Με όριο πίστωσης τη βασική ενίσχυση που λάµβαναν οι παραγωγοί τα προηγούµενα έτη όπως αποτυπώνεται στις βάσεις δεδοµένων των Τραπεζών και προσαρµοσµένη στις αλλαγές που φέρνει η τρέχουσα προγραµµατική περίοδος της ΚΑΠ θα ενεργοποιούνται οι Κάρτες Αγρότη για το 2023 και αναµένεται να είναι διαθέσιµες στους δικαιούχους τις επόµενες ηµέρες.

Την εβδοµάδα που πέρασε, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι τράπεζες υπέγραψαν σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας προκειµένου να προχωρήσουν οι τράπεζες στην ενεργοποίηση της Κάρτα του Αγρότη, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες παραµέτρους που έχουν επέλθει µε την εφαρµογή της ΚΑΠ 2023-2027.
 

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό που συµφωνήθηκε, αφορά στην θέσπιση ορίου πίστωσης επί της βασικής ενίσχυσης, ενώ ελαφρώς βελτιωµένη δυνατότητα ρευστότητας θα έχουν όσοι παραγωγοί λαµβάνουν από το 2023 και στο εξής την λεγόµενη αναδιανεµητική ενίσχυση. 

∆εύτερος γύρος φόρτισης

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος «φόρτισης» της κάρτας, µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε, δηλαδή µέσα στο επόµενο δίµηνο. Και αυτό γιατί, τότε θα έχει ξεκαθαρίσει και το τι έχουν λαµβάνειν οι παραγωγοί από το νέο πρασίνισµα, το οποίο ως γνωστών διαφέρει σηµαντικά σε σχέση µε αυτό που ίσχυσε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. ∆εν αποκλείεται δε, σε περίπτωση που τελικά η πλήρης ενεργοποίηση του πρασινίσµατος πάρει διετή παράταση, σύµφωνα µε πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda, τότε η αναβάθµιση των πιστοληπτικών ορίων της Κάρτας του Αγρότη να γίνει µε βάσει την αύξηση που θα έχει η βασική ενίσχυση (µέχρι και 25%).

 Υπενθυµίζεται ότι µέχρι και το 2022, το πλαίσιο µε το οποίο έτρεχε το καθεστώς της Κάρτας του Αγρότη, προέβλεπε την προείσπραξη του 80% της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης που είχαν λαµβάνειν το εκάστοτε έτος ενίσχυσης οι αγρότες. Τα πράγµατα από φέτος αλλάζουν, όπως έχει επανειληµµένα αναδείξει η Agrenda, ήδη από όταν έτρεχαν οι διαπραγµατεύσεις για την υφιστάµενη ΚΑΠ, πίσω στο 2020. Το πρασίνισµα, µε τον τρόπο που το γνώριζαν οι αγρότες µέχρι και το 2022, καταργείται από φέτος, ενώ ταυτόχρονα ξεκινάει και η διαδικασία σύγκλισης. Αυτό σηµαίνει ότι το ιστορικό των επιδοτήσεων του 2022 θα διαφέρει αισθητά σε σχέση µε αυτά που αναµένουν οι αγρότες για το 2023. 

Όχι για όλους η αναδιανεµητική

Υπενθυµίζεται πως η αναδιανεµητική ενίσχυση θα λάβουν οι παρακάτω εκτάσεις:

  Αροτραίων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.

  Μόνιµων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.

  Βοσκοτόπων: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 170.

 Η αναδιανεµητική ορίζεται στα 13,8 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες, 11,6 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις και στα 17,7 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια. 

Στο µεταξύ, δροµολογείται για τη Μεγάλη Εβδοµάδα µια γενναία πληρωµή από τον ΕΛΓΑ (50 εκατ. ευρώ µέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη), µαζί µε το µεγαλύτερο µέρος των πληρωµών που αφορούν τις έκτακτες κρατικές ενισχύσεις για την Ουκρανία, µε την αρχή να γίνεται µέχρι την Μεγάλη Τρίτη, µε τα de minimis σε κάστανα και µήλα µε ένα συνολικό ποσό της τάξης των 25,1 εκατ. ευρώ. Η µερίδα του λέοντος στις πληρωµές της επόµενης εβδοµάδας αφορά τα ροδάκινα. 

Συγκεκριµένα, µε δεδοµένο ότι παράλληλα κλείνουν και οι ανοιχτές υποθέσεις µε τις συνδεδεµένες της φυτικής παραγωγής, οι ιθύνοντες των αγροτικών πληρωµών, έχουν σε προτεραιότητα την εξόφληση της άλλης έκτακτης ενίσχυσης που αφορά την οριζόντια ενίσχυση των 70 ευρώ το στρέµµα για τα ροδάκινα, µαζί µε το συµπλήρωµα των έως 80 ευρώ το στρέµµα για ζηµιές από βροχές στις καλλιέργειες ροδάκινων (επιτραπέζιων και συµπύρηνων, βερίκοκων και νεκταρινιών), που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση