∆εδοµένη µπορεί να θεωρείται µια παράταση στην προθεσµία υποβολής των σχετικών εγγράφων στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε για την εξασφάλιση έκπτωσης φόρου 50% σε αγρότες που παραδίδουν τις παραγωγές τους µέσω συµβολαιακής ή σε συλλογικά σχήµατα.

Η προθεσµία εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου, ωστόσο όπως προεξοφλεί ο φοροτεχνικός και συνεργάτης της Agrenda, Γιώργος Παπαδηµητρίου, θα δοθεί παράταση αφού σύµφωνα µε τον ίδιο, σηµαντικός αριθµός δικαιούχων δεν έχει καταφέρει να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του. Σηµειώνεται ότι η ευεργετική ρύθµιση θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν το επόµενο διάστηµα οι παραγωγοί, µε την έκπτωση του φόρου να αφορά τις παραγωγές που διέθεσαν µέσα στο οικονοµικό έτος 2022.

Ένας αγρότης ο οποίος έχει 20.000 ευρώ, αντί για 2.483 ευρώ θα καταβάλλει 1.241,50 ευρώ, ενώ µε 30.000 ευρώ καθαρά κέρδη αντί για 9.283 ευρώ θα καταβάλλει 4.641,50 ευρώ.

«Η καταληκτική ηµεροµηνία της 28ης Φεβρουαρίου δεν αρκεί ούτε για ζήτω. Θα πρέπει να το δουν στην Καραγιώργη Σερβίας και να αφήσουν την ηµεροµηνία ανοιχτή, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, γιατί εκδίδονται πολλά τιµολόγια του µήνες Μάρτη, Απρίλη, Μάη κλπ., τα οποία αφορούν συµπληρωµατικές τιµές προϊόντων προηγούµενης του 2022. Κι αυτά θα πρέπει να φορολογηθούν στο 2022. Αν η πλατφόρµα κλείσει 28 Φεβρουαρίου, πώς θα πάρουν παραγωγοί την έκπτωση του φόρου;» αναφέρει ο ίδιος.

Μάλιστα, επειδή είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας της εν λόγω πλατφόρµας, το όλο εγχείρηµα γίνεται πιο σύνθετο απ’ ό,τι προέβλεψε ο αρχικός προγραµµατισµός.

Αρκετοί αγρότες της συµβολαιακής, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν εκ των υστέρων τις απαιτούµενες βεβαιώσεις από τους συνεργάτες τους, ενώ σχετική προετοιµασία χρειάζεται και για αρκετούς βαµβακοπαραγωγούς οι οποίοι άργησαν να φιξάρουν την τιµή και µόλις τις τελευταίες ηµέρες τρέχουν τη διαδικασία µε τα συνεργαζόµενα εκκοκκιστήρια προκειµένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 50%.

Ζητήµατα ωστόσο παρατηρούνται και σε περιπτώσεις συνεταιρισµένων αγροτών

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τα καταστατικά των συνεταιρισµών περιλαµβάνουν µητρώο µελών, το οποίο διαµορφώνεται από παραγωγούς που µεταξύ άλλων παραδίδουν τουλάχιστον το 75% της παραγωγής τους στον σχήµα. Από αυτό και µόνο, η όλη υπόθεση θα έπρεπε να είναι πιο εύκολη για τους συνεταιρισµένους αγρότες. Ωστόσο, επειδή η διαδικασία περιπλέκεται ως προς τη διαχείρισή της από τις συνεταιριστικές οργανώσεις, αρκετές αιτήσεις έχουν παγώσει.

Βασική διεκδίκηση των συνεταιρισµών σε αυτήν τη φάση, είναι να γίνουν αναπροσαρµογές στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, ώστε δηλώνοντας τον Αριθµό Μητρώου του συνεταιρισµού, τα µέλη τους να µπορούν να ολοκληρώνουν την από τη µεριά τους τη διαδικασία και στη συνέχεια να επικυρώνουν βάσει του καταστατικού τους οι Συνεταιρισµοί την αναφορά.

Απαιτούνται συµβόλαια για το σύνολο της παραγωγής στα σιτηρά

Επειδή το σύστηµα αντιλαµβάνεται για παράδειγµα το καλαµπόκι και το σιτάρι ως παρεµφερή προϊόντα, αφού υπάγονται στην κατηγορία των σιτηρών, σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία σύµβασης για το σύνολο της παραγωγής ενός αγρότη που δραστηριοποιείται στις εκτατικές καλλιέργειες και ειδικά των σιτηρών.

Αν δηλαδή µέσα στο 2022 ένας αγρότης έχει τιµολόγια για 8 τόνους καλαµπόκι και 2 τόνους σκληρό σιτάρι, θα χρειαστεί να εξασφαλίσει σύµβαση συµβολαιακής και για τα δύο προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα, το καλαµπόκι υπερβαίνει το 75% της συνολικής του παραγωγής. Αν όµως κάνει σύµβαση µόνο για το καλαµπόκι και δεν κάνει και για το σιτάρι. Τότε δεν θα τύχει καµίας απαλλαγής για κανένα ποσό από τις διατεθείσες ποσότητες.

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι για οτιδήποτε έχει πουλήσει κανείς µέσα στο 2022, θα πρέπει να έχει στα χέρια του υπογεγραµµένη σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας µε τον έµπορο που αγόρασε την παραγωγή.

Αν την ίδια παραγωγή την έχει διαθέσει κάποιος σε πάνω από έναν εµπόρους, θα πρέπει να έχει σύµβαση µε όλους και όχι µόνο µε έναν. Ή τουλάχιστον µε όσους έχουν παραλάβει το 75% τουλάχιστον της παραγωγής του.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση