Από τη Μεγάλη Τρίτη ξεκίνησε η εβδοµάδα των πληρωµών για τους αγρότες, µε πρώτη τη συνδεδεµένη ύψους 5,83 ευρώ το στρέµµα για το σκληρό σιτάρι, τις συνδεδεµένες στα ψυχανθή, αλλά και τα 25,1 εκατ. ευρώ των έκτακτων ενισχύσεων µε τη µορφή de minimis σε κάστανα και µήλα.

Βάσει προγραµµατισµού των αρµοδίων, σειρά πήραν τη Μεγάλη Τετάρτη τα 65 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για ζηµιές στη φυτική παραγωγή του έτους 2022 και κατόπιν τη Μεγάλη Πέµπτη οι υπόλοιπες συνδεδεµένες φυτικής παραγωγής που αφορούν όσπρια, µήλα και καρπούς µε κέλυφος, αλλά και 28,1 εκατ. ευρώ για έκτακτες ενισχύσεις (de minimis και για βροχοπτώσεις) στους παραγωγούς ροδάκινου.

Η συνέχεια στις πληρωµές αφορά τώρα τις συνδεδεµένες ενισχύσεις για τη ζωική παραγωγή, συνολικού ύψους περί τα 80 µε 85 εκατ. ευρώ, η οποία δροµολογείται για τα τέλη Απριλίου, ενώ µέχρι τις 14 Μαΐου -αναφέρεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης- ότι θα γίνουν συµπληρωµατικές πληρωµές της περσινής ενιαίας ενίσχυσης και της προκαταβολής των Βιολογικών για τα οποία εκκρεµούν διασταυρώσεις αρχείων µε αυτά της ΑΑ∆Ε.

Όσον αφορά τώρα τις πληρωµές της Μεγάλης Εβδοµάδας, προηγήθηκαν η έκδοση των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ, αφενός για τα ροδάκινα µε το ύψος της ενίσχυσης να έχει καθοριστεί στα 80 ευρώ ανά στρέµµα για τα επιτραπέζια ροδάκινα, βερίκοκα και νεκταρίνια και στα 65 ευρώ ανά στρέµµα για τα ροδάκινα µεταποίησης και αφετέρου για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις. Ειδικότερα, µικρές αλλαγές παρουσίασαν φέτος οι τιµές στις συνδεδεµένες ενισχύσεις, µε µικρές αυξήσεις στο σκληρό σιτάρι από 5,71 ευρώ το στρέµµα στα 5,83 ευρώ το στρέµµα, στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή από 12,03 ευρώ στα 12,15 ευρώ και στα όσπρια από 17,1 ευρώ το στρέµµα στα 18,12 ευρώ και αντίστοιχα µικρές µειώσεις στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή από 7,88 ευρώ το στρέµµα στα 7,56 ευρώ, στους καρπούς µε κέλυφος από 9,31 ευρώ το στρέµµα στα 8,88 ευρώ και στα µήλα από 41,855 ευρώ το στρέµµα στα 40,60 ευρώ.

Όσον αφορά τα πυρηνόκαρπα, οι δύο ΚΥΑ αφορούν ποσό 28.084.765 ευρώ σε παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων, βερίκοκων, νεκταρινιών και ροδάκινων µεταποίησης στις περιφερειακές ενότητες Ηµαθίας, Κοζάνης, Λάρισας, Κιλκίς, Πιερίας Πέλλας και Φλώρινας.

Σύµφωνα µε την πρώτη ΚΥΑ, ενισχύονται συνολικά µε 11.966.075 ευρώ παραγωγοί λόγω σοβαρής µείωσης του εισοδήµατός τους εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινοµένων που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2022 και συνέβαλαν στην ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση των παραγόµενων προϊόντων τους και συγκεκριµένα µε 80 ευρώ το στρέµµα για τα επιτραπέζια ροδάκινα, βερίκοκα και νεκταρίνια και σε 65 ευρώ το στρέµµα για τα ροδάκινα µεταποίησης.

Με βάση τη δεύτερη ΚΥΑ, ενισχύονται συνολικά µε 16.118.690 ευρώ και ειδικότερα µε 70 ευρώ το στρέµµα παραγωγοί νεκταρινιών, βερικόκων, επιτραπέζιων ροδάκινων και ροδάκινων µεταποίησης στις προαναφερθείσες περιοχές, αλλά και σε Πιερία και Κιλκίς, λόγω της απώλειας εισοδήµατος που υπέστησαν κατά το έτος 2022, η οποία επιτάθηκε καθ’ ότι µέρος της παραγωγής τους οδηγήθηκε σε ψυκτικούς θαλάµους, εξαιτίας του συνδυασµού της εποχής συγκοµιδής τους (περιοχές καλλιεργούµενες µε µεγάλο ποσοστό όψιµων ποικιλιών) µε τη µειωµένη κατανάλωση, µε συνέπεια τη µείωση της προσόδου των παραγωγών.

Προς πληρωµή de minimis σε τεύτλα, σπαράγγια Αλµωπίας, βοοειδή Εύβοιας

Στην τελική ευθεία προς πληρωµή και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας για τεύτλα, σπαράγγια Αλµωπίας και βοοειδή Εύβοιας, µετά τη δηµοσίευση της σχετικής ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την απόφαση, δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται:

α) Στην καλλιέργεια σπαραγγιού στο ∆ήµο Αλµωπίας για το έτος 2022

β) στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων για το έτος 2021 σε όλη την επικράτεια

γ) στην εκτροφή βοοειδών, των οποίων οι εκµεταλλεύσεις επλήγησαν από την πυρκαγιά, τον Αυγούστου 2021, στους ∆ήµους Μαντουδίου, Λίµνης, Αγίας Άννας, Ιστιαίας – Αιδηψού.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας (de minimis) καθορίζεται:

Εκτός αποζηµίωσης ΕΛΓΑ για τα χιόνια του 2021 οι συκοπαραγωγοί της Εύβοιας

Αγρότες δεύτερης κατηγορίας αισθάνονται οι συκοπαραγωγοί της Εύβοιας, λόγω της αδίκιας που θεωρούν ότι υφίστανται καθώς µένουν εκτός αποζηµίωσης για τον χιονιά του 2021. Ειδικότερα, ο ΕΛΓΑ, µε ανακοίνωσή του, καλεί τους παραγωγούς µε ζηµιές στην Εύβοια από τις χιονοπτώσεις στις 16 Φεβρουαρίου 2021 (κακοκαιρία Μήδεια) να υποβάλουν οριστική δήλωση ζηµιάς στον ανταποκριτή από 3/4/2023 έως 12/4/2023 και από 24/4/2023 έως 2/5/2023. Ωστόσο, όπως τονίζεται από τον Οργανισµό,
από τις δηλώσεις ζηµιάς εξαιρούνται οι συκιές. Κι αυτό γιατί τότε οι συκοπαραγωγοί δήλωσαν ότι είχαν ζηµιές στο φυτικό κεφάλαιο σε 12.000 δέντρα και οι εκτιµήσεις
του ΕΛΓΑ έδειξαν ότι έσπασαν 8.500 δέντρα, τα οποία επί συνόλου 125.000 δέντρων σε όλο το ∆ήµο Ιστιαίας-Αιδηψού, δεν φτάνουν το 30% και δεν αποζηµιώνονται.

Ιούνιο ειδική βάμβακος σε 1.343 παραγωγούς με ευρήματα στον έλεγχο

Μετά τις δύο διαδοχικές πιστώσεις, πληρώθηκαν τελικά 178,8 εκατ. ευρώ για την ειδική ενίσχυση βάµβακος του έτους 2022 σε 40.946 παραγωγούς. Ωστόσο, εκτός έµειναν 1.663 καλλιεργητές, η πληρωµή των οποίων µεταφέρεται για Μάιο ή Ιούνιο, αφού προηγηθεί η τακτοποίηση των σχετικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έλαβαν την ενίσχυση: α) 320 παραγωγοί που δεν έχουν προβεί σε καµία παράδοση συσπόρου και δεν µπορούν να λάβουν ενίσχυση και β) 1.343 παραγωγοί που έχουν ευρήµατα από διοικητικό έλεγχο, τηλεπισκόπιση, monitoring ή έχουν υποβάλει διοικητικές πράξεις και δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους. Όπως αναφέρεται από τον Οργανισµό Πληρωµών, η πληρωµή αυτών, εφόσον δεν προκύψουν θέµατα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας, θα γίνει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση