Από ένα ιδιότυπο µπλοκάρισµα κεφαλαίων κινδυνεύει αυτή τη χρονιά ο κλάδος των εισροών και η οµαλή υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ειδικά στα αροτραία, οι τιµές των αγροτικών προϊόντων κινήθηκαν σε καλά γενικά επίπεδα ή τουλάχιστον οι περισσότεροι καλλιεργητές είχαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς περισσότερες από µία ευκαιρίες να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε µια υψηλή τιµή.

Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, η κύρια αιτία γι’ αυτό το µπλοκάρισµα προήλθε τον τελευταίο καιρό από τις ιδιάζουσες συνθήκες στον κλάδο των λιπασµάτων και τις µεγάλες αυξοµειώσεις οι οποίες συνεχίζουν να καταγράφονται στην εξέλιξη των τιµών. Μέχρι τα τέλη του περασµένου Φθινοπώρου, οι διαδοχικές και µεγάλες αυξήσεις στις τιµές των λιπασµάτων, οδήγησαν, τόσο τους οργανωµένους όσο και τα καταστήµατα αγροτικών εφοδίων σε µεγάλες παραγγελίες και στοκάρισµα λιπασµάτων σε µεγάλες ποσότητες. Από τις αρχές της νέας χρονιάς η κατάσταση έδειξε να αλλάζει και οι τιµές να υποχωρούν. Η κύρια γενεσιουργός αιτία του πληθωριστικού κύµατος στα λιπάσµατα που ήταν το φυσικό αέριο, άρχισε να παίρνει την κατιούσα και µαζί σε κάποιες περιπτώσεις και το κόστος των πρώτων υλών. Ένα µετά το άλλο τα µεγάλα εργοστάσια λιπασµάτων που είχαν αναστείλει µερικώς ή εξολοκλήρου τη λειτουργία τους επανήλθαν σε κανονικούς ρυθµούς. Σήµερα, οι τιµές των πρώτων υλών και τα κόστη παραγωγής δεν δικαιολογούν µε κανένα τρόπο τις τιµές των λιπασµάτων σε περυσινά επίπεδα.

Όλο αυτό, έκανε τους καλλιεργητές να αναβάλουν τις προµήθειές τους, κάτι που αποτυπώνεται µε σαφήνεια στην καθυστέρηση των παραγγελιών και γενικά στη προµήθεια των απαραίτητων προϊόντων λίπανσης και θρέψης, µε αποτέλεσµα τα καταστήµατα αγροτικών εφοδίων να παραµένουν σε πολλές περιπτώσεις «φορτωµένα» και χωρίς ιδιαίτερη εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασης. Αυτό υποχρεώνει και τα γεωπονικά καταστήµατα να καθυστερούν τις νέες παραγγελίες µεταφέροντας αντίστοιχα πίεση στις µεγάλες εταιρείες που περιµένουν… µε το όπλο παρά πόδα. Σηµειωτέων ότι η κατάσταση αυτή δεν δικαιολογείται από την εικόνα που παρουσιάζουν οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον την έγκαιρη προετοιµασία των εαρινών καλλιεργειών.

Θέµα υπάρχει πάντως και µε τις λιπάνσεις των σιτηρών, οι οποίες προηγούνται χρονικά της προετοιµασίας των εαρινών σπορών και η οποία καθυστέρηση στις λιπάνσεις, έχει καθυστερήσει µε τη σειρά της και τις επεµβάσεις ζιζανιοκτονίας.

Κι όλα αυτά σε µια χρονιά που δείχνει να διατηρεί αµείωτο το ενδιαφέρον των παραγωγών για τις καλλιέργειες, καθώς, σε όλα τα αροτραία (χειµερινά και εαρινά) οι τιµές αγοράς συνεχίζουν να διατηρούν µια ενδιαφέρουσα δυναµική και δεν φαίνεται να «ξεφουσκώνουν» εύκολα µέχρι την επόµενη σοδειά. Ακόµα και στο βαµβάκι για το οποίο δεν λείπουν τα παράπονα, ειδικά από τους αγρότες που έχασαν τα «παράθυρα ευκαιρίας» της προηγούµενης εµπορικής περιόδου, οι τιµές του βάµβακος βρίσκονται αρκετά ψηλότερα απ’ αυτές που ίσχυαν προ τριετίας.

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση