Τρία ξεχωριστά προγράµµατα εκσυγχρονισµού αγροτικών εκµεταλλεύσεων, η αγροτική µεταποίηση για έργα άνω των 400.000 ευρώ, οι Νέοι Αγρότες, το πριµ ίδρυσης οµάδων παραγωγών έως 100.000 ευρώ και η ενεργητική προστασία (αντιχαλαζικά), συµπληρώνουν την παλέτα των επενδυτικών προγραµµάτων της νέας ΚΑΠ προϋπολογισµού 1,2 δις ευρώ.

Όσον αφορά τη µεταποίηση, τα αντιχαλαζικά και το πριµ σύστασης οµάδων δεν υπάρχει κάποια σηµαντική διαφοροποίηση των διατάξεων σε σχέση µε τις προκηρύξεις της περασµένης προγραµµατικής περιόδου. Η µεγάλη διαφοροποίηση έρχεται στα Σχέδια Βελτίωσης (προκήρυξη από το 2025 και µετά), η οποία ξανά σπάει σε τρία κοµµάτια αλλά µε αρκετά διαφορετικά ύψη ενίσχυσης. Tο σχήµα ενισχύσεων έχει διαµορφωθεί κλιµακωτά, ξεκινώντας από το 40% για τρακτέρ-παρελκόµενα και φτάνοντας το 70% για επενδύσεις σε µονάδες βιοαερίου, υδροπονίας και εξοπλισµό γεωργίας ακριβείας.

Ρίχνοντας παράλληλα µία µατιά στα δύο επενδυτικά Μέτρα «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» και «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» συνολικού προϋπολογισµού 382 εκατ. ευρώ, γίνεται προφανές ότι το βάρος δίνεται κυρίως στις κτηνοτροφικές και τις θερµοκηπιακές εκµεταλλεύσεις, ενώ γίνεται προσπάθεια να διαµορφωθεί ένα γενναίο χρηµατοδοτικό πλαίσιο για τις ενεργειακές ανάγκες του πρωτογενούς τοµέα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός πως για θερµοκήπια και κτηνοτρόφους ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά έργο είναι αυξηµένος και µπορεί να φτάσει τα 500.000 ευρώ, ενώ στη φυτική παραγωγή, αναλόγως το Μέτρο κυµαίνεται µεταξύ 100.000 και 150.000 ευρώ.

Αναφορικά τώρα µε το πρόγραµµα Νέων Αγροτών (βλέπε σελ.30), υπάρχει διαφοροποίηση στο πριµ, στην εκπαίδευση (250 ώρες πλέον) και την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης (από 18µήνες έχει αυξηθεί στους 24 µήνες πριν την προκήρυξη). Το αν θα προκηρυχθεί φέτος είναι θέµα της πολιτικής ηγεσίας διαµηνύουν οι αρµόδιες αρχές, ωστόσο όσο περνά ο χρόνος, το ενδεχόµενο αυτό αποµακρύνεται.

Τα 7 επενδυτικά προγράμματατης νέας περιόδου

Να διαμορφωθεί ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις σε ΑΠΕ, βιοαέριο, αρδευτικά συστήματα, γεωργία ακριβείας, στάβλους και θερμοκήπια ανεβάζοντας τον μέγιστο προϋπολογισμό του φακέλου στα 500.000 ευρώ και θέτοντας οριζόντιο ποσοστό ενίσχυσης για τέτοιες δαπάνες από νέους και ορεινούς
στο 70% ανεξαρτήτως Περιφέρειας, επιχειρεί
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, μέσω του πλάνου για τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας εποχής. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπες προσκλήσεις μοιάζουν δίδυμες με τις περασμένης περιόδου.
Τέλος, σημειώνεται πως το «14χίλιαρο» για
τις μικρές εκμεταλλεύσεις καταργήθηκε.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση