Με αρκετές τροποποιήσεις και βελτιώσεις κατατίθεται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται εκτός από το κονδύλι για την επιστροφή φόρου Αγροτικού Πετρελαίου, η δυνατότητα εξασφάλισης ασφαλιστικής ενημερότητας σε όσους αγρότες προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η απουσία ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες του δημοσίου είχε μπλοκάρει εδώ και καιρό τις μεταβιβάσεις ακινήτων και περιέπλεκε ιδιαίτερα τις αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων. Η νέα ρύθμιση έρχεται να κουμπώσει πάνω στο νέο κύκλο τακτοποίησης οφειλών προς το δημόσιο που φέρνει το πολυνομοσχέδιο σκούπα, το οποίο αναμένεται ότι θα ψηφιστεί λίγο πριν λήξει η θητεία της Βουλής και ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος.

Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου απλοποιείται και εκσυγχρονίζεται σημαντικά το σύστημα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ώστε και τα συμφέροντα του Δημοσίου να διασφαλίζονται και οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Σήμερα η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, μόνο εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στην εφορία από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία πέντε έτη. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, μπορεί να του δοθεί αποδεικτικό ενημερότητας με διάρκεια έως 1 μήνα. Η εφορία μετά την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας αφορά είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία με σκοπό να εξοφληθούν δόσεις.

Αναβίωση 72 και 120 δόσεων σε Εφορία και Ταµεία

Αναβιώνουν οι ρυθµίσεις των 72 και 120 δόσεων που χάθηκαν ή κατέστησαν µη εξυπηρετούµενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Η αναβίωση αυτών πραγµατοποιείται µέχρι την 31η Ιουλίου 2023 µε την καταβολή 2 δόσεων και την αναβίωση όλων των ευεργετηµάτων των ρυθµίσεων, όπως π.χ. η αποδέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών της ρύθµισης των 120 δόσεων. Η αναβίωση των ρυθµίσεων περνά από την υποχρεωτική, εντός µηνός από την επικύρωση της αναβίωσης , ένταξη των αρρύθµιστων οφειλών στην πάγια ρύθµιση των 24 ή 48 δόσεων.

Νέα έκτακτη ρύθµιση 36 ή 72 δόσεων

Αφορά όσους την 1η Νοεµβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσµες ή αρρύθµιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθµίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθµίσεις. Υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την 1η Νοεµβρίου 2021. Το ελάχιστο ποσό της έντοκης µηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Για όσους επιλέξουν 36 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 72 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,87%. Επίσης, όσοι είχαν την 1η Νοεµβρίου 2021 ρυθµισµένες οφειλές στην πάγια ρύθµιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία έχασαν και βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, µετά την 1η Νοεµβρίου 2021, τότε οι νέες οφειλές δύνανται να ενταχθούν στη νέα ρύθµιση των 36 ή 72 δόσεων.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση