Με στόχο τις 15 Μαρτίου για την έκδοση των εφαρµοστικών αποφάσεων των άµεσων ενισχύσεων (βασική, αναδιανεµητική, συνδεδεµένες) και των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων ώστε να ανοίξουν στην πορεία οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε κινείται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda.

Όσον αφορά τις εφαρµοστικές αποφάσεις για το νέο πρασίνισµα αυτές θα βγουν αργότερα λένε οι πληροφορίες, µε τις αρχές να παραδέχονται πάντως πως η αργοπορία που έχει υπάρξει είναι µεγάλη µε τις ανοιξιάτικες σπορές να βρίσκονται ενόψει.

Η διαδικασία σύγκλισης

Πιο συγκεκριµένα, ειδικότερα για τη βασική ενίσχυση θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η σύγκλιση των δικαιωµάτων για ολόκληρη την περίοδο όπως και οι δαπάνες που θα προβλεφθούν ανά αγρονοµική περιφέρεια. «Με το που τελειώσουν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2023 θα γίνει διαίρεση των στρεµµάτων ανά αγρονοµική περιφέρεια ώστε να βγει µία µέση περιφερειακή αξία. Με βάση αυτήν την περιφερειακή αξία κάποια δικαιώµατα θα ανέβουν και κάποια θα κατέβουν προς αυτή, διαδικασία που θα ξεκινήσει φέτος και θα ολοκληρωθεί σε ακόµη 3 βήµατα, µέχρι τη σύγκλιση στο 100%», αναφέρει πηγή που εµπλέκεται ενεργά στον σχεδιασµό του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή «δεν πρόκειται να δούµε µεγάλες διαφορές στα ποσά της µέσης ενίσχυσης σε σχέση µε εκείνα που προβλέφθηκαν στο στρατηγικό σχέδιο.

Η µόνη διαφορά που ίσως είναι σηµαντική θα αφορά τα βοσκοτόπια µε µείωση της ατοµικής µοναδιαίας αξίας ακόµη και κάτω από τα 17,6 ευρώ που έχουν προβλεφθεί για το 2023». Ωστόσο η διαφορά αυτή θα ισοφαριστεί µε την κατανοµή περισσότερων στρεµµάτων βοσκοτόπων ανά δικαιούχο. Υπενθυµίζεται πως η µέση περιφερειακή αξία για τα δικαιώµατα έχει υπολογιστεί σε: 21,5 ευρώ για αροτραίες, 27 ευρώ για µόνιµες και 17,6 ευρώ για τα βοσκοτόπια.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση