσοστό του κέρδους τους και όχι για την τιµή του γάλακτος, ενώ συµφώνησε και µε τον κ. Σατολιά για την έλλειψη εργατικών χεριών.

Ο γενικός διευθυντής της ΕΘΕΑΣ, Μόσχος Κορασίδης ανέλυσε, µεταξύ άλλων, το τί φέρνει η νέα ΚΑΠ στον κτηνοτροφικό τοµέα, ο Ευστράτιος Νικολάου, προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης διασφάλισης ποιότητας αγροτικών προϊόντων του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα, παρουσίασε την εικόνα της ελληνικής κτηνοτροφίας µε αριθµητικά δεδοµένα, επισηµαίνοντας πως στο πρόβειο γάλα το 2022 δεν είχαµε ουσιαστική µεταβολή ως προς τον όγκο παραγωγής, ενώ αντίθετα στο αγελαδινό χάθηκαν περίπου 29.000 τόνοι ή 4,7% του συνόλου της περασµένης χρονιάς.

Στην εκδήλωση µίλησαν επίσης ο ∆ηµήτριος Λιανός, µέλος της Οµάδας Κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-27, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών, ο ∆ρ. Ρήγας Γιοβαννόπουλος, ∆ασολόγος και µέλος ∆.Σ. ΓΕΩΤΕΕ και ο Γεώργιος Βαϊόπουλος, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας.

Γενναίες παρεµβάσεις για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας σε σχέση µε µια σειρά από µεγάλα προβλήµατα, που έχουν να κάνουν µε την έλλειψη εργατικών χεριών, τον εκσυγχρονισµό της, την απεξάρτησή της από την ενέργεια και µε τη θωράκιση της φέτας από επιτήδειους, ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς. «Το επόµενο µεγάλο πρόβληµα στην ελληνική κτηνοτροφία είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δηµιουργηθεί, διότι διαφορετικά η κτηνοτροφία µας θα συρρικνωθεί», είπε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ.  Στην ίδια λογική, ζήτησε να αυξηθούν τα ποσά που δίδονται µέσα από τα προγράµµατα για τον εκσυγχρονισµό των κτηνοτροφικών µονάδων, χαρακτηρίζοντας µάλιστα «αστείο ποσό τα 180 εκατ. ευρώ, που θα έχει η νέα εµβόλιµη πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης», ενώ παράλληλα υποστήριξε πως οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει για το net metering δεν αρκούν. «Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος θέλουν να είναι ένα σκαλί παραπάνω. ∆εν θέλουν να έχουν ρεύµα στο σπίτι, αλλά καίγονται για τις µονάδες τους», σηµείωσε ο κ. Σατολιάς, τονίζοντας πως επιβάλλεται να µπορέσουν να επενδύσουν στις ΑΠΕ όλοι οι Έλληνες παραγωγοί.

Εκεί που άστραψε και βρόντηξε όµως ο κ. Σατολιάς ήταν όταν µίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στην αλυσίδα αξίας της φέτας. «Οι έλεγχοι γίνονται, ανακοινώνονται περιπτώσεις, αλλά δεν έχουµε δει να τιµωρείται κανένας. ∆εν ξέρω πώς γίνεται αυτό το θαύµα. ∆εν µπορεί κάποιοι να παίζουν µε τον κόπο των παραγωγών και να µη γίνεται τίποτε. Θα πρέπει να πάει κάποιος φυλακή», επεσήµανε.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση