Να λάβουν σκέτο κεφάλαιο κίνησης µε τις εγγυήσεις του Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν πλέον τη δυνατότητα όλοι οι δικαιούχοι του Μέτρων Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης (4.1, 4.1.5, 4.2), το οποίο µπορεί να έχει ύψος έως 30% των επενδυτικών τους δαπανών ή έως 200.000 ευρώ.

Αρκεί ο δικαιούχος είτε να έχει υλοποιήσει ολόκληρο το επενδυτικό του σχέδιο, ή να έχει ξεκινήσει να πραγµατοποιεί επενδυτικές δαπάνες. Πρόκειται για µία νέα δυνατότητα που γνωστοποίησε ο προϊστάµενος της νεοσύστατης Μονάδας Χρηµατοδοτικών Εργαλείων των διαχειριστικών αρχών, ∆ανιηλίδης Ιωάννης, σε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Πέµπτη στο ΓΠΑ σχετικά µε τα Σχέδια Βελτίωσης. Όπως είπε «το ύψος του κεφαλαίου κίνησης µπορεί να είναι είτε 30% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών είτε έως 200.000 ευρώ, όποιο είναι µεγαλύτερο.

Για τα µικροδάνεια ο κόφτης είναι στα 25.000 ευρώ. Άρα κάποιος που έχει µία µικρή επιχορήγηση µπορέι να µπορεί µε το ταµείο µικρών δανείων σκέτο κεφάλαιο κίνησης 25.000 ευρώ, και µε το ταµείο εγγυήσεων περίπου 200.000 ευρώ. Αυτό είναι µία ευχάριστη εξέλιξη». Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε πως ύστερα από σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και παρά τη διαφορετική αρχική θέση των διαχειριστικών αρχών, εάν ο δανειολήπτης δεν είναι δικαιούχος του ΠΑΑ (4.1, 4.2) τότε το δάνειο από το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα πρέπει να περιλαµβάνει επενδυτικές δαπάνες και µάλιστα µεγαλύτερες σε σχέση µε το κεφάλαιο κίνησης.
 

Ζωικό κεφάλαιο, δικαιώµατα, µεταχειρισµένος εξοπλισµός

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταµείο Μικρών ∆ανείων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για σκοπούς πέρα από την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής σε επενδυτικά σχέδια του ΠΑΑ και κεφάλαιο κίνησης. Συγκεκριµένα ένας ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει χρήση τους χωρίς να είναι ενταγµένος στο ΠΑΑ για ζωικό κεφάλαιο, δικαιώµατα και µεταχειρισµένο εξοπλισµό. Ο κ. ∆ανιηλίδης, έδωσε ένα παράδειγµα για ένα ακραίο φυσικά χρηµατοδοτικό σχήµα, αλλά ενδεικτικό των δυνατοτήτων αυτών των εργαλείων. «∆ικαιούχος Σχεδίων Βελτίωσης µε επενδυτικό σχέδιο 100.000 ευρώ. Έχει επιχορήγηση 60.000 ευρώ και ίδια συµµετοχή 40.000 ευρώ. Λαµβάνει εγγυηµένο δανεισµό 30.000 ευρώ για την ίδια συµµετοχή, 55.000 ευρώ για µεταχειρισµένο εξοπλισµό φυτείες, ζωικό κεφάλαιο, δικαιώµατα, 28.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και 44.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης λόγω COVID-19 (127.000 ευρώ δάνεια) το οποίο το χρησιµοποιεί και για παλαιότερα δάνεια», ανέφερε. Στο παραπάνω παράδειγµα, µόνο το δάνειο για ίδια συµµετοχή ενδέχεται να µειώσει το ποσοστό επιχορήγησης από το επενδυτικό πλάνο του ΠΑΑ λόγω του δείκτη Ακαθάριστου Ισοδύναµου Ενίσχυσης (ΑΙΕ). «Το Ακαθάριστο Ισοδύναµου Ενίσχυσης, υπολογίζεται από την Τράπεζα και αναγράφεται στη σύµβαση του δανείου», συµπλήρωσε.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση